Regulamin Programu Lojalnościowego Valamar Plus Club

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

Program lojalnościowy Valamar Plus Club (dalej: Program lojalnościowy) został stworzony w celu nagradzania wierności gości obiektów kwaterunkowych (hoteli i apartamentów) będących własnością spółki Valamar Riviera d.d. Stancija Kaligari 1, Poreč, Hrvatska, OIB: 36201212847 (dalej: Valamar). Valamar jest zarazem właścicielem Programu lojalnościowego. Valamar jest spółką, która jako główny organ daje gwarancję realizacji programu zgodnie z ustalonymi zasadami. Członkowie Programu lojalnościowego zobowiązani są do odpowiedzialnego postępowania, zgodnie z zasadami Regulaminu.

Celem Programu lojalnościowego jest umożliwienie jego członkom korzystania z bonusów, które opisane są w dalszej części tekstu. Każdy członek, przystępując do Programu lojalnościowego, oświadcza, że przeczytał, rozumie i w całości akceptuje ustalenia poniższego Regulaminu.

Program lojalnościowy nie posiada cech konkursu, czy też zabawy. Nagroda w tym Programie lojalnościowym jest pewna i ma na nią prawo każdy członek Programu lojalnościowego, który spełni określone tu warunki.

Brak dostępności określonych bonusów nie daje członkowi Programu prawa do obiżenia ceny zakwaterowania.

Program Valamar Plus Club ważny jest we wszystkich obiektach Valamaru.

Lista obiektów, które objęte są Programem lojalnościowym znajduje się w poniższej tabelce.

 • Valamar Collection Marea Suites 5*
 • Valamar Collection Dubrovnik President Hotel 5*
 • Girandella Valamar Collection Resort 4*/5*
 • Isabella Valamar Collection Island Resort 4*/5*
 • Valamar Argosy Hotel 4*
 • Valamar Lacroma Dubrovnik Hotel 4*
 • Valamar Atrium Baška Residence 4* &5*
 • Valamar Riviera Hotel &Residence 4*
 • Valamar Sanfior Hotel &Casa 4*
 • Valamar Tamaris Resort 4*
 • Valamar Diamant Hotel 4* &Residence 3*
 • Valamar Crystal Hotel 4*
 • Valamar Villa Adria 4*
 • Valamar Zvonimir Hotel 4*
 • TUI BLUE Bellevue Resort 4*
 • Valamar Pinia Hotel 3*
 • Valamar Koralj Hotel 3*
 • Valamar Club Dubrovnik Hotel 3*
 • Tirena Sunny Hotel by Valamar 3*
 • Rubin Sunny Hotel by Valamar 3*
 • Allegro Sunny Hotel by Valamar 3*
 • Miramar Sunny Hotel by Valamar 3*
 • Corinthia Baška Sunny Hotel by Valamar 3*
 • Naturist Resort Solaris 3*
 • Lanterna Sunny Resort by Valamar 2*

Realizacja Programu lojalnościowego ma ograniczonz zasięg w obiektach na wyspie Rab: zbieranie punktów i korzystanie z bonusów nie jest dostępne dla wszystkich członków Programu.

Valamar zachowuje prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian na liście hoteli i apartamentów objętych Programem, ale i do zmian na liście bonusów i możliwych ograniczeń.

DEFINICJE PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Program: program lojalnościowy, który jest organizowany przez Valamar pod nazwą Valamar Plus Club. Wszelkie prawa autorskie tego programu należą wyłącznie do spółki Valamar Riviera d.d.

Valamar+Club / Valamar Plus Club: marka będąca własnością spółki Valamar. Słowny znak towarowy jest chroniony pod numerem Z20150444, a graficzny znak towarowy pod numerem Z20150445 w Państwowym Urzędzie Własności Intelektualnej.

