Pravidla Věrnostního Programu Valamar Plus Club

OBECNĚ O VĚRNOSTNÍM PROGRAMU

Věrnostní program Valamar Plus Club (dále: Věrnostní program) je zamýšlen, aby odměnil věrnost hostů ubytovacích objektů (hotelů a apartmánů) ve vlastnictví společnosti Valamar Riviera d.d. Stancija Kaligari 1, Poreč, Hrvatska, OIB: 36201212847 (dále v textu: Valamar). Valamar je zároveň majitelem Věrnostního programu. Valamar je obchodní společnost, která jako hlavní subjekt zaručuje tímto programem stanovená práva. Členové Věrnostního programu jsou povinni postupovat odpovědně a dodržovat tato Pravidla.

Cílem Věrnostního programu je umožnit jeho členům využívání výhod uvedených dále v textu. Každý člen Věrnostního programu svým přidružením se Věrnostnímu programu prohlašuje, že si přečetl a rozumí předpisům těchto Pravidel, a že s nimi plně souhlasí.

Program neobsahuje hmotné ocenění nebo zábavu. Výsledkem je odměnění každého účastníka tohoto Programu, který splní podmínky a dosáhne nároku na různé výhody.

Nedostupnost žádaných výhod nedává členovi Programu právo na snížení ceny za ubytování.

Program Valamar Plus Club je zaveden ve všech objektech Valamar.

Popis objektů, které figurují ve Věrnostním programu, se nachází v tabulce níže.

 • Valamar Collection Marea Suites 5*
 • Valamar Collection Dubrovnik President Hotel 5*
 • Girandella Valamar Collection Resort 4*/5*
 • Isabella Valamar Collection Island Resort 4*/5*
 • Valamar Argosy Hotel 4*
 • Valamar Lacroma Dubrovnik Hotel 4*
 • Valamar Atrium Baška Residence 4* &5*
 • Valamar Riviera Hotel &Residence 4*
 • Valamar Sanfior Hotel &Casa 4*
 • Valamar Tamaris Resort 4*
 • Valamar Diamant Hotel 4* &Residence 3*
 • Valamar Crystal Hotel 4*
 • Valamar Villa Adria 4*
 • Valamar Zvonimir Hotel 4*
 • TUI BLUE Bellevue Resort 4*
 • Valamar Pinia Hotel 3*
 • Valamar Koralj Hotel 3*
 • Valamar Club Dubrovnik Hotel 3*
 • Tirena Sunny Hotel by Valamar 3*
 • Rubin Sunny Hotel by Valamar 3*
 • Allegro Sunny Hotel by Valamar 3*
 • Miramar Sunny Hotel by Valamar 3*
 • Corinthia Baška Sunny Hotel by Valamar 3*
 • Naturist Resort Solaris 3*
 • Lanterna Sunny Resort by Valamar 2*

Věrnostní program má omezené využití v objektech na ostrově Rabu: sbírání bodů a využívání výhod nejsou dostupné pro členy Programu.

Valamar si vyhrazuje právo změnit popis zúčastněných hotelů a apartmánů, spolu s popisem výhod a možných omezení, kdykoliv uzná za vhodné.

DEFINICE VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

Program: věrnostní program, který Valamar organizuje pod názvem Valamar Plus Club. Všechna autorská práva v tomto programu patří výlučně společnosti Valamar Riviera d.d.

Valamar+Club / Valamar Plus Club: značka ve vlastnictví Valamaru. U Úřadu pro duševní vlastnictví je slovní ochranná známka chráněna pod číslem Z20150444 a obrazová ochranná známka pod číslem Z20150445.

Pobyt: období mezi příjezdem (přihlášením) a odjezdem (odhlášením) z hotelu nebo apartmánu. V závislosti na počtu uskutečněných nocí a počtu získaných bodů v průběhu kalendářního roku člen získává nárok na různé stupně členství, tj. výhody v souladu s podmínkami těchto Pravidel, přičemž dvě noci během pobytu představují minimální počet nocí potřebných pro získání výhod, spolu s povinnou rezervací přes webovou stránku www.valamar.com/loyalty nebo rezervační centrum Valamar nejpozději 48 hodin před příjezdem.

