Sveobuhvatni program zdravstvenih, sigurnosnih i ekoloških standarda, te unaprijeđenih protokola čišćenja kojima je cilj osnažiti učinkovite standarde higijene koje Valamar primjenjuje u svim svojim objektima.

V Health&Safety
Manager

V Health&Safety Manager je na raspolaganju 24/7 tijekom cijelog boravka, te osigurava podršku gostu u slučaju potrebe za zdravstvenom skrbi

više informacija

V-Health&Safety
Food

Kontrola sigurnosti i zdravstvene ispravnosti od proizvodnje do posluživanja u restoranima i barovima.

više informacija

V-Health&Safety
certifikati

V Health&Safety program koristi najbolju svjetsku praksu, a najznačajniji certifikati koje program podrazumijeva su: Protokol V Health & Safety u partnerstvu sa SGS-om, Safe stay in Croatia, "Safe travels", ISO 9001, HACCP, ISO 14001 i ISO 50001.

više informacija

V-Health&Safety je program zdravstvenih, higijenskih, sigurnosnih i ekoloških standarda koji Valamar primjenjuje kako bi osigurao najvišu razinu sigurnosti gostiju.

V Health & Safety program obuhvaća:

1. V-Health&Safety Food osigurava maksimalnu sigurnost i zdravstvenu ispravnost hrane i pića u svim restoranima i barovima. V Health&Safety Food standard kontrolira sve procese hrane i piće od proizvodnje, dostave i pripreme do posluživanja. Protokoli upravljanja hranom i pićem imaju HACCP certifikat potvrđen od strane SGS-a, vodeće svjetske tvrtke za inspekciju, provjeru, testiranje i certificiranje. Svi naši djelatnici imaju propisana zdravstvena uvjerenja te se redovno educiraju kako bi se osigurali najviši standardi sigurnosti i kvalitete.

2. V-Health&Safety Management podrazumijeva upravljanje ukupnom sigurnošću gostiju za vrijeme boravka u Valamar objektima koja uključuje implementaciju svjetskih standarda i kontrolu korištenja dječjih igrališta, bazena, plaža i ostalih sadržaja u hotelima, ljetovalištima i kampovima. Svaki smještajni objekt ima V-Health&Safety Managera koji je gostima na raspolaganju 24/7 tijekom cijelog boravka, te u slučaju potrebe upravlja s osiguranjem zdravstvene skrbi za goste.


V-Health&Safety program kroz sva četiri glavna područja primjene koristi najbolju svjetsku praksu, a najznačajniji certifikati koje program podrazumijeva su: Protokol V Health & Safety u partnerstvu sa SGS-om; Safe stay in Croatia - nacionalna oznaka sigurnosti; "Safe travels" - oznaka za sigurna putovanja na svjetskoj razini; ISO 9001 - međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja kvalitetom; HACCP - sustav za upravljanje sigurnošću hrane; ISO 14001 - međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja okolišem; ISO 50001 - međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja energijom; Travelife Gold - je certifikat dodijeljen hotelu za primjenu mjerila održivosti; to je certifikacijska shema posvećena postizanju održivog poslovanja u turističkoj industriji; Sustainable Hotel by UPUHH - prestižni certifikat koji promiče održivost u hotelijerstvu uz aktivno upravljanje društvenim i ekološkim utjecajem; EU Ecolabel je eko-oznaka Europske Komisije koja potvrđuje da Valamarovi proizvodi i usluge, s ovom oznakom, zadovoljavaju standarde zaštite okoliša.1. V-Health&Safety Food

V-Health&Safety Food osigurava maksimalnu sigurnost i zdravstvenu ispravnost hrane i pića u svim restoranima i barovima. V Health&Safety Food standard kontrolira sve procese hrane i piće od proizvodnje, dostave i pripreme do posluživanja. Protokoli upravljanja hranom i pićem imaju HACCP certifikat potvrđen od strane SGS-a, vodeće svjetske tvrtke za inspekciju, provjeru, testiranje i certificiranje. Svi naši djelatnici imaju propisana zdravstvena uvjerenja te se redovno educiraju kako bi se osigurali najviši standardi sigurnosti i kvalitete.