Pobyt: okres między przyjazdem (zameldowaniem) i wyjazdem (wymeldowaniem) z hotelu lub apartamentu. W zależności od liczby zrealizowanych noclegów i zebranych punktów w trakcie roku kalendarzowego, członek uzyskuje prawo do uczestniczenia w różnych poziomach członkostwa, tzn. uzyskiwania bonusów zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, przy czym do uzyskania bonusów uprawnia minimalna długość pobytu wynosząca dwa noclegi oraz obowiązkowa rezerwacja dokonana na stronie www.valamar.com/loyalty lub za pośrednictwem centrum rezerwacji Valamar najpóźniej 48 godzin przed przyjazdem.

Klient: osoba, która spełnia wszystkie warunki, aby przystąpić do Progamu lojalnościowego, ale to osoba, która jeszcze nie została członkiem i nie zaakceptowała jeszcze warunków Regulaminu Programu lojalnościowego.

Członek Programu lojalnościowego :osoba, która przystąpiła do Programu lojalnościowego i która korzysta z prawa do bonusów Programu lojalnościowego zgodnie z poziomem członkostwa, do którego należy i zgodnie z zasadami tego Regulaminu. Szczegółowy lista bonusów w zależności od poziomu członkostwa i warunki ich osiągania znajdują się na stronie internetowej: www.valamar.com/loyalty.

Poziom członkostwa "Valamar Plus Club Starter": podstawowy poziom członkostwa w Programie przyznawany automatycznie wszystkim członkom.

Poziom członkostwa "Valamar Plus Club Insider": poziom członkostwa osiągany dzięki zrealizowaniu pobytu trwającego 8 lub więcej nocy bądź zebraniu 15.000 punktów za pobyty w hotelach objętych Programem przez członka Programu lojalnościowego w trakcie roku kalendarzowego. Obejmuje bonusy "Insider” w postaci produktów i usług zgodnie z aktualną listą bonusów.

Poziom członkostwa "Valamar Plus Club Elite": poziom członkostwa osiągany dzięki zrealizowaniu pobytu trwającego 20 lub więcej nocy bądź zebraniu 40.000 punktów za pobyty w hotelach objętych Programem przez członka Programu lojalnościowego w trakcie roku kalendarzowego. Obejmuje bonusy "Elite w postaci produktów i usług zgodnie z aktualną listą bonusów.

Punkt: jednostkowa rozliczeniowa wyrażona w punktach bonusowych. Członkowie zbierają punkty podczas pobytu w obiektach objętych Programem i korzystają z nich dokonując bezpośredniej rezerwacji.

Karta Valamar Plus Club: karta, którą otrzymuje członek jako potwierdzenie swojego statusu członkostwa w celu śledzenia poziomów członkostwa i realizacji bonusów zgodnie z poziomem członkostwa. Karta członkowska nie może być przeniesiona na inne osoby.

Partner Programu lojalnościowego: osoba prawna inna niż Valamar, spoza Grupy Valamar, która w ramach Programu lojalnościowego Valamar świadczy usługi członkom Programu.

CEL PROGRAMU

Celem Programu jest poznanie i/lub nagrodzenie gości obiektów Grupy Valamar. Aby go zrealizować, członków nagradza się punktami Valamar Plus Club i to w następujący sposób:

 • za każdy rzeczywisty pobyt, tzn. zarezerwowany i opłacony w hotelu lub apartamencie, zrealizowany i zakończony w hotelu lub apartamencie objętym Programem;
 • punkty uzyskuje się za wszystkie wydatki dokonane podczas pobytu i obarczające rachunek pokoju. Nie uzyskuje się punktów za usługi zrealizowane i opłacone gotówką lub kartą kredytową w zewnętrznych punktach sprzedaży (np. restauracji hotelowej).

