CHORVATSKA RAKOUSKA

INFORMACE O CESTOVÁNÍ DO CHORVATSKA: COVID-19

Globální pandemie způsobená koronavirem postavila před celý svět velkou výzvu, avšak my jsme dělali, co jsme mohli, a čekáme Vás připraveni ve všech našich destinacích podél Jaderského pobřeží.

Cestování do Chorvatska probíhá bez problémů. Na stránce croatiacovid19.info můžete sledovat počet aktivních případů podle regionů.
Všichni naši zaměstnanci v hotelech, resortech a camping resortech jsou očkovaní proti COVID-19 nebo se pravidelně podrobují testování, aby byli připraveni bezpečně Vás přivítat, a vám nabízíme organizování RAT (rychlého ANTIGEN) a PCR testování a zdravotní péče v rámci vašeho hotelu, resortu nebo camping resortu.

Bezpečnost a zdraví všech našich hostů, zaměstnanců, partnerů a spoluobčanů zůstávají naší prioritou.

INFORMACE O CESTOVÁNÍ

Hosté z EU bez problémů přijíždějí do Chorvatska a vracejí se do svých zemí. Epidemiologická situace na Jadranu je pod kontrolou, s nižším počtem aktivních případů než v ostatních turistických destinacích na Mediteránu.

Vstup do Chorvatské republiky*

Pro snazší vstup, všechny osoby, které přijíždějí na dovolenou do Chorvatské republiky, může mít potvrzení o rezervaci ubytování a vyplnit online formulář Enter Croatia.

Osoby, které přijíždějí na dovolenou do Chorvatské republiky při vstupu musí předložit EU digitální COVID certifikát.

Osoby, které nemají EU digitální COVID certifikát, při vstupu do Chorvatské republiky musí:

 • předložit negativní PCR test ne starší 72 hodin nebo RAT (rychlého ANTIGEN) test ne starší 48 hodin, nebo se podrobit testování ihned po příjezdu do Chorvatské republiky, přičemž musejí zůstat v izolaci, dokud neobdrží negativní výsledek testu.

 • Můžete klidně přijet do vašeho rezervovaného ubytování a obrátit se na nás, abychom vám pomohli s organizováním testování, a pobývat ve své ubytovací jednotce, dokud čekáte na výsledky.

 • Děti mladší 12 let, které cestují v doprovodu rodičů, jsou zproštěny povinnosti předložit negativní výsledky testu a nastoupit do karantény, pokud rodiče mají negativní PCR nebo RAT (rychlého ANTIGEN) test, které prodělaly COVID-19 v uplynulých 6 měsících, nebo potvrzení o očkování proti COVID-19.

 • Osoby, které prodělaly COVID-19 v uplynulých 12 měsících, jsou zproštěny povinnosti předložit negativní PCR test a nastoupit do karantény. Jako důkaz o prodělání COVID-19 turisté musejí předložit pozitivní výsledek PCR nebo RAT (rychlého ANTIGEN) testu, nebo potvrzení, že prodělali COVID-19 vydané lékařem, přičemž je toto potvrzení platné nejdříve jedenáctý den od doručení pozitivního testu.

 • Pokud osoba prodělala COVID-19 a po uzdravení byla očkována nejméně jednou dávkou očkovací látky, je zproštěna povinnosti předložit negativní test a nastoupit do karantény po dobu 12 měsíců od aplikace očkovací látky.

 • Osoby, které mají potvrzení o očkování proti COVID-19 jsou zproštěny povinnosti předložit negativní test a nastoupit do karantény. Seznam akceptovaných dávek a vakcín se nachází zde.

* Opatření platí pro všechny členské státy EU/EHP a státy třetích zemí.

Pravidla na hranicích při vjezdu do Chorvatska a výjezdu z Chorvatska

Pro jednodušší a rychlejší přechod hranice vám doporučujeme, abyste předem doručili své údaje prostřednictvím webové stránky entercroatia.mup.hr. Zabráníte tak dodatečnému zadržování na hraničním přechodu, neboť pohraniční policie bude mít údaje v systému. Na silničních hraničních přechodech Bregana, Macelj, Rupa a Plovanija jsou zřízeny speciální jízdní pruhy pro hosty, kteří před příjezdem vyplnili a doručili formulář Enter Croatia.

Turisté, kteří se zaregistrovali na stránce entercroatia.mup.hr obdrží na adresu své e-pošty potvrzení o přijetí údajů a také veškeré potřebné informace týkající se pokynů a doporučení CHÚVZ.

Turisté, kteří nedoručí předem své údaje prostřednictvím uvedené aplikace, budou moci všechno vyřídit na hraničním přechodu při vstupu do HR.

Na následujících stránkách Evropské komise 'Re-open EU' si můžete ve skutečném čase ověřit informace o cestování uvnitř Evropské unie a stavu na hranicích a o všech dostupných dopravních a turistických službách v členských státech.

Tranzitní doprava přes Rakouskem, Itálii a Slovinskem do Chorvatska funguje normálně bez jakýchkoliv omezení pro cestující.

Návrat hostů do své mateřské země

NĚMECKO

Aktuální opatření platná od: 24.11.2021.
Hosté, při vstupu do země předložit EU digitální COVID certifikát a musejí vyplnit online formulář. Mělo by obsahovat negativní PCR test ne starší 72 hodin nebo RAT (rychlého ANTIGEN) test ne starší 48 hodin. Osoby starší 6 let, které prodělaly COVID-19 v uplynulých 6 měsících nebo mají potvrzení o očkování proti COVID-19 jsou zproštěny povinnosti doložit negativní test a nastoupit do karantény, jinak následuje karanténa, v trvání 10 dní. Po 5. dnů je možné provést test (PCR nebo ANTIGEN), a pokud je negativní, může osoba ukončit karanténu. Děti do 6 let jsou osvobozeny od povinnosti předložit negativní výsledek testu, ale musí jít do povinné samoizolace po dobu 5 dnů.