Klient: osoba, která splňuje podmínky pro vstup do Věrnostního programu, ale která ještě nepřistoupila nebo která ještě nepřijala podmínky Pravidel Věrnostního programu.

Člen Věrnostního programu: osoba, která se připojila do Věrnostního programu a která získává právo na výhody Věrnostního programu v souladu se stupněm členství dle podmínek těchto Pravidel. Detailní popis výhod dle stupně členství a podmínky pro jejich získání jsou uvedeny na internetové stránce: www.valamar.com/loyalty.

Stupeň členství “Valamar Plus Club Starter”: základní stupeň programu, který je na začátku přidělen všem členům.

Stupeň členství "Valamar Plus Club Insider": stupeň členství, který člen získává za pobyt v trvání 8 a více nocí, nebo za získaných 15 000 bodů za pobyty hotelích, které jsou zapojeny do programu, jako člen věrnostního programu v kalendářním roce. Zahrnuje výhody "Insider” ve formě výrobků a služeb v souladu s platným seznamem výhod.

Stupeň členství "Valamar Plus Club Elite": stupeň, který člen získává za pobyt v trvání 20 nebo více nocí, nebo za získaných 40 000 bodů za pobyt v hotelích, které jsou zapojeny do programu, jako člen věrnostního programu v kalendářním roce. Zahrnuje výhody "Elite” ve formě výrobků a služeb v souladu s platným seznamem výhod.

Bod: jednotka hodnoty vyjádřená v přidělovaných bodech. Členové získávají body během pobytu v objektech, které jsou zapojeny do programu, a využívají je prostřednictvím přímých rezervací.

Valamar Plus Club karta: karta, kterou člen získává jako potvrzení členského statusu, na jejímž základě získává výhody dle stupně členství, kterého dosáhl. Členská karta není přenosná na jiné osoby.

Partner Věrnostního programu: právnické nebo fyzické osoby odlišné od Valamaru, mimo Skupinu Valamar, které dle Věrnostního programu Valamar nabízejí služby členům Programu.

ÚČEL PROGRAMU

Účelem programu je rozpoznat a/nebo odměnit hosty objektů skupiny Valamar. Za tím účelem se členům přidělují body Valamar Plus Clubu následujícím způsobem:

 • Za každý skutečný pobyt, tj. rezervovaný a zaplacený v hotelu nebo apartmánu, využitý a zakončený v hotelu nebo apartmánu, který je zapojen do programu.
 • Body se získávají za všechny výdaje během pobytu, které se připisují na účet pokoje. Za služby, které jsou využity a zaplaceny v hotovosti nebo kreditní kartou na vnějších prodejních místech (např. v hotelové restauraci) se body nepřidělují.

Body v žádném případě nelze získat nebo sbírat, ani nebudou platné za nocleh nebo pobyt v následujících případech:

 • Pro část pobytu placenou body.
 • Za pobyty rezervované prostřednictvím tour operátora nebo prostřednictvím online cestovních kanceláří.
 • Za rezervace provedené kupóny/vouchery, které člen zakoupil na skupinovém prodejním portálu.
 • Za využité služby, které jsou zaplaceny v hotovosti/kreditní kartou na vnějších prodejních místech (např. v hotelové restauraci) a za které nelze získat body. Všechny výdaje musí být připsány na účet pokoje.
 • Za výrobky a služby, které poskytují firmy třetí strany (např. kosmetické salóny, transfery, výlety atd.)
 • Pokud účet není zaplacen v plné výši.
 • Za svatební bankety.