Punkty w żadnym razie nie mogą być uzyskane bądź zebrane ani nie są ważne za noclegi lub pobyty w następujących wypadkach:

 • za część pobytu opłaconą punktami;
 • za pobyty zarezerwowane za pośrednictwem organizatora wycieczek lub internetowych biur podróży (OTA);
 • za rezerwacje dokonane za pomocą kuponów/voucherów zakupionych przez członka na portalach sprzedaży grupowej;
 • za wykorzystane usługi opłacone gotówką/kartą kredytową w zewnętrznych punktach sprzedaży (np. w restauracji hotelowej), które nie są przeliczane na punkty. Wszystkie wydatki muszą obciążać rachunek pokoju;
 • za produkty i usługi świadczone przez firmy trzecie (jak np. salony fryzjerskie, przewoźnicy, organizatorzy wycieczek);
 • jeśli rachunek nie jest uiszczony w całości;
 • za przyjęcia weselne.

WARUNKI CZŁONKOSTWA

Członkostwo w Programie lojalnościowym jest umożliwione wszyskim osobom fizycznym, które ukończyły 18 lat. Członkostwo jest bezpłatne. Do Programu można się przyłączyć za pośrednictwem strony internetowej www.valamar.com/loyalty lub bezpośrednio na recepcji hotelu lub apartamentu Valamaru, wypełniając formularz aplikacyjny Programu lojalnościowego.

Aby stać się członkiem, klient musi podczas wypełniania formularza aplikacyjnego do Programu lojalnościowego wypełnić wszystkie pola obowiązkowe: imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, a jeśli zgłasza się poprzez wypełnienie formularza otrzymanego na recepcji, wtedy musi się też złożyć swój podpis. Każdy członek zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Valamar o wszelkich zaistniałych zamianach w danych podanych w formularzu aplikacyjnym. Valamar w żaden sposób nie odpowiada za brak możliwości skorzystania z bonusów Programu, do jakiej doszło w skutek podania błędnych lub niepełnych danych przez członka Programu lojalnościowego.

Zostanie odnotowana żadna aktywność, członek traci prawo do uzyskiwania punktów i korzystania z bonusów Programu. W takim wypadku karta członkowska zostaje zdezaktywowana, a osiągnięty do tej chwili status zostaje anulowany. Powtórna reaktywacja karty jest możliwa, ale bez powrotu na poprzedni osiągnięty poziom członkostwa. Członek Programu lojalnościowego musi w formie pisemnej domagać się reaktywacji, na podstawie czego ponownie staje się członkiem Programu lojalnościowego.

Członek może w każdym momencie drogą pisemną wycofać swoje członkostwo w Programie lojalnościowym. To skutkuje wycofaniem członka z Programu lojalnościowego, zerwaniem stosunku pomiędzy członkiem i Programem lojalnościowym oraz zaprzestanie możliwości korzystania z bonusów związanych z członkostwem w Programie lojalnościowym. Członek Programu po wygaśnięciu jego członkostwa zobowiązany jest do zwrotu członkowskiej karty.

Uzyskiwanie i zbieranie punktów

Punkty uzyskane w sposób opisany w trzecim rozdziale niniejszego Regulaminu są zapisywane na karcie członkowskiej członka Programu lojalnościowego. Punkty nie są uzyskiwane za pobyty zrealizowane przed datą zarejestrowania się w Programie oraz przed datą obowiązywania niniejszej wersji Programu lojalnościowego (13 czerwca 2017).

System uzyskiwania punktów podlega następującym warunkom uzależnionym od poziomu członkostwa:

 • Valamar Plus Club Starter: 10 punktów za 1€.
 • Valamar Plus Club Insider: 11 punktów za 1€.
 • Valamar Plus Club Elite: 12 punktów za 1€.

W wypadku, gdy rezerwacja została zrealizowana za pomocą jednoczesnego wykorzystania punktów i płacenia standardową walutą, punkty zostaną naliczone tylko za część opłaty uiszczoną pieniężnie, nie zaś za część uiszczoną z użyciem punktów.

Uzyskiwanie punktów i korzystanie z bonusów programu Valamar Plus Club jest możliwe po obowiązkowym zgłoszeniu się gościa na recepcji hotelu w celu dokonania weryfikacji danych osoby meldującej się jako właściciela karty członkowskiej Programu lojalnościowego.