HACCP se temelji na 7 načela koja ga, sama po sebi, definiraju i dokazuju njegovu učinkovitost:

  1. Analiza opasnosti, izrada dijagram tijeka, identifikacija opasnost i specifikacija mjera kontrole

  2. Određivanje kontrolnih i kritičnih kontrolnih točaka

  3. Utvrđivanje kritičnih granica

  4. Uspostavljanje sustava nadzora

  5. Definiranje korektivnih mjera ako kritične kontrolne točke izmaknu kontroli

  6. Uspostavljanje postupke verificiranja

  7. Dokumentiranje postupaka i zapisa


Valamarova kontrola sigurnosti i zdravlja

KLJUČNI PROTOKOLI

 • V Health&Safety Food podrazumijeva protokol kojim svi zaposlenici koji dolaze u kontakt s hranom, igračkama moraju biti pod sanitarnim nadzorom te se jednom godišnje provjerava njihovo zdravstveno stanje i ovjeravaju im se sanitarne iskaznice

 • V Health&Safety Food podrazumijeva provjeru zdravstvene ispravnosti hrane i vode na način da u svim turističkim objektima zavodi za javno zdravstvo redovito uzimaju uzorke hrane, pitke vode te provjeravaju njihovi zdravstvenu ispravnost. Također se uzimaju brisovi pribora, radnih površina i ruku osoblja za procjenu mikrobiološke čistoće objekta


EDUKACIJE

 • Redovna edukacija o dobroj higijenskoj praksi za sve zaposlenike koji u radu dolaze u kontakt s hranom. Ovu edukaciju provode zavodi za javno zdravstvo i druge zdravstvene institucije

 • Internu edukaciju o dobroj higijenskoj praksi i primjeni HACCP sustava provodi stručno osoblje poslodavca ili ugovornog partnera


2. V Health&Safety Management

V Health&Safety management podrazumijeva upravljanje ukupnom sigurnošću gostiju uz posebne standarde za sigurnost dječjih igrališta, bazena, plaža i ostalih sadržaja. V Health&Safety Manager je gostima na raspolaganju 24/7 tijekom cijelog boravka, te im u slučaju potrebe osigurava zdravstvenu skrb.

KLJUČNI ZADACI HEALTH & SAFETY MANAGERA

 • V Health&Safety manager na raspolaganju je gostima i zaposlenicima 24h dnevno u svakom objektu Valamara

 • Njegov osnovni zadatak je briga o zdravlju i sigurnosti gostiju i zaposlenika

 • U slučaju potrebe sa dežurnim dokotorom u destinaciji osigurava zdravstvenu skrb

 • Pruža svu potrebnu podršku i smjernice za postupanje s izvanrednim situacijama

 • Osigurava i provjerava pripravnost objekta za pravilno suočavanje s izvanrednim situacijama

 • Educira zaposlenike u primjeni mjera i postupaka iz V Health&Safety programa

 • Osigurava prisutnost zaposlenika osposobljenih za pružanje prve pomoći i korištenje AVD uređaja 24h na dan

 • Prati opće zdravstvene uvijete i održava sigurno okruženje koje udovoljava svim propisanim standardima

 • Odgovoran je za dosljednu provedbu V Health&Safety CleanSpace Programa

 • Odgovoran je za implementaciju V Health&Safety kulture kroz sve procese i aktivnosti u objektu

 • Nadzire primjenu mjera opće sigurnosti, zaštite na radu i zaštite od požara

 • Redovito izrađuje i nadopunjuje upute o općim i specifičnim pitanjima iz područja zdravlja i sigurnosti za pojedini objekt


Kontakti V HEALTH&SAFETY managera u Valamarovim objektima.

V HEALTH&SAFETY CERTIFIKATI

V Health&Safety program kroz sva četiri glavna područja primjene koristi najbolju svjetsku praksu, a najznačajniji certifikati koje program podrazumijeva su: Protokol V Health & Safety u partnerstvu sa SGS-om; Safe stay in Croatia - nacionalna oznaka sigurnosti; "Safe travels" - oznaka za sigurna putovanja na svjetskoj razini; ISO 9001 - međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja kvalitetom; HACCP - sustav za upravljanje sigurnošću hrane; ISO 14001 - međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja okolišem; ISO 50001 - međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja energijom; Travelife Gold - je certifikat dodijeljen hotelu za primjenu mjerila održivosti; to je certifikacijska shema posvećena postizanju održivog poslovanja u turističkoj industriji; Sustainable Hotel by UPUHH - prestižni certifikat koji promiče održivost u hotelijerstvu uz aktivno upravljanje društvenim i ekološkim utjecajem; EU Ecolabel je eko-oznaka Europske Komisije koja potvrđuje da Valamarovi proizvodi i usluge, s ovom oznakom, zadovoljavaju standarde zaštite okoliša.


PROTOKOL V HEALTH & SAFETY U PARTNERSTVU SA SGS-om

V-care guarantee

Valamar je od SGS-a, vodeće svjetske tvrtke za inspekciju, provjeru, testiranje i certificiranje, zatražio sveobuhvatnu procjenu svojih protokola čišćenja i dezinfekcije te higijenskih praksi kojima se osigurava usklađenost s međunarodnim smjernicama.

SGS je obavio inspekciju u svim Valamarovim objektima kako bi utvrdio da se poduzete mjere u njima provode na odgovarajući način.