RAKOUSKO

Aktuální opatření platná od: 21.12.2021.
Hosté, kteří se vracejí z Chorvatska musejí při vstupu do země předložit potvrzení o zotavení z COVID-19 nebo potvrzení o očkování. Pokud osoba nemá potvrzení o očkování 3 dávkami (dodatečná booster dávka) nebo doklad o uzdravení s obdrženými dvěma dávkami vakcíny, je nutné, aby při příjezdu doložila negativní PCR test, ne starší 72 hodin. Pokud nemůže doložit PCR test po příjezdu, je povinná karanténa do předložení negativního PCR testu. Děti mezi 12 a 15 lety musí mít negativní PCR test a používat Holiday Ninja Pass.

ITÁLIE

Aktuální opatření platná od: 16.12.2021.
Hosté, při vstupu do země předložit vyplněný online formulář, potvrzení o zotavení z COVID-19 nebo potvrzení o očkování. Kromě těchto certifikátů je vyžadován negativní test PCR ne starší 48 hodin nebo test BAT (rapid ANTIGEN) ne starší 24 hodin. V opačném případě musí osoba jít do povinné sebeizolace na 5 dní. Po 5. dnů je možné provést test (PCR nebo ANTIGEN), a pokud je negativní, může osoba ukončit karanténu. Děti mladší 6 let se nemusejí testovat. Děti od 6 do 18 let musí mít negativní COVID test. Děti mladší 18 let jsou osvobozeny od izolace, pokud jsou doprovázeny dospělou osobou, která je držitelem potvrzení o zotavení z COVID-19 nebo potvrzení o očkování.

SLOVINSKO

Aktuální opatření platná od: 10.1.2022.
Hosté, při vstupu do země předložit EU digitální COVID certifikát. Mělo by obsahovat RAT (rychlého ANTIGEN) ne starší 24 hodin nebo PCR test ne starší 48 hodin, osvědčení o uzdravení za posledních 6 měsíců nebo osvědčení o očkování proti COVID-19 jinak následuje karanténa, v trvání 7 dnů, který lze zkrátit 5. den negativním testem PCR. Děti mladší 12 let jsou osvobozeny od daně, pokud jsou doprovázeny rodiči, kteří jsou držiteli certifikátu EU COVID.

MAĎARSKO

Aktuální opatření platná od: 29.7.2021.
Hosté, kteří se z Chorvatska vracejí autem, autobusem, vlakem nebo lodí, mohou do Maďarska vstoupit bez dalších omezení. Hosté, kteří přijíždějí letadlem, mohou vstoupit do Maďarska s dokončenou registrací pro vstup do země a negativním testem PCR nebo RAT (rychlého ANTIGEN) ne starším než 72 hodin. Osoby, které mají osvědčení o očkování proti COVID-19 nebo osvědčení o uzdravení z COVID-19 za posledních 6 měsíců nemají žádnou povinnost testovat a izolovat se. Děti mladší 18 let jsou osvobozeny od testování a izolace pokud jsou doprovázeny dospělou osobou, která je držitelem EU digitální COVID certifikát.

POLSKO

Aktuální opatření platná od: 19.7.2021.
Hosté, kteří se vracejí z Chorvatska musejí při vstupu do země předložit negativní PCR test nebo RAT (rychlého ANTIGEN) test ne starší 48 hodin, nebo nastoupit do povinné karantény v trvání 10 dnů. Osoby, které prodělaly COVID-19 v uplynulých 6 měsících nebo mají potvrzení o očkování proti COVID-19, jsou zproštěny povinnosti doložit negativní test a a nastoupit do karantény. Děti mladší 12 let jsou zproštěny testování.

ČESKO

Aktuální opatření platná od: 28.10.2021.
Hosté, při vstupu do země , musejí vyplnit online formulář, a negativní RAT (rychlého ANTIGEN) test ne starší 48 hodin nebo PCR test ne starší 72. Dodatečný test je vyžadován do 5 až 7 dnů po vstupu do země. Osoby, které prodělaly COVID-19 v uplynulých 6 měsících nebo mají potvrzení o očkování proti COVID-19, jsou zproštěny povinnosti doložit negativní test. Děti mladší 6 let jsou osvobozeny od testování.

SLOVENSKO

Aktuální opatření platná od: 5.11.2021.
Všichni cestující, kteří vstupují na Slovensko, musejí vyplnit online formulář a předložit EU digitální COVID potvrzení. Všechny osoby, které nemají platné potvrzení o očkování*, musejí nastoupit do povinné karantény v trvání 10 dní. Karanténu je možné zkrátit nejdříve 5. den provedením testu PCR nebo RAT (rychlého ANTIGEN). Děti mladší 12 let jsou osvobozeny od testování.
*Potvrzení o očkování musí obsahovat následující: Vakcíny s dvoudávkovým schématem: 14 dní po podání druhé dávky (den 15), platné po dobu 1 roku; Očkovací látky s jedním dávkovacím schématem: 21 dní po podání vakcíny (22. den), platné po dobu 1 roku; Lidé, kteří měli COVID-19: 14 dní po podání první dávky vakcíny, pokud byla podána do 180 dnů po onemocnění COVID-19, platná po dobu 1 roku.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Aktuální opatření platná od: 10.1.2022.
Hosté, při vstupu do země, musejí vyplnit online formulář a předložit negativní test RAT (rychlý antigen) nebo PCR test,ne starší než 48 hodin. Osoby, které mají potvrzení o očkování proti COVID-19, jsou zproštěny povinnosti předložit test při vstupu do země, ale musejí do 48 hodin od vstupu do země podstoupit PCR test nebo RAT (rychlý antigenní) test.

Osoby, které nemají osvědčení o očkování proti COVID-19, musí jít do povinné izolace. Povinnou samoizolaci po dobu 10 dnů lze zkrátit nejdříve 5. den dodatečným testem PCR nebo BAT (rapid ANTIGEN). Po vstupu do země je povinné provést 2 další testy. Jeden test do 48 hodin od vstupu do země a další doplňkový test nejdříve 8. den.

Děti mladší 4 let jsou zproštěny testování. Děti od 5 do 17 let musí dodržovat stejná pravidla jako lidé s očkovacím průkazem.

