Očakávame že v lete bude celý Jadran bezpečnou zelenou oblasťou. Tiež sa usilujeme, aby sa počas apríla a mája zaočkovali všetci naši zamestnanci. Hoci sa od začiatku pandémie ubytovalo v zariadeniach Valamar takmer 300 000 hostí, naše hotely a rezorty nezaznamenali ani jeden prípad nákazy, čo len dokazuje kvalitu a dôslednosť nášho programu V-Health&Safety.

Pre ľahšie plánovanie vašej cesty sme pre vás vytvorili nový balíček opatrení pre ochranu vášho zdravia, s cieľom predchádzať nepredvídaným situáciám a zbytočným obavám o svoju bezpečnosť a zdravie počas vašej dovolenky.

ORGANIZOVANIE ANTIGÉNOVÉHO A PCR TESTOVANIA

Ponúkame možnosť ANTIGÉNOVÉHO testovania testami RAT vo vašom hoteli alebo camping resorte za cenu 20 € a PCR testovanie vo všetkých našich destináciách.

ORGANIZOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Online lekárske konzultácie 24 hodín denne, zdravotná starostlivosť vo vašom hoteli alebo camping resorte alebo v miestnom zdravotnom stredisku.

POKRYTIE NÁKLADOV NA PREDĹŽENÝ POBYT

Hradíme náklady v prípade potreby predĺžiť pobyt osobám, ktoré ochoreli na COVID-19 ako aj všetkým osobám zahrnutým v ich rezervácii.

ÚHRADA CESTOVNÝCH NÁKLADOV

Hradíme cestovné náklady na verejnú dopravu pri návrate osobám, ktoré ochoreli na COVID-19.


Čo je V-care guarantee?

V-care guarantee je súčasťou programu V-Health&Safety, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme všetky potrebné služby zdravotnej starostlivosti počas vašej dovolenky (aj v prípade ochorenia na COVID-19).

Ako sa uplatňuje nárok na V-care guarantee

V-care guarantee balíček opatrení platí pre všetky rezervácie (vrátane existujúcich) rezervovaných priamo prostredníctvom valamar.com alebo Valamar rezervačného centra. Zákazníci, ktorí si rezervujú ubytovanie prostredníctvom online cestovných kancelárií alebo iných partnerov, si môžu informácie o poistení a zdravotnej starostlivosti vyžiadať od nich.

V-care guarantee sa vzťahuje na všetky osoby zahrnuté v rezervácii a platí od okamihu