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Členství ve Věrnostním programu je umožněno všem fyzickým osobám starším 18 let. Členství v Programu je zdarma. Osoby se mohou začlenit prostřednictvím internetové stránky www.valamar.com/loyalty nebo přímo na recepci hotelů nebo apartmánů Valamar vyplněním letáčku pro vstup do Věrnostního programu.

Aby se stal členem, je klient povinen během vyplnění žádosti o vstup do Věrnostního programu vyplnit všechny povinná pole na přihlášce: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresu, email a také, pokud se přihlašuje prostřednictvím formuláře získaného na recepci, přihlášku podepsat. Každý člen je povinen informovat Valamar v případě změny osobních údajů, které uvedl v žádosti o členství. Valamar nepřejímá jakoukoliv odpovědnost vůči členovy Programu, při nemožnosti čerpat výhody Programu z důvodů špatných nebo neúplných údajů, které člen Věrnostního programu předložil.

V případě, že pod identifikačním číslem člena Věrnostního programu není zaznamenána žádná aktivita v období dvou let, nemá člen dále právo na získávání bodů a využívání výhod programu. V takovém případě bude členská karta deaktivována a dosavadní získaný status zrušen. Opětovná aktivace karty je možná, ale bez obnovení předchozího stupně členství. Člen Věrnostního programu musí písemně zažádat reaktivaci, na jejímž základě se opět stane členem Věrnostního programu.

Člen může kdykoliv i bez uvedení důvodů přerušit svoje členství ve Věrnostním programu prostřednictvím písemného oznámení. Tím se rozumí stažení člena, který odstupuje z Věrnostního programu, čímž trvale přestává existovat vztah mezi ním a Věrnostním programem a přestávají existovat všechny výhody vázané k členství ve Věrnostním programu. Člen Programu je povinen po ukončení členství vrátit kartu Valamar.

Získávání a sbírání bodů

Body získané způsobem popsaným v třetí kapitole těchto Pravidel se připisují na kartu člena věrnostního programu. Body nebudou přiděleny za pobyty před datem přihlášení do programu a před spuštěním této verze Věrnostního programu (13. června 2017).

Systém přidělování bodů podléhá následujícím podmínkám v závislosti na stupni členství:

 • Valamar Plus Club Starter: 10 bodů za 1€.
 • Valamar Plus Club Insider: 11 bodů za 1€.
 • Valamar Plus Club Elite: 12 bodů za 1€.

V případě rezervací provedených kombinací bodů a standardní měny, budou body přiděleny pouze za část, která odpovídá hodotě zaplacené penězi, zatímco za část zaplacenou body přiděleny nebudou.

Aby získal body a mohl využívat výhody Valamar Plus Club programu, je nutné, aby se host identifikoval na příslušné recepci hotelu, aby bylo zajištěno, že údaje osoby, která se přihlašuje, odpovídají údajům majitele karty Věrnostního programu.

Členové automaticky získávají body za celkovou výši rezervace. Za využité služby, které jsou zaplacené v hotovosti/kreditní kartou na vnějších prodejních místech (např. v hotelové restauraci) se body nepřidělují. Aby byl získán nárok na body, musí být všechny výdaje připsány na účet pokoje. Body se připisují na kartu každého člena do 48 hodin.

Získané body je možné připsat pouze na účet člena, který se osobně ubytoval v hotelu, nebo který využil službu, za kterou má nárok na získání bodů.

V případě bodů získaných za pobyt v hotelu je možné přidělit je maximálně za dva pokoje během pobytu. V jednom z nich musí pobývat člen a v druhém jeho nezletilé děti. Za rezervované pokoje, které nesplňují tyto podmínky, není možné získat body.

V případě nepříjezdu je body možné získat, pouze pokud bude v souladu s podmínkami rezervace za pokoj zaplacen storno poplatek ve výši jedné nebo více nocí jako následek zrušení rezervace.