NIZOZEMÍ

Aktuální opatření platná od: 23.8.2021.
Hosté, při vstupu do země předložit EU digitální COVID certifikát. Mělo by obsahovat RAT (rychlého ANTIGEN) ne starší 24 hodin nebo PCR test ne starší 48 hodin, osvědčení o uzdravení za posledních 6 měsíců nebo osvědčení o očkování proti COVID-19. Děti mladší 15 let jsou osvobozeny od daně, pokud jsou doprovázeny rodiči, kteří jsou držiteli EU digitální COVID certifikát.

ŠVÝCARSKO

Aktuální opatření platná od: 21.12.2021.
Hosté, kteří se vracejí z Chorvatska, musejí při vstupu do země předložit dokončenou registrací a negativní test PCR ne starší než 72 hodin nebo RAT (rychlého ANTIGEN) ne starší 24 hodin. Po příjezdu je do 4 dnů vyžadován další test. Osoby, které mají osvědčení o očkování proti COVID-19 nebo osvědčení o uzdravení z COVID-19 za posledních 6 měsíců jsou osvobozeni od povinnosti poskytnout dodatečný test požadovaný do 4 dnů po vstupu do země. Děti mladší 16 let jsou osvobozeny od testování.

FRANCIE

Aktuální opatření platná od: 12.11.2021.
Hosté, kteří se vracejí z Chorvatska musejí při vstupu do země předložit negativní PCR test nebo RAT (rychlého ANTIGEN) test ne starší 24 hodin. Osoby, které mají potvrzení o očkování proti COVID-19 nebo potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 6 měsících, jsou zproštěny povinnosti předložit negativní test a nastoupit do karantény. Děti mladší 12 let jsou zproštěny testování.

SRBSKO

Aktuální opatření platná od: 20.9.2021.
Na hosty, kteří se vracejí z Chorvatska, se nevztahují žádné restrikce při vstupu do země, nejsou povinni doložit negativní test a nastoupit do karantény.

USA

Aktuální opatření platná od: 26.10.2021.
Hosté, kteří se vracejí z Chorvatska musejí při vstupu do země předložit negativní PCR test nebo RAT (rychlého ANTIGEN) test ne starší 24 hodin. Osoby s potvrzením o očkování proti COVID-19 musejí při vstupu do země předložit negativní PCR test nebo RAT (rychlého ANTIGEN) test ne starší 72 hodin. Osoby, které mají potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 3 měsících, jsou zproštěny povinnosti předložit negativní test. Děti mladší dvou let jsou zproštěny testování.

RUSKO

Aktuální opatření platná od: 17.8.2021.
Hosté, kteří se vracejí z Chorvatska musí při vstupu do země předložit negativní PCR test starý maximálně 72 hodin a dodatečně se testovat do 72 hodin od vstupu do země. Karanténa je povinná do obdržení negativního testu. Osoby, které mají potvrzení o očkování proti COVID-19 nebo potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 6 měsících, jsou zproštěny povinnosti předložit negativní test a nastoupit do karantény. Děti mladší 12 let jsou zproštěny testování.

UKRAJINA

Aktuální opatření platná od: 6.8.2021.
Hosté, kteří se vracejí z Chorvatska musejí při vstupu do země předložit negativní PCR test nebo RAT (rychlého ANTIGEN) test ne starší 72 hodin, nebo nastoupit do povinné karantény v trvání 7 dnů. Osoby, které mají potvrzení o očkování proti COVID-19 jsou zproštěny povinnosti předložit negativní test a nastoupit do karantény. Děti mladší 12 let jsou zproštěny testování a karantény.


V-CARE GUARANTEE

V-care guarantee je součástí programu V-Health&Safety, jehož prostřednictvím zajišťujeme organizování všech nezbytných zdravotních služeb během vaší dovolené (i v případě onemocnění nemocí COVID-19).

ORGANIZOVÁNÍ ANTIGENNÍHO A PCR TESTOVÁNÍ

Nabízíme možnost ANTIGENNÍHO testování ve vašem hotelu nebo camping resortu za cenu od 10 - 20 € a PCR testování za cenu od 50 - 120 €.

ORGANIZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Online lékařské konzultace 24 hodin denně po 7 dní v týdnu, služby zdravotní péče ve vašem hotelu nebo camping resortu nebo zdravotnickém zařízení.
Dostupná zdravotnická zařízení

PRODLOUŽENÝ POBYT A ZPÁTEČNÍ CESTA

Hradíme výdaje v případě potřeby prodloužit pobyt osobám, které onemocněly COVID-19, a výdaje za veřejnou dopravu za zpáteční cestu.

VALAMAR ZAMĚSTNANCI OČKOVANÍ NEBO PRAVIDELNĚ TESTOVANÍ

Všichni naši zaměstnanci v hotelech, resortech a camping resortech mají potvrzení o očkování nebo o prodělání COVID-19 nebo se pravidelně podrobují testování.

Při každé rezervaci* ubytování přímo prostřednictvím valamar.com nebo Valamar rezervačního centra má host v ceně rezervace zahrnutou také službu V-care guarantee V-care guarantee se vztahuje na všechny osoby zahrnuté v rezervaci a je platná od okamžiku, kdy se host přihlásí v některém z našich hotelů nebo camping resortů.
* Platí i pro stávající rezervace bez ohledu na to, kdy byly provedeny.

Důležité! Pro možnost bezplatného ošetření ve veřejných zdravotnických zařízeních během pobytu v našich destinacích musí mít host platný Evropský průkaz zdravotního pojištění.


Organizování PCR a RAT (antigen) testování

 • Služba organizování RAT (ANTIGEN) testování ve vašem hotelu, resortu nebo camping resortu. Cena testování je 10 - 20 € za osobu.*

 • Služba organizování PCR testování ve vašem hotelu, resortu nebo camping resortu. Cena testování je 50 - 120 € za osobu.*

 • Můžete se objednat na testování před příjezdem do Vašeho ubytování prostřednictvím Valamarova rezervačního centra, během pobytu se přihlásit na recepci nebo kontaktovat V Health & Safety Managera nejpozději do 12 hodin v pracovní den, který předchází požadovanému datu testování, kromě neděle, kdy se testování neprovádí. Na testování v pondělí je třeba se objednat v sobotu do 12 hodin.