Członkowie Programu automatycznie uzyskują punkty za łączną kwotę rezerwacji. Nie uzyskuje się punktów za korzystanie z usług opłaconych gotówką/kartą kredytową w zewnętrznych punktach sprzedaży (np. restauracji hotelowej). Aby gość miał prawo do uzyskiwania punktów, wszystkie wydatki muszą obciążać rachunek pokoju. Punkty są zapisywane na koncie każdego członka Programu w terminie do 48 godzin.

Uzyskane punkty mogą być wpisane tylko na konto członka, który osobiście przebywał w hotelu lub skorzystał z usługi, za którą naliczane są punkty.

Punkty naliczane za pobyt w hotelu mogą być uzyskane za maksymalnie dwa pokoje podczas jednego pobytu. W jednym powinien zatrzymać się członek Programu, zaś w drugim jego niepełnoletnie dzieci. Nie uzyskuje się punktów za rezerwacje pokoi, które nie spełniają powyższego warunku.

W wypadku nieprzybycia punkty uzyskuje się jedynie w sytuacji – zgodnego z warunkami rezerwacji – uiszczenia ceny jednego lub więcej noclegów, jako skutku anulowania rezerwacji.

Valamar Plus Club – poziomy członkostwa

By osiągnąć opisane poniżej poziomy członkostwa, członek Programu musi wypełnić wymienione poniżej warunki dla każdego poziomu w trakcie jednego roku kalendarzowego (o 1 stycznia do 31 grudnia).

Warunki osiągania i utrzymania poziomu członkostwa, zależnie od danego poziomu, są następujące:

Valamar Plus Club Starter: podstawowy poziom Programu przyznawany automatycznie wszystkim członkom

Valamar Plus Club Insider:

 • członek, który przebywał w hotelach objętych Programem przez przynajmniej 8 nocy w trakcie roku kalendarzowego
 • lub który zebrał 15.000 punktów za pobyty w hotelach objętych Programem w trakcie roku kalendarzowego

Valamar Plus Club Elite:

 • członek, który przebywał przez 20 nocy w obrębie roku kalendarzowego
 • lub który zebrał 40.000 punktów za pobyty w hotelach objętych Programem w trakcie roku kalendarzowego

By wypełnić wymienione wyżej warunki danych poziomów członkostwa we wszystkich opisanych wypadkach, członek Programu ma do dyspozycji okres jednego roku kalendarzowego. Jeśli członek wypełni warunki dla danego poziomu członkostwa w trakcie roku kalendarzowego, zostanie przeniesiony na wyższy poziomu członkostwa w terminie 48 godzin od wymeldowania, tzn. zakończenia pobytu, który umożliwił wypełnienie warunków. Dla przykładu: członek poziomu Valamar Plus Club Starter zostanie przeniesiony na poziom Valamar Plus Club Insider.

Jeśli przez okres dwóch lat nie zostanie odnotowana żadna aktywność, członek zostaje cofnięty na początkowy poziom członkostwa, a jego punkty zostają anulowane.

O ile w trakcie roku kalendarzowego nie zostanie wypełniony żaden z wymienionych warunków, w końcu roku kalendarzowego (31 grudnia) członek zostanie cofnięty do poprzedniego poziomu członkostwa. Dla przykładu: członek poziomu Valamar Plus Club Elite zostanie cofnięty na poziom Valamar Plus Club Insider.

Pobyty zarezerwowane za pośrednictwem tour operatora lub agencji turystycznych, za których płatności nie uiszcza się bezpośrednio na konto hotelu i apartamentów lub konto Valamaru nie liczą się w procesie zdobywania prawa do bonusów Programu lojalnościowego Valamaru. Internetowe strony rezerwacyjne, gdzie wpłaty kierowane są bezpośrednio na konto operatora portalu również uznaje się za agentów podróżniczych. Te same ograniczenia stosowane są wobec kuponów/voucherów, które członek może zakupić na portalach sieciowej sprzedaży. Poza tym nie liczą się pobyty, za które wystawiana jest faktura dla osób trzecich, np. frim ubezpieczeniowych i zdrowotnych firm ubezpieczeniowych. Nie liczą się pobyty realizowane na podstawie kuponów/voucherów.