Po uspješnoj provedbi procjene i virtualne inspekcije, SGS je Valamarovim objektima dozvolio korištenje logotipa „In partnership with SGS“ (U partnerstvu sa SGS-om) radi kobrendiranja.

Popis segmenata poslovanja podvrgnutih procjeni
Navedeni je popis osmišljen za sve industrije i poslovne segmente. Pitanja su usklađena s međunarodnim smjernicama WHO-a, CDC-a i ECDC-a. Upitnici obuhvaćaju sljedeće kriterije:
1. Upravljanje
2. Protokole čišćenja i dezinfekcije

Inspekcija
Nakon procjene, SGS je proveo virtualnu inspekciju. Glavni je cilj bio potvrditi da se svi protokoli i mjere potvrđeni u fazi procjene ispravno i u cijelosti provode.

Izdavanje oznake i uvjerenja „IN PARTNERSHIP WITH SGS“
Oznaka „V HEALTH & SAFETY PROTOCOL IN PARTNERSHIP WITH SGS“ (Protokol V Health & Safety u partnerstvu sa SGS-om) Valamaru daje pravo na kobrendiranje korištenjem logotipa „In partnership with SGS“ u vanjskim komunikacijama kojima se prenosi poruka da Valamar provodi sve mjere propisane međunarodnim smjernicama i lokalnim uredbama: protokoli čišćenja i dezinfekcije, upravljanje radnom snagom i korištenje osobne zaštitne opreme.

ISO 9001 je međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja kvalitetom. Valamar normu ISO 9001 primjenjuje i certificiran je u kontinuitetu od 2009. godine sa ciljem stalnog poboljšavanja i dosljednog ostvarivanja kvalitete svojih usluga. Certifikacijom i djelotvornim primjenom ovog sustava upravljanja kvalitetom Valamar pokazuje svoju posvećenost povećanju zadovoljstva svojih gostiju.

HACCP je sustav za upravljanje sigurnošću hrane za koji Valamar ima certifikat sukladnosti u kontinuitetu od 2006. godine. HACCP je najprestižniji međunarodni certifikat koji analizira sve procese u proizvodnji hrane – od same proizvodnje do posluživanja, te određuje procedure koje treba primijeniti da bi se osigurala potpuna sigurnost hrane. HACCP sustav razvila je NASA kako bi osigurala 100% zdravstveno ispravnu hranu za svemirski program. Komisija Codex Alimentariusa proglasila je HACCP najučinkovitijim sustavom osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane.

ISO 14001 je međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja okolišem. Valamar primjenjuje normu ISO 14001 od 2009. godine sa ciljem zaštite okoliša i stvaranja ravnoteže s društvenim i gospodarskim potrebama. Primjenom ove norme Valamar svojim djelovanjem povećava pozitivne utjecaje na okoliš te sprječava štetne utjecaje na okoliš i okoliša na goste i zaposlenike.

ISO 50001 je međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja energijom. Valamar normu ISO 50001 primjenjuje od 2016. godine s ciljem racionalnog korištenja prirodnih resursa, unaprjeđenja energetske učinkovitosti i smanjenja emisije stakleničkih plinova.

Travelife Gold je certifikat koji se dodjeljuje hotelu za primjenu kriterija održivosti. Travelife certificira hotele prema standardu, priznatom od strane GSTC-a, koji sadrži 163 kriterija. 28 naših hotela je certificirano ili je u procesu certificiranja.

Sustainable Hotel by UPUHH je prestižni certifikat koji promiče održivost u hotelijerstvu uz aktivno upravljanje društvenim i ekološkim utjecajem. Uvođenjem ovog certifikata Valamar je osnažio praksu zelenog poslovanja uz postizanje ravnoteže s očuvanjem okoliša u najširem smislu te socijalnom uključenošću u lokalnu zajednicu.

EU Ecolabel je eko-oznaka Europske Komisije koja potvrđuje da Valamarovi proizvodi i usluge, s ovom oznakom, zadovoljavaju standarde zaštite okoliša. Cilj uvođenja je efikasnije upravljanje smanjenjem negativnih utjecaja na okoliš, zdravlje, klimu, te na potrošnju resursa i energije.

*Protokoli vezani za upravljanje kvalitetom, sigurnošću i zdravstvenom ispravnošću hrane i pića, te upravljanje energijom i zaštitom okoliša se u Valamar Obertauern hotelu i Kesselspitze Valamar Collection hotelu provode sukladno V Health & Safety standardima iako su navedeni certifikati važeći isključivo za Valamar objekte u Hrvatskoj. Mjere zdravlja i sigurnosti provode se sukladno važećim propisima od strane Austrijske vlade.

vrh