 • Výsledky testů budou doručeny do vaší e-mailové adresy do 24 hodin pro PCR a do 2 hodin pro RAT (rychlý ANTIGEN) test. Vzhledem ke zvyšující se poptávce, může dojít ke zpoždění při dodání výsledků.

 • Výsledky testování mohou být v chorvatském nebo anglickém jazyce. Pokud cestujete letadlem, je nutný negativní výsledek testu v anglickém jazyce při nástupu do letadla.

 • *Cena testování závisí na destinaci.

DOZVĚZTE SE VÍCE


V HEALTH&SAFETY
Naše oddanost bezpečnosti hostů a zaměstnanců

Ve všech Valamarových objektech je implementovaný V Health & Safety program, který je v souladu s bezpečnostními standardy v Chorvatsku a s doporučeními mezinárodních zdravotnických organizací v souvislosti s Covid-19.

Valamar vám nabízí všechny podmínky pro bezstarostnou a uvolněnou dovolenou v sezóně 2022:

 • V HEALTH & SAFETY PROGRAM vám zaručuje vysoké zdravotní, bezpečnostní a ekologické standardy, zdokonalené procedury úklidu

 • V HEALTH&SAFETY MANAGER je k dispozici 24/7 během celého pobytu a zajišťuje hostům podporu v případě potřeby zdravotní péče

 • CLEANSPACE - 100% PRIVACY - Zaručuje, že jsou klíčové kontaktní body ve vašem pokoji důkladně vyčištěné a dezinfikované, a zajišťuje, že před vaším příjezdem nikdo nevcházel do ubytovací jednotky. Abychom vám zajistili dokonalé soukromí, nabízíme vám možnost odmítnout službu úklidu ubytovacích jednotek během pobytu.

 • RESTAURACE VÁM NA MÍRU - V restauracích jsme zajistili více komfortu a bezpečnosti díky přizpůsobenému uspořádání stolů. V hotelových restauracích jsme prodloužili doby podávání snídaně nebo večeře. V některých hotelech bude večeře organizovaná ve dvou termínech.

 • VÍCE PROSTORU PRO VÁS - v našich hotelech a kempech jsme z důvodu vaší bezpečnosti a pohodlí přizpůsobili kapacity bazénů, Spa a Fitness center, Maro Clubů a ostatního vybavení

 • ONLINE RECEPCE zajistí snadný a jednoduchý check-in prostřednictvím našich stránek nebo aplikace MyValamar z pohodlí vašeho domova

 • DOZVĚZTE SE VÍCE


REZERVAČNÍ POLITIKA
Rezervujte si nejlepší ubytování s Valamarem bez rizika!

 • V roce 2022 můžete svou rezervaci zrušit 2 až 7 dnů před příjezdem (v závislosti na značce) podle standardního ceníku.

 • Pro ceník pro včasné rezervace na rok 2022 platí politika bezplatného zrušení rezervace 14 do 21 dnů před příjezdem (v závislosti na značce).

 • Za parcely je stanovený depozit ve výši 50 € (kromě premium a luxury parcel, za které je depozit ve výši 100 €), který se platí do 7 dnů od rezervace. V případě zrušení si přijatou zálohu ponecháváme.

Prosíme hosty, kteří si rezervovali ubytování prostřednictvím online cestovních kanceláří nebo dalších partnerů nabízejících naše ubytování a služby, aby je kontaktovali a získali informace o svých možnostech při změnách termínu příjezdu nebo zrušení rezervace.

Abyste získali více informací, kontaktujte nás na reservations@valamar.com nebo na +385 52 465 000.

Dozvězte se víceTěšíme se na opětovné setkání s vámi a děláme vše co je v našich silách, abychom vám poskytli dovolenou snů. Vy jste si ji určitě zasloužili! Opatrujte se. Brzy se uvidíme!

Váš Valamar tým

Kontaktujte Valamar rezervační centrum na: reservations@valamar.com

 

Často kladené otázky

1. Jak mohu změnit nebo zrušit rezervaci ubytování, kterou jsem provedl na Valamarových stránkách?

V roce 2022 můžete rezervaci zrušit zdarma od 2 do 7dnů před vaším příjezdem (vzávislosti na značce) v souladu se standardním ceníkem.

Abyste získali více informací, kontaktujte nás na reservations@valamar.com nebo na +385 52 465 000.

2. Jak mohu změnit nebo zrušit rezervaci ubytování ve Valamarově objektu, kterou jsem provedl prostřednictvím Bookingu, Expedie nebo nějaké jiné cestovní kanceláře?

Prosíme Vás, abyste kontaktovali cestovní kancelář nebo poskytovatele služby, u kterého jste si rezervovali ubytování, a informovali se o všech možnostech změny termínu nebo zrušení rezervace.

3. Jaká je lhůta pro změnu rezervace?

Změnu termínu dovolené je možné uskutečnit do 2 až 7 dnů před vaším příjezdem.
Abyste získali více informací, kontaktujte nás na reservations@valamar.com nebo na +385 52 465 000.

4. Jaká bezpečnostní opatření proti koronaviru jsou v Chorvatsku v platnosti?

Díky účinným bezpečnostním opatřením v Chorvatsku je situace v našich destinacích naštěstí zcela pod kontrolou.
Všechny informace o ochranných opatřeních a novinkách na téma COVID-19 v Chorvatsku můžete najít na naší stránce Updateinfo.