Transfer punktów

Punkty mogą być przenoszone na konta różnych członków programu Valamar Plus Club na stronie internetowej www.valamar.com lub za pośrednictwem centrum rezerwacji Valamar. Jedyną osobą, która może zażądać przeniesienia swoich punktów jest właściciel karty członkowskiej; żądanie innej osoby nie zostanie spełnione.

Punkty przeniesione lub otrzymane od innego członka w żadnym wypadku nie są brane pod uwagę przy obliczaniu poziomu członkostwa.

System korzystania z punktów

Członek ma prawo złożyć wniosek o przyznanie punktów jeśli, w jego opinii, informacje o jego koncie i/lub aktywności, przesłane przez Program, nie są zgodne z obowiązującym Regulaminem. Członek może złożyć wniosek za pomocą swojego konta użytkownika na stronie www.valamar.com/loyalty lub telefonicznie za pośrednictwem centrum obsługi klienta. W każdym wypadku, w celach referencyjnych, należy podać stosowny numer rezerwacji noclegu hotelowego lub zakupionej usługi.

Członkowie mogą w każdej chwili wymieniać swoje punkty łącząc punkty i standardową walutę w najkorzystniejszej dostępnej cenie za pośrednictwem strony internetowej www.valamar.com lub centrum rezerwacji Valamar.

Dodatkowe koszty, nie będące częścią rezerwacji, a które zostały wygenerowane przez skorzystanie z punktów lub w innym sposób, członek musi uiścić bezpośrednio w hotelu.

Przy rezerwacji przy wykorzystaniu punktów, 100% punktów zostanie wykorzystane w przypadku niedotarcia i/lub anulowania rezerwacji w zależności od jej warunków. Płacenie z wykorzystaniem punktów nie będzie możliwe za pobyty hotelowe lub zakontraktowane usługi bez uprzedniego dokonania rezerwacji na stronie internetowej Valamar.com lub za pośrednictwem centrum rezerwacji Valamar. Ten punkt Regulaminu podlega kontroli lub ewentualnym modyfikacjom ze strony Valamar w każdej chwili.

Rezerwacje dokonane za pomocą punktów nie mogą być zmienione po zgłoszeniu. W wypadku skrócenia pobytu, członek traci wszystkie punkty za pozostałe niezrealizowane noclegi. W wypadku przedłużenia pobytu, punkty i bonusy nie obejmują dodatkowych noclegów. Jeśli dokonana rezerwacja obejmuje datę następującą po upływie terminu ważności punktów, rezerwacja nie może ulec zmianie, a punkty nie mogą być przywrócone.

Vouchery promocyjne i punkty promocyjne

Za pośrednictwem swojego konta na stronie www.valamar.com/loyalty członkowie mogą w każdej chwili zapoznać się ze spersonalizowanymi promocjami; w ich skład wchodzą urodzinowe niespodzianki i kody z voucherów.

Promocyjne vouchery i punkty promocyjne przyznane danemu członkowi nie mogą zostać przeniesione na innego członka programu Valamar Plus Club.

Każda promocja może mieć określony czas trwania, który zostanie odpowiednio zaznaczony. Wraz z upływem tego okresu, tracą ważność także punkty (tzn. kod na voucherze promocyjnym) i zostają usunięte z konta członkowskiego bez uprzedniego powiadomienia. Członek zrzeka się wszystkich roszczeń z tego tytułu.

Valamar rezerwuje sobie prawo do zaoferowania różnych warunków dla promocyjnych voucherów i punktów uzyskanych w trakcie promocji.