Valamar Plus Club – stupně členství

Pro dosažení níže popsaných stupňů členství musí člen splnit podmínky uvedené níže pro každý stupeň členství v průběhu kalendářního roku (od 1. ledna do 31. prosince).

Podmínky pro dosažení nebo udržení v závislosti na stupních programu jsou následující:

Valamar Plus Club Starter: základní stupeň programu, který je na začátku přidělen všem členům

Valamar Plus Club Insider:

 • člen, který pobýval v hotelech, které jsou zapojeny do programu, alespoň 8 nocí během kalendářního roku
 • nebo který během kalendářního roku získal 15 000 bodů při pobytech v hotelech, které jsou zapojeny do programu

Valamar Plus Club Elite:

 • člen, který uskutečnil pobyt v trvání 20 nocí během kalendářního roku
 • nebo který během kalendářního roku získal 40 000 bodů při pobytech v hotelech, které jsou zapojeny do programu

Ve všech uvedených případech má člen k dispozici období v trvání jednoho kalendářního roku ke splnění uvedených podmínek pro příslušný stupeň členství. Pokud člen během kalendářního roku splní podmínky pro příslušný stupeň členství, bude mu přidělen následující stupeň členství 48 hodin po odhlášení z pobytu, který mu umožnil splnění podmínek. Pokud jste například členem na stupni Valamar Plus Club Starter, bude vám přidělen stupeň Valamar Plus Club Insider.

Pokud nebude v období dvou let zaznamenána žádná aktivita, vrátí se člen na počáteční stupeň členství a jeho body budou vymazány.

Na konci kalendářního roku (31. prosince), pokud v průběhu kalendářního roku nebude splněna ani jedna z těchto podmínek, bude člen vrácen na předchozí stupeň členství. Pokud jste například členem na stupni Valamar Plus Club Elite, budete vráceni na stupeň Valamar Plus Club Insider.

Pobyty rezervované přes tour operátora nebo cestovní agentury, u kterých se platba nepřičítá přímo na účet hotelu nebo apartmánu nebo Valamaru, se nezapočítávají do získání nároku na výhody Věrnostního programu Valamar. Portály pro rezervace, na nichž se platba provádí přímo na účet operátora portálu, se také považují za cestovní agentury. Stejná pravidla se použijí i na kupóny/vouchery, které si člen koupil na portálu. Dále, nezapočítávají se pobyty za služby, které hotel fakturuje třetím stranám, jako jsou pojišťovny a společnosti pro zdravotní pojištění. Nezapočítávají se pobyty uskutečněné na základě výherním kupónů/voucherů.

Přenos bodů

Body je možné převádět mezi účty různých členů programu Valamar Plus Club na webové stránce www.valamar.com, nebo prostřednictvím Valamarova rezervačního centra. Majitel karty je jedinou osobou, která může požádat o převedení svých bodů; požadavek jakékoli jiné osoby nebude splněn.

Body převedené nebo přijaté od jiného člena se v žádném případě neberou v úvahu při výpočtu stupně členství.

Systém využívání bodů

Člen má právo podat žádost o uznání bodů, pokud dle jeho mínění informace o jeho účtu a/nebo pohybu, které poslal program, nejsou v souladu s platnými Pravidly. Člen může podat žádost prostřednictvím svého uživatelského účtu na stránce www.valamar.com/loyalty, nebo prostřednictvím telefonické služby pro klienty. Vždy je třeba uvést příslušné číslo rezervace hotelového ubytování nebo zakoupené služby za účelem reference.

Členové si vždy mohou vyměňovat své body a kombinovat body a peníze podle nejlepší dostupné ceny prostřednictvím stránky www.valamar.com, nebo Valamarova rezervačního centra.

Dodatečné výdaje, které nejsou zahrnuty v rezervaci a které jsou uskutečněny s využitím bodů nebo jiného způsobu placení, musí host uhradit přímo v hotelu.