5. Které COVID-19 testy a potvrzení se uznávají pro vstup do Chorvatska?

Chorvatsko uznává PCR a RAT (rychlé ANTIGEN) testy.
Uznávané RAT (rychlé ANTINGEN) testy se nacházejí na Společné listině rychlých antigenních testů, které mezi sebou uznávají členské státy Evropské unie. Dodatečně se kromě uvedeného seznamu uznává také SARS-COV-2 ANTIGEN TEST KIT čínského výrobce SHENZEN ULTRA - DIAGNOSTIC BIOTEC Co., který není na listině schválených RAT testů Evropské komise. Osoby, které prodělaly COVID-19 v uplynulých 12 měsících, musejí při vstupu předložit potvrzení o prodělání nemoci. Potvrzení o prodělání nemoci se skládá z: pozitivního výsledku PCR nebo RAT (rychlého ANTIGEN) testu nebo lékařského potvrzení o prodělání COVID-19. Potvrzení je platné nejdříve jedenáctý den ode dne doručení pozitivního výsledku testu. Chorvatsko uznává všechny vakcíny, které používají členské státy Evropské unie. Osoby, které jsou očkované proti COVID-19, musejí při vstupu předložit potvrzení o očkování. Seznam akceptovaných dávek a vakcín se nachází zde.
Osoby, které mají negativní PCR nebo RAT (rychlý ANTIGEN) test, potvrzení o prodělání onemocnění nebo očkování proti COVID-19, jsou zproštěny povinnosti předložit negativní test a nastoupit do karantény po vstupu do Chorvatska.

6. Jaká bezpečnostní opatření proti koronaviru jste zavedli ve vašich hotelech a kempech?

Vždy se důsledně staráme o hygienu a čistotu v našich hotelech a kempech. Všichni naši zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými prostředky – rouškami a rukavicemi, a úklid všech našich zařízení byl zdvojnásoben. Digitalizovali jsme veškeré propagační materiály a jídelní lístky, neustále dbáme na dodržování předepsané vzdálenosti osob, která je vedle nošení masek v interiéru povinná. Snížili jsme kapacitu všech společných prostor (herny, wellness, výtahy atd.), stoly v našich restauracích a barech jsme rozmístili na vzdálenost 3 metrů od sebe.

Nainstalovali jsme plexisklo na všech místech, kde dochází ke kontaktu se zaměstnanci (recepce, rozhraní atd.), kontaktní plochy jsou neustále dezinfikovány. Všechny společné prostory (kluby Maro, fitness, wellness atd.) jsou minimálně dvakrát denně dezinfikovány. Také všechny hračky, přístroje a další povrchy jsou po každém použití dezinfikovány. Zavedli jsme speciální standardy pro bazény, kde kromě dezinfekce odebíráme vzorky vody a udržujeme předepsané standardy na horní zákonem předepsané hranici.

U všech vašich ubytovacích jednotek je aplikován program 100% clean space, kdy lze do vašeho prostoru vstoupit podle vašich přání a potřeb.

Jsou odebírány vzorky všech jídel a povlečení se pere a nádobí se umývá při vysokých teplotách v souladu s celosvětovými certifikáty a vysokými standardy.

7. Co je třeba při příjezdu do hotelu, resortu nebo camping resortu?

Při vstupu do našich hotelů, resortů nebo camping resortů není třeba předložit negativní COVID-19 test. Je třeba předložit potvrzení rezervace a občanský průkaz nebo cestovní pas.

8. Jaká opatření uplatňujete, abyste zabránili tlačenicím ve Valamarových hotelech, resortech a kempech?

Zajistili jsme ještě více prostoru, více pozornosti a bezpečnosti pro každého hosta. Přizpůsobili jsme kapacity bazénů, Spa a Fitness center, Maro Clubů a dalšího vybavení, abychom hostům zajistili dodatečné pohodlí. V souladu s maximálními kapacitami v restauracích a barech, které jsme nastavili, může stravování probíhat na směny. Zavedli jsme i četná další zdravotnická a bezpečnostní opatření, o kterých se více můžete dočíst na https://www.valamar.com/cz/health-safety.

9. Máte organizovanou pohotovostní lékařskou službu v případě symptomů nákazy koronavirem?

V care guarantee je Valamarův balíček opatření, který našim hostům poskytuje zdravotní péči a asistenci 24/7. K dispozici je V-Health&Safety manažer, který pro vás zajistí veškerou potřebnou zdravotní péči – online lékařské konzultace, návštěvy zdravotnických zařízení nebo termín pro testování v případě COVID-19. Více se můžete dozvědět na: https://www.valamar.com/cz/v-care-guarantee .

10. Co můžeme očekávat na vašich plážích?

Na Valamarových plážích jsem snížili kapacitu lehátek, abychom zajistili více prostoru pro naše hosty. Všechny sady jsou dezinfikovány po použití jednotlivými hosty a v rámci našeho vylepšeného programu V-Health&Safety jsme představili řadu dalších špičkových bezpečnostních standardů, o kterých se můžete dozvědět více na https://www.valamar.com/cz/health-safety .

11. Jakými možnými způsoby se můžeme přihlásit do objektu a odhlásit?

Zjednodušili jsme proceduru přihlášení, takže se můžete přihlásit online nebo použít bezpečnostní protokoly naší recepce. Umožňujeme vám, abyste přihlášení provedli samostatně prostřednictvím svého mobilního telefonu pomocí mobilní aplikace MyValamar nebo prostřednictvím webové stránky www.valamar.com nebo na interaktivním kiosku (dostupný v jednotlivých objektech) při příjezdu do objektu. V případě, že nechcete využít technologické platformy pro přihlášení nebo odhlášení, umožňujeme vám obvyklou proceduru s bezpečnostními opatřeními jako je dodržování rozestupů mezi hosty.

12. Budeme se moci volně pohybovat po celém městě, pokud budeme dodržovat stanovený rozestup?

Volný pohyb po městě je umožněn jak hostům, tak i občanům, ale stále je v platnosti doporučení, že je ve společném zájmu důležité udržování rozestupů. Další informace si můžete najít na naší stránce Updateinfo.