KARTA VALAMAR PLUS CLUB

Członek Programu lojalnościowego w momencie przystąpienia za pośrednictwem strony internetowej www.valamar.com/loyalty otrzymuje tymczasowy dokument identyfikacyjny (e-mail, który zawiera oryginalny identyfikacyjny numer lojalnościowy i tymczasową kartę członkowską), a oficjalna karta członkowska zostanie mu wydana podczas drugiego pobytu od zapisu, tj. przy okazji kolejnego kwaterowania na recepcji hotelu lub apartamentu.

Członkowie, którzy do Programu wierności przystąpili wypełniając formularz aplikacyjny na recepcji hotelu lub apartamentu od razu otrzymują tymczasową kartę, a stałą kartę członkowską otrzymają podczas drugiego pobytu.

Karta członkowska nie jest aktywna w momencie jej wydania. Zostanie ona automatycznie aktywowana w ciągu piętnastu dni od dnia przystąpienia do Programu, o czym każdy z członków zostanie poinformowany w e-mailu. By uzyskać online dostęp do swojego konta, członkowie, którzy zgłosili się do Programu na recepcji, muszą po otrzymaniu maila aktywacyjnego wykreować hasło dostępu. Karta posiada numer identyfikacyjny, którego nie można przenieść na inną osobę i w żadnym razie nie można go podawać osobie trzeciej.

W celu zrealizowania bonusów członkowie muszą zalogować się na swoje konto użytkownika podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem strony www.valamar.com lub podać numer swojej karty członkowskiej agentowi centrum rezerwacji oraz pokazać swoją kartę członkowską podczas zameldowania na recepcji hotelu lub apartamentu, jak i podczas uiszczania rachunku, tzn. podczas wymeldowania z hotelu lub apartamentu.

Nie jest możliwa rejestracja kilku osób na jedno konto członkowskie, nie jest też możliwa kilkukrotna rejestracja tej samej osoby na więcej kont członkowskich.

Członkowi nie wolno pożyczać, przekazywać ani sprzedawać karty członkowskiej; w przeciwnym razie traci prawa wynikające z Programu lojalnościowego.

Karta członkowska nie może być przenoszona na inne osoby i może z niej korzystać jedynie osobiście członek Programu lojanościowego, który jest jej właścicielem. Karta członkowska jest własnością spółki Valamar i Valamar zastrzega sobie prawo wycofania lub nieakceptowania karty członkowskiej, jeśli członek nie korzysta z karty zgodnie z zasadami i warunkami członkostwa.

Członek odpowiada za wszelkie działania związane ze swoim kontem karty.

W przypadku utraty lub kradzieży, karta członkowska może być tylko jeden raz bezpłatnie wymieniona. Za każde kolejne wydawanie karty członek uiszcza opłatę w chorwackich kunach o równowartości 10,00 EUR.

Użycie karty członkowskiej z zamierzeniem dokonania oszustwa, spowoduje jej natychmiastowe anulowanie i zamknięcie konta członkowskiego Programu lojalnościowego.

W przypadku śmierci członka Programu nie istnieje możliwość przenoszenia praw członkowskich na spadkobierców i jego członkostwo jest automatycznie anulowane.

Karta członkowska nie ma terminu ważności.

BONUSY I KORZYSTANIE Z NICH

Z bonusów można skorzystać tylko podczas pobytu trwającego co najmniej dwie noce, a zarezerwowanego przez stronę internetową www.valamar.com/loyalty lub przez centrum rezerwacji Valamaru najpóźniej na 48 godzin przed przyjazdem na imię osoby, która jest członkiem Programu lojalnościowego.

Lista bonusów i możliwych ograniczeń co do ich wykorzystania znajduje się na stronie ineternetowej Programu lojalnościowego www.valamar.com/loyalty.

Reklamacje świadczonych usług z listy bonusów można zgłaszać wyłącznie przez przedłożenie voucheru/biletu lub rachunku na miejscu, gdzie ta usługa był świadczona lub gdzie członek Programu przejął produkt.