V případě rezervace prostřednictvím bodů, 100% bodů se použije v případě, že se nedostavíte a/nebo zrušením rezervace v závislosti na podmínkách rezervace. Placení s využitím bodů nebude přijato za hotelové pobyty nebo smluvené služby bez předchozí rezervace na stránkách Valamar.com nebo prostřednictvím Valamarova rezervačního centra. To podléhá revizi nebo změnám ze strany Valamaru v jakémkoli okamžiku.

Rezervace provedené s využitím bodů po přihlášení nelze měnit. Pokud si člen přeje zkrátit pobyt, ztrácí body za zbývající noci. Pokud si pobyt prodlouží, body a slevy se nevztahují na dodatečné noci. Pokud je rezervace provedena pro datum po vypršení bodů, nelze rezervaci změnit a body nelze vrátit.

Promo vouchery a promo body

Členové se mohou kdykoli podívat na své personalizované promo prostřednictvím svého uživatelského účtu na stránce www.valamar.com/loyalty; toto zahrnuje narozeninová překvapení a kódy z voucherů.

Promo vouchery a body přidělené jednotlivému členovi není možné předat jinému členovi programu Valamar Plus Club.

Každé promo může mít stanovené datum platnosti, které bude vyznačeno odpovídajícím způsobem. S uplynutím tohoto data vyprší také body, nebo kód na promo voucheru, které budou odečteny z účtu bez předchozího oznámení. Člen se zříká jakýchkoli nároků v souvislosti s tím.

Valamar si vyhrazuje právo nabídnout různé podmínky pro promo vouchery a body získané v rámci promo.

VALAMAR PLUS CLUB KARTA

Člen Věrnostního programu při vstupu prostřednictvím internetové stránky www.valamar.com/loyalty získává dočasný identifikační dokument (emailovou zprávu, která obsahuje jedinečné identifikační číslo věrnosti a dočasnou členskou kartu) a oficiální členská karta mu bude vydána během druhého pobytu po začlenění, respektive během dalšího přihlášení na recepci hotelu nebo apartmánu.

Členové, kteří se do Věrnostního programu přihlásí vyplněním letáku na recepci hotelu nebo apartmánu, získávají dočasnou kartu ihned a stálou členskou průkazku během druhého pobytu.

Členská karta je po vydání neaktivní. Členská karta se automaticky aktivuje patnáct dní po začlenění, o čemž je každý nový člen písemně informován prostřednictvím emailu. Po přijetí aktivační e-mail zprávy si musejí členové, kteří se přihlásili do programu na recepci, vytvořit heslo, aby mohli přistoupit ke svému online účtu. Karta obsahuje jedinečné identifikační číslo, které je nepřenosné a v žádném případě nesmí být sděleno třetí osobě.

Aby získali výhody, musejí se členové přihlásit ke svému uživatelskému účtu při rezervaci prostřednictvím stránky www.valamar.com, nebo sdělit číslo své karty agentovi rezervačního centra, a musí předložit svou členskou kartu při přihlášení na recepci hotelu nebo apartmánu, jakož i při placení účtu, tj. při odhlášení z hotelu nebo apartmánu.

Registrace několika osob pod jedním účtem, stejně jako vícenásobná registrace jedné osoby na více účtů, není možná.

Člen nesmí členskou kartu půjčovat, přenášet, prodávat; v opačném případě ztrácí svá práva z Věrnostního programu.

Členská karta není přenosná a smí ji používat pouze osobně člen Věrnostního programu, který je majitelem karty. Karta je vlastnictvím společnosti Valamar a Valamar si vyhrazuje právo odnětí nebo odmítnutí členské karty pokud ji člen nepoužívá dle pravidel a podmínek členství nebo postupuje proti nim.

Člen je odpovědný za veškerou aktivitu v souvislosti se svým karetním účtem.

V případě ztráty nebo krádeže se může členská karta vyměnit zdarma pouze jednou. Za každou další výměnu členské karty člen platí poplatek ve výši 10,00 EUR v odpovídající hodnotě v kunách.