13. Bude v určitých částech kempu povinné nosit roušku?

V souladu s platnými předpisy HZJZ není stanovená povinnost nošení roušek pro hosty ve venkovních prostorách. Povinnost nošení roušek platí ve všech vnitřních prostorách. V rámci našich vylepšených V-Health&Safety zásad jsme zajistili komplexní přístup k bezpečné a bezstarostné dovolené. Podrobnosti naleznete na následujícím odkazu https://www.valamar.com/cz/health-safety

14. Jak bude fungovat animační program pro děti a dětské bazény?

Valamar následuje pokyny světových, evropských a národních zdravotnických institucí o provozu dětských školek a aplikuje je na celou Maro nabídku určenou pro děti při zajištění nejvyšších hygienických standardů. Přizpůsobili jsme programy nové situaci – omezili jsme počet dětí v Maro klubech, všechny hračky a společné prostory jsou dezinfikovány minimálně dvakrát denně. Kromě toho je ve všech společných prostorách zajištěn předepsaný rozestup, dezinfekční prostředky a všechny další rozšířené hygienické standardy, o kterých se můžete dozvědět více na https://www.valamar.com/cz/health-safety.

15. Bude doplňkové vybavení v kempech v provozu (sportovní hřiště, kina a podobně)?

V provozu bude rozmanité vybavení v kempech při zajištění potřebných preventivních opatření. Podrobnosti o našem V-Health&Safety programu můžete najít na https://www.valamar.com/cz/health-safety.

16. Jak se bude podávat snídaně?

V restauracích jsme zajistili více komfortu a bezpečnosti díky přizpůsobenému uspořádání stolů. V hotelových restauracích jsme prodloužili doby podávání snídaně nebo večeře. V bufetu si hosté sami servírují jídlo, s povinností nosit roušky a použití dezinfekčních prostředků, které jsou k dispozici na různých místech v restauraci.

17. Můžeme dostat snídani na pokoj?

Host může využít službu doručení snídaně na pokoj, o čemž se může informovat na recepci objektu. (Služba není dostupná v Sunny Hotels & Resorts.)

18. Které státy patří do Evropského hospodářského prostoru (EEA)?

Země, které patří do Evropského hospodářského prostoru (EEA), jsou Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Spojené Království.

19. Jak vás mohu kontaktovat?

Kontaktujte Valamar rezervační centrum na telefonním čísle +385 52 465 000 nebo reservations@valamar.com

INFORMACE O CESTOVÁNÍ DO RAKOUSKO: COVID-19

Globální pandemie způsobená koronavirem postavila před celý svět velkou výzvu, avšak my jsme dělali, co jsme mohli, a čekáme Vás připraveni v Obertauern, Valamar Obertauern Hotel 4*.

Na stránce AGES COVID19 Dashboard můžete sledovat počet aktivních případů podle regionů.
Všichni naši zaměstnanci v Valamar Obertauern Hotel 4* mají potvrzení o očkování nebo prodělání COVID-19, aby byli připraveni bezpečně Vás přivítat, a vám nabízíme organizování PCR testování a zdravotní péče v rámci vašeho hotelu.

Bezpečnost a zdraví všech našich hostů, zaměstnanců, partnerů a spoluobčanů zůstávají naší prioritou.

AKTUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Cestování do Rakouska za turistickými účely je opět možné. Hotely, restaurace a bary v provincii Salcbursko jsou otevřené. Otevřeny jsou obchody základních potřeb, školy, čerpací stanice, pošty, banky, ordinace lékařů a lékárny, zavřené zůstávají noční bary a après-ski zařízení.

VSTUP DO HOTELU

Valamar Obertauern Hotel 4* je otevřen. Uznávají se pouze potvrzení o očkování nebo prodělání (2G pravidlo) nemoci COVID-19 a PCR a RAT (rychlý ANTIGEN) testy už neplatí jako „entry testy“.

PRAVIDLO 2G:

Při vstupu do hotelů, estaurací, barů, lanovky, divadel a na všech ostatních místech, kde se shromažďuje větší počet lidí a využívání hotelových služeb je podmíněno předložením některého z následujících dokladů:

 • potvrzení o očkování (seznam uznávaných dávek a vakcín se nachází zde) nebo

 • potvrzení o prodělání COVID-19 v uplynulých 6 měsících

Děti mladší 12 let jsou zproštěny povinnosti předložit uvedená potvrzení.

Děti mezi 12 a 15 lety musí mít negativní PCR nebo RAT (rychlý ANTIGEN) test a používat Holiday Ninja Pass pro přístup do hotelů, restaurací a na lanovky.

FFP2 ochranné roušky jsou povinné v hotely, lanovky, prostředcích veřejné dopravy, v supermarketech, a na místech, kde je to uvedeno.


INFORMACE O CESTOVÁNÍ

Tranzit přes Slovinsko, Itálii, Německo, Česko a Slovensko do Rakouska probíhá zcela nerušeně, bez omezení. Na následujících stránkách Evropské komise 'Re-open EU' si můžete ve skutečném čase ověřit informace o cestování uvnitř Evropské unie a stavu na hranicích a o všech dostupných dopravních a turistických službách v členských státech.

VSTUP DO RAKOUSKA

Všechny osoby, které přijíždějí na svou dovolenou do Rakouska, musejí při vstupu předložit jeden z uvedených dokladů:

 • potvrzení o očkování. Seznam uznávaných dávek a vakcín se nachází zde

 • potvrzení o prodělání COVID-19 v uplynulých 6 měsících.

 • Děti mladší 12 let jsou zproštěny povinnosti předložit negativní výsledky testu a uvedená potvrzení.

 • Děti ve věku 12 až 15 let (narozené 1. září 2006 nebo později) musí předložit negativní PCR test a používat Holiday Ninja Pass pro vstup. Pokud mají potvrzení o očkování dvěma dávkami nebo o prodělání nemoci COVID-19, je nutné předložit také negativní PCR test ne starší 72 hodin.


Pokud osoba (starší 15 let) nemá potvrzení o očkování 3 dávkami (posilovací booster dávka) nebo potvrzení o prodělání a následném očkování dvěma dávkami, je nutné při vstupu předložit negativní PCR test ne starší 72 hodin. Ak nie je možné predložiť PCR test pri príchode, je povinná karanténa do získania negatívneho PCR testu.


Seznam zemí se zvláštními pravidly pro vstup se nachází zde.