Valamar może osobom trzecim, które świadczą członkom Programu lojalnościowego usługi lub wydają produkty, tj. Partnerom programu dawać wskazówki co do realizacji ich obowiązków w ramach Programu lojalnościowego Valamaru (szczególnie za świadczenie usług bonusowych). Jeśli członek Programu lojalnościowego korzysta z bonusów Programu lojalnościowego w formie usług świadczonych przez Partnerów programu, świadczenie tych usług podlega Warunkom ogólnym danego przedsiębiorstwa partnera. Valamar nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wady świadczonych usług, a członek Programu powienien w takim wypadku zgłosić się bezpośrednio do strony świadczącej usługi w związku ze wszelkimi rządaniami związanymi z jakością i świadczonymi usługami.

Bonusy Programu lojalnościowego Valamaru mogą być wykorzystane jedynie w formie bonusów wyszczególnionych na aktualnej Liśce bonusów na stronie internetowej www.valamar.com/loyalty lub w innej specjalnej publikacji Programu lojalnościowego Valamaru.

Przenoszenie noclegów i bonusów Programu lojalnościowego Valamaru na konto innego członka Programu lojalnościowego (istniejące lub nowootwarte) nie jest możliwe. Z bonusów Programu lojalnościowego Valamaru można korzystać tylko po podaniu numeru karty członkowskiej w momencie rezerwacji i jeśli sam członek Programu lojalnościowego zakwaterowany jest w obiekcie kwaterunkowym co najmniej przez dwie noce.

Przejście na kolejne poziomy członkostwa na podstawie zrealizowanego pobytu możliwe jest tylko dla jednej osoby w jednej jednostce kwaterunkowej, tj. osoby, której numer identyfikacyjny karty członkowskiej wprowadzony został podczas rezerwacji czy pobytu niezależnia od tego, ile członków Programu lojalnościowego przebywa w tym obiekcie kwaterunkowym.

PRYWATNOŚĆ DANYCH

Przystąpiwszy do programu lojalnościowego goście będą gromadzić punkty w sposób określony w regulaminie dla członków programu lojalnościowego, a punkty te przydzielane są przy każdym pobycie w obiektach VALAMAR RIVIERA. Wszystkie warunku przystąpienia do członkostwa lojalnościowego, obowiązki VALAMAR RIVIERA i prawa ankietowanych zawarte są w Ogólnych warunkach programu lojalnościowego, które można znaleźć na stronie www.valamar.com/loyalty. Przystąpienie do programu lojalnościowego ma miejsce wyłącznie na podstawie wniosku gościa, gość będąc członkiem programu ma różne bonusy, a ma także prawo, by w każdym momencie zrezygnować z członkostwa.

Dane, które są gromadzone to: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia,e-mail, numer telefonu komórkowego, numer telefonu, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto i państwo).

VALAMAR RIVIERA ma prawo, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, gromadzić i wykorzystywać w celu bezpośredniego marketingu dane - adres e-mail, imię i nazwisko wszystkich członków programu lojalnościowego a to wyłącznie w celu informowania o ofertach i wiadomościach VALAMAR RIVIERA za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym przypadku ankietowany ma prawo do złożenia skargi na takie przetwarzanie, co obejmuje też przetwarzanie w celach przygotowania profilu, w stopniu w jakim jest powiązana z bezpośrednim marketingiem, w odniesieniu do wstępnego lub dalszego przetwarzania, w dowolnym czasie i bezpłatnie. Powyższe dane przechowywane są w bazie gości VALAMAR RIVIERA przez 10 lat.