Jakékoliv použití členské karty za účelem podvodu, povede k jejímu okamžitému zrušení a uzavření účtu člena Věrnostního programu.

V případě smrti člena Věrnostního programu se jeho práva nepřenáší na dědice a jeho členství se automaticky ruší.

Členská karta nemá dobu platnosti.

VÝHODY A VYUŽÍVÁNÍ VÝHOD

Výhody je možné využívat pouze během pobytu v minimálním trvání dvě noci, rezervovaného prostřednictvím internetové stránky www.valamar.com/loyalty nebo rezervačního centra Valamara nejpozději 48 hodin před příjezdem na jméno osoby, která je členem Věrnostního programu.

Seznam výhod a možných omezení s ohledem na jejich využití se nachází na internetové stránce Věrnostního programu www.valamar.com/loyalty.

Reklamace na nabízené služby ze seznamu výhod se mohou podávat pouze na základě předloženého voucheru/vstupenky nebo účtenky z místa, kde byla služba poskytnuta nebo kde člen Věrnostního programu převzal výrobek.

Valamar třetím stranám, které nabízejí členům Věrnostního programu služby nebo výrobky, respektive Partnerům programu, může dát podmínky pro výkon jejich povinností v rámci Věrnostního programu Valamar (zejména pro poskytování služeb výhod). Pokud člen Věrnostního programu využívá výhody Věrnostního programu v rámci služeb, které nabízejí Partneři programu, poskytování těchto služeb podléhá Obecným podmínkám konkrétní partnerské společnosti. Valamar nenese žádnou odpovědnost za eventuální nedostatky v nabízených službách, a proto je člen Programu povinen se obrátit v tomto případě přímo na poskytovatele služeb.

Výhody Věrnostního programu Valamar se mohou využívat pouze v rámci výhod zmíněných na aktuálním Seznamu výhod na internetové stránce www.valamar.com/loyalty nebo v další speciální brožuře Věrnostního programu Valamar.

Pobyty a výhody Věrnostního programu Valamar se nemohou přenést na účet jiného člena Věrnostního programu (existující nebo nově otevřený). Výhody Věrnostního programu se mohou využívat pouze na číslo členské karty uvedené při rezervaci, a pokud je sám člen Věrnostního programu přihlášen k pobytu v ubytovacím objektu na minimálně dvě noci.

Přechod na další stupeň členství na základě uskutečněného pobytu je umožněn pouze jedné osobě v ubytovací jednotce, zejména osobě, jejíž identifikační číslo členské karty bylo uvedeno při rezervaci pobytu, nezávisle na tom, kolik členů Věrnostního programu pobývá v ubytovací jednotce.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Získáním členství ve věrnostním programu se zákazníkovi připisují body způsobem uvedeným v obecných podmínkách pro členy věrnostního programu, které se získávají za pobyt v zařízení společnosti VALAMAR RIVIERA. Všechny podmínky zapojení do věrnostního programu, povinnosti společnosti VALAMAR RIVIERA a práva respondenta jsou uvedeny v obecných podmínkách věrnostního programu, které se nacházejí na www.valamar.com/loyalty. Vstup do věrnostního programu se provádí výhradně na žádost zákazníka. Ten na základě uvedeného členství získává různé výhody a kdykoliv může programu opustit.

Shromažďují se tyto údaje: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození,e-mail, číslo mobilu, telefonní číslo, adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město).

VALAMAR RIVIERA má na základě legitimního zájmu právo shromažďovat a využívat v přímém marketingu údaje o e-mailové adrese, jménu a přímení všech členů věrnostního programu společnosti VALAMAR RIVIERA, a to výhradně na účely informování o nabídkách a novinkách prostřednictvím e-mailu. V takovém případě má respondent právo kdykoliv a zdarma podat námitku proti zpracování, včetně vytvoření profilu spojeného s přímým marketingem, ať už v počátečním nebo dalším zpracování. Uvedené údaje se uchovávají v databázi hostů společnosti VALAMAR RIVIERA po dobu 10 let.