Návrat hostů do své mateřské země

CHORVATSKO

Aktuální opatření platná od: 22.11.2021.
Hosté, při vstupu do země předložit EU digitální COVID certifikát. Mělo by obsahovat negativní PCR test ne starší 72 hodin nebo RAT (rychlého ANTIGEN) test ne starší 48 hodin, osvědčení o uzdravení za posledních 12 měsíců nebo osvědčení o očkování proti COVID-19 jinak následuje karanténa, v trvání 10 dnů. Děti mladší 12 let jsou osvobozeny od izolace, pokud jsou doprovázeny dospělou osobou, která je držitelem EU digitální COVID certifikát.

NĚMECKO

Aktuální opatření platná od: 24.12.2021.
Hosté, při vstupu do země předložit EU digitální COVID certifikát a musejí vyplnit online formulář. It should contain a negative PCR or BAT (rapid ANTIGEN) test not older than 48 hours, a certificate of recovery from COVID-19 in the last 6 months, or a certificate of vaccination. Children under 6 years are exempt from all measures.

ITÁLIE

Aktuální opatření platná od: 16.12.2021.
Hosté, při vstupu do země předložit vyplněný online formulář, potvrzení o zotavení z COVID-19 nebo potvrzení o očkování. Kromě těchto certifikátů je vyžadován negativní test PCR ne starší 48 hodin nebo test BAT (rapid ANTIGEN) ne starší 24 hodin. V opačném případě musí osoba jít do povinné sebeizolace na 5 dní. Po 5. dnů je možné provést test (PCR nebo ANTIGEN), a pokud je negativní, může osoba ukončit karanténu. Děti mladší 6 let se nemusejí testovat. Děti od 6 do 18 let musí mít negativní COVID test. Děti mladší 18 let jsou osvobozeny od izolace, pokud jsou doprovázeny dospělou osobou, která je držitelem potvrzení o zotavení z COVID-19 nebo potvrzení o očkování.

SLOVINSKO

Aktuální opatření platná od: 10.1.2022.
Hosté, při vstupu do země předložit EU digitální COVID certifikát. Mělo by obsahovat RAT (rychlého ANTIGEN) ne starší 24 hodin nebo PCR test ne starší 48 hodin, osvědčení o uzdravení za posledních 6 měsíců nebo osvědčení o očkování proti COVID-19 jinak následuje karanténa, v trvání 7 dnů, který lze zkrátit 5. den negativním testem PCR. Děti mladší 12 let jsou osvobozeny od daně, pokud jsou doprovázeny rodiči, kteří jsou držiteli certifikátu EU COVID.

MAĎARSKO

Aktuální opatření platná od: 22.11.2021.
Hosté, kteří se z Rakouska vracejí autem, autobusem, vlakem nebo lodí, mohou do Maďarska vstoupit bez dalších omezení. Hosté, kteří přijíždějí letadlem, mohou vstoupit do Maďarska s dokončenou registrací pro vstup do země a negativním testem PCR nebo RAT (rychlého ANTIGEN) ne starším než 72 hodin. Osoby, které mají osvědčení o očkování proti COVID-19 nebo osvědčení o uzdravení z COVID-19 za posledních 6 měsíců nemají žádnou povinnost testovat a izolovat se. Děti mladší 18 let jsou osvobozeny od testování a izolace pokud jsou doprovázeny dospělou osobou, která je držitelem EU digitální COVID certifikát.

ČESKO

Aktuální opatření platná od: 22.11.2021.
Hosté, při vstupu do země, musejí vyplnit online formulář, a negativní RAT (rychlého ANTIGEN) test ne starší 48 hodin nebo PCR test ne starší 72, nebo nastoupit do povinné karantény. Karanténu je možné zkrátit nejdříve 5. den provedením testu PCR. Osoby, které prodělaly COVID-19 v uplynulých 6 měsících nebo mají potvrzení o očkování proti COVID-19, jsou zproštěny povinnosti doložit negativní test a nastoupit do karantény. Děti mladší 6 let jsou osvobozeny od testování.

NIZOZEMÍ

Aktuální opatření platná od: 22.11.2021.
Hosté, při vstupu do země předložit EU digitální COVID certifikát. Mělo by obsahovat RAT (rychlého ANTIGEN) ne starší 24 hodin nebo PCR test ne starší 48 hodin, osvědčení o uzdravení za posledních 6 měsíců nebo osvědčení o očkování proti COVID-19. Děti mladší 12 let jsou osvobozeny od daně, pokud jsou doprovázeny rodiči, kteří jsou držiteli EU digitální COVID certifikát.

BELGIE

Aktuální opatření platná od: 17.12.2021.
Hosté, při vstupu do země předložit EU digitální COVID certifikát a musejí vyplnit online formulář. Mělo by obsahovat RAT (rychlého ANTIGEN) ne starší 36 hodin nebo PCR test ne starší 72 hodin, osvědčení o uzdravení za posledních 6 měsíců nebo osvědčení o očkování proti COVID-19. Pokud osoba nevlastní nic z uvedeného, musí se podrobit testu 48 hodin a 7. den po příjezdu, a pokud je druhý test negativní, může osoba ukončit 10denní karanténu.Děti mladší 12 let jsou osvobozeny od daně, pokud jsou doprovázeny rodiči, kteří jsou držiteli EU digitální COVID certifikát.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Aktuální opatření platná od: 17.1.2022.
Hosté, při vstupu do země, musejí vyplnit online formulář a předložit negativní test RAT (rychlý antigen) nebo PCR test,ne starší než 48 hodin. Osoby, které mají potvrzení o očkování proti COVID-19, jsou zproštěny povinnosti předložit test při vstupu do země, ale musejí do 48 hodin od vstupu do země podstoupit PCR test nebo RAT (rychlý antigenní) test.

Osoby, které nemají osvědčení o očkování proti COVID-19, musí jít do povinné izolace. Povinnou samoizolaci po dobu 10 dnů lze zkrátit nejdříve 5. den dodatečným testem PCR nebo BAT (rapid ANTIGEN). Po vstupu do země je povinné provést 2 další testy. Jeden test do 48 hodin od vstupu do země a další doplňkový test nejdříve 8. den.