Dodatkowo, osoba przystępująca do programu może udzielić specjalnego pozwolenia, zgody, VALAMAR RIVIERA by wszystkie jego wspomniane dane, w tym pozostałe dane osobowe, które zostaną zgromadzone podczas ewentualnego pobytu (np. ilość dzieci, stan cywilny, język, zwierzęta domowe, zainteresowania i aktywności podczas pobytu, sposób podróżowania, prefererncje dot. zakwaterowania, preferencje dot. kierunków itp.). VALAMAR RIVIERA gromadziła i wykorzystywała z zamiarem dalszego profilowania ankietowanych i w celu kontaktowania i informowania o specjalnych i personalizowanych ofertach, wiadomościach i wydarzeniach organizowanych przez VALAMAR RIVIERA i/lub Imperial a to za pośrednictem kanałów online (e-mail, web, promocja internetowa). W takim przypadku ankietowany ma prawo do wycofania takiej zgody o każdej porze dnia, co obejmuje też przetwarzanie w celach przygotowania profilu, w stopniu w jakim jest ono powiązane z bezpośrednim marketingiem, w odniesieniu do wstępnego lub dalszego przetwarzania, w dowolnym czasie i bezpłatnie, a także ma prawo do zmiany danych i prawo do bycia zapomnianym. Wszystkie pozostałe szczegóły dotyczące gromadzenia i przechowywania danych osobowych w osobistych bazach danych można znaleźć w polityce prywatności Valamar Riviera d.d., dostępnej w recepcji obiektu i na stronie https://www.valamar.com/pl/polityka-prywatnosci.

Powyższe dane przechowywane są w bazie gości VALAMAR RIVIERA przez 5 lat.

ZMIANY W REGULAMINIE PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Valamar ma prawo do wprowadzania zmian warunków uczestnictwa w Programie lojalnościowym Valamar, jak i do zmian tego Regulaminu w dowolnej chwili. Przy okazji zmian warunków uczestnictwa w Programie lojalnościowym Valamar weźmie pod uwagę interes członków Programu lojalnościowego. Zmienione warunki uczestnictwa stają się integralną częścią tego Regulaminu. W momencie ogłoszenia zmian warunków związanych z uczestnictwem, Valamar wyróżni taki zapis.

Valamar może w miarę upływu czasu zmieniać i dopełniać zapisy tego Regulaminu. Valamar zastrzega sobie prawo do likwidacji Programu lojalnościowego lub jego zamiany z dowolnym innym programem i to w dowolnym czasie i bez jakichkolwiek wyjaśnień. Valamar dokona wszelkich starań by poinformować na czas członków o zmianach lub wstrzymaniu programu i nie będzie ponosił odpowiedzialności za możliwe straty lub szkody wyrządzone członkom przy wejściu w życie wspomnianych zmian. Po zamknięciu Programu lojalnościowego członkostwo w Programie lojalnościowym automatycznie wygasa. Karta członkowska zostanie zdeaktywowana, a członek Programu zostanie poinformowany o tym fakcie w formie pisemnej i nie będzie zobowiązany do zwrotu karty.

Likwidacja lub zmiana Programu lojalnościowego nie stanowi podstawy do żądania odszkodowania przez członków Programu lojalnościowego.

W przypadku sporu pomiędzy Valamarem a członkiem Programu lojalnościowego zastosowanie mają przepisy prawa chorwackiego, wszelkie ewentualne spory związane z postanowieniami regulaminu i jego stosowaniem będą rozstrzygane na drodze polubownej, a jeśli nie jest to możliwe, określa się jurysdykcję terytorialną sądu zgodnie z siedzibą firmy Valamar.

Aktualny Regulamin Programu lojalnościowego dostępny jest online na www.valamar.com/loyalty

INFORMACJE O PROGRAMIE

Wszelkie informacje związane z Programem lojalnościowym dostępne są na stronie internetowej www.valamar.com/loyalty.

Wszystkie pytania związane z członkostwem, jak i informacje o zmianie danych osobowych albo jakiekolwiek inne ważne informacje związane z Programem należy kierować na poniższy adres e-mailowy: info-loyalty@valamar.com; lub pod numerem telefonu +385 52 408 222.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego donoszenia.

Poreč, 25 maja 2018

ZARZĄD VALAMAR RIVIERA d.d.

ZAPISZ SIĘ, ŻEBY OTRZYMYWAĆ SPECJALNE OFERTY

góra