Osoba, která se stává členem věrnostního programu, může poskytnout zvláštní souhlas společnosti VALAMAR RIVIERA, aby všechny její uvedené údaje, ale i ostatní osobní údaje, které se shromažďují během eventuálního pobytu (např. počet dětí, rodinný stav, jazyk, domácí mazlíčci, zájmy a aktivity během pobytu, způsob dopravy, preferované ubytování, preferovaná destinace a další). shromažďovala a využívala pro další profilování respondenta a za účelem kontaktování a informování o speciálních a personalizovaných nabídkách, novinkách a událostech, které organizuje společnost VALAMAR RIVIERA a/nebo Imperial prostřednictvím online kanálů (e-mail, web, internetová reklama). V tomto případě má respondent právo kdykoliv a zdarma odvolat daný souhlas, což se vztahuje i na zpracování za účelem vytvoření profilu spojeného s přímým marketingem, ať už v počátečním nebo dalším zpracování, stejně jako právo kdykoliv změnit údaje a právo na zapomenutí. Všechny zbývající podrobnosti týkající se shromažďování a uchovávání osobních údajů v databázích osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Valamar Riviera d.e., které jsou k dispozici na recepci budovy a na adrese https://www.valamar.com/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

Uvedené údaje se uchovávají v databázi hostů společnosti VALAMAR RIVIERA po dobu 5 let.

ZMĚNY PRAVIDEL VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

Valamar má kdykoliv právo na změnu podmínek účasti ve Věrnostním programu Valamaru, stejně jako na změnu těchto Pravidel. Při změně podmínek účasti ve Věrnostním programu Valamar vezme v úvahu zájmy členů Věrnostního programu. Změněné podmínky účasti se stanou nedílnou součástí těchto Pravidel. Během zveřejnění změněných podmínek, pokud jde o účast, Valamar zvýrazní tato ustanovení.

Valamar může ustanovení těchto Pravidel měnit a doplňovat kdykoliv. Valamar si vyhrazuje právo zrušení Věrnostního programu nebo jeho změny na jakýkoliv jiný věrnostní program odměn kdykoliv a bez uvedení důvodu. Valamar učiní všechny potřebné kroky, aby členy včas informoval o změnách nebo pozastavení programu a nenese žádnou odpovědnost za možné ztráty nebo škody vůči členům při vstoupení v platnost uvedených změn. Po zrušení Věrnostního programu členství ve Věrnostním programu automaticky přestává platit. Členská karta se deaktivuje a člen Programu o tomto bude písemně informován a nebude povinen vrátit kartu.

Zrušení nebo změna Věrnostního programu nepředstavuje platný důvod pro požadování náhrady škody ze strany člena Věrnostního programu.

V případě sporu mezi Valamarem a členem Věrnostního programu se použije chorvatské právo, všechny eventuální spory týkající se používání a výkladu těchto Pravidel se budou řešit především smírem a pokud to nebude možné, určuje se místní příslušnost soudu dle sídla Valamaru.

Aktuální Pravidla Věrnostního programu jsou dostupné na internetové adrese www.valamar.com/loyalty.

INFORMACE O PROGRAMU

Všechny informace o Věrnostním programu jsou dostupné na internetové stránce www.valamar.com/loyalty.

Všechny dotazy okolo členství a stejně tak informace o změně osobních údajů nebo jakýchkoliv dalších informacích důležitých pro členství, směřujte na emailovou adresu: info-loyalty@valamar.com nebo na telefonní číslo: +385 52 408 222.

Tato Pravidla vstupují v platnost dnem přijetí.

Poreč, 25. května 2018

SPRÁVA VALAMAR RIVIERA d.d.

ZAREGISTRUJTE SE PRO SPECIÁLNÍ NABÍDKY

nahoru