Děti mladší 4 let jsou zproštěny testování. Děti od 5 do 17 let musí dodržovat stejná pravidla jako lidé s očkovacím průkazem.


V-CARE GUARANTEE

V-care guarantee je součástí programu V-Health&Safety, jehož prostřednictvím zajišťujeme organizování všech nezbytných zdravotních služeb během vaší dovolené (i v případě onemocnění nemocí COVID-19).

VALAMAR ZAMĚSTNANCI OČKOVANÍ NEBO PRAVIDELNĚ TESTOVANÍ

Všichni zaměstnanci Valamar Obertauern hotelu mají potvrzení o očkování nebo prodělání COVID-19.

ORGANIZOVÁNÍ PCR TESTOVÁNÍ NA POŽÁDÁNÍ

Nabízíme možnost PCR testování za cenu od 57 €.

ORGANIZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Online lékařské konzultace 24 hodin denně po 7 dní v týdnu, služby zdravotní péče ve vašem hotelu nebo zdravotnickém zařízení.

PRODLOUŽENÝ POBYT A ZPÁTEČNÍ CESTA

Hradíme výdaje v případě potřeby prodloužit pobyt osobám, které onemocněly COVID-19, a výdaje za veřejnou dopravu za zpáteční cestu.

Při každé rezervaci* ubytování přímo prostřednictvím valamar.com nebo Valamar rezervačního centra má host v ceně rezervace zahrnutou také službu V-care guarantee. V-care guarantee se vztahuje na všechny osoby zahrnuté v rezervaci a je platná od okamžiku, kdy se host přihlásí.
* Platí i pro stávající rezervace bez ohledu na to, kdy byly provedeny.

Důležité! Pro možnost bezplatného ošetření ve veřejných zdravotnických zařízeních během pobytu v našich destinacích musí mít host platný Evropský průkaz zdravotního pojištění.


Organizování PCR testování

 • Služba organizování PCR testování ve vašem hotelu. Cena testování je od 57 € za osobu.

 • Můžete se objednat na testování před příjezdem do Vašeho ubytování prostřednictvím Valamarova rezervačního centra, během pobytu se přihlásit na recepci nebo kontaktovat V Health & Safety Managera

 • Výsledky testů budou doručeny do vaší e-mailové adresy do 24 hodin pro PCR. Vzhledem ke zvyšující se poptávce, může dojít ke zpoždění při dodání výsledků.

 • Výsledky testování mohou být v němčině nebo anglickém jazyce. Pokud cestujete letadlem, je nutný negativní výsledek testu v anglickém jazyce při nástupu do letadla.

DOZVĚZTE SE VÍCE


V HEALTH&SAFETY
Naše oddanost bezpečnosti hostů a zaměstnanců

Ve všech Valamarových objektech je implementovaný V Health & Safety program, který je v souladu s bezpečnostními standardy v Chorvatsku a Rakousku s doporučeními mezinárodních zdravotnických organizací v souvislosti s Covid-19.


Valamar vám nabízí všechny podmínky pro bezstarostnou a uvolněnou dovolenou v sezóně 2021:

 • V HEALTH & SAFETY PROGRAM vám zaručuje vysoké zdravotní, bezpečnostní a ekologické standardy, zdokonalené procedury úklidu

 • V HEALTH&SAFETY MANAGER je k dispozici 24/7 během celého pobytu a zajišťuje hostům podporu v případě potřeby zdravotní péče

 • CLEANSPACE - 100% PRIVACY - Zaručuje, že jsou klíčové kontaktní body ve vašem pokoji důkladně vyčištěné a dezinfikované, a zajišťuje, že před vaším příjezdem nikdo nevcházel do ubytovací jednotky. Abychom vám zajistili dokonalé soukromí, nabízíme vám možnost odmítnout službu úklidu ubytovacích jednotek během pobytu.

 • RESTAURACE VÁM NA MÍRU - V restauracích jsme zajistili více komfortu a bezpečnosti díky přizpůsobenému uspořádání stolů. V hotelových restauracích jsme prodloužili doby podávání snídaně nebo večeře.

 • VÍCE PROSTORU PRO VÁS - v našich hotelech jsme z důvodu vaší bezpečnosti a pohodlí přizpůsobili kapacity bazénů, Spa a Fitness center, Maro Clubů a ostatního vybavení

 • ONLINE RECEPCE zajistí snadný a jednoduchý check-in prostřednictvím našich stránek nebo aplikace MyValamar z pohodlí vašeho domova

 • DOZVĚZTE SE VÍCE


REZERVAČNÍ POLITIKA
Rezervujte si nejlepší ubytování s Valamarem bez rizika!

 • V souladu se standardním ceníkem platí bezplatné zrušení do 30 dnů před příjezdem.


BEZSTAROSTNÁ DOVOLENÁ S VALAMAREM

 • Abyste si mohli bezstarostně naplánovat svou dovolenou, zavedli jsme flexibilitu při zrušení rezervace do 48 hodin v případě:
  - Červené upozornění, které se týká cestování (nejvyšší úroveň)
  - Pokud jste Vy nebo osoby, které cestují s vámi, pozitivní na COVID-19
  - Pokud kvůli pandemii COVID-19 na sjezdovkách v okolí Obertauernu není dovoleno lyžování
  - Pokud bude hotel uzavřen kvůli omezení provozu, které vláda zavedla kvůli pandemii COVID-19

Prosíme hosty, kteří si rezervovali ubytování prostřednictvím online cestovních kanceláří nebo dalších partnerů nabízejících naše ubytování a služby, aby je kontaktovali a získali informace o svých možnostech při změnách termínu příjezdu nebo zrušení rezervace.

Abyste získali více informací, kontaktujte nás na reservations@valamar.com nebo na +385 52 465 000.

Dozvězte se víceTěšíme se na opětovné setkání s vámi a děláme vše co je v našich silách, abychom vám poskytli dovolenou snů. Vy jste si ji určitě zasloužili! Opatrujte se. Brzy se uvidíme!

Váš Valamar tým

Kontaktujte Valamar rezervační centrum na: reservations@valamar.com

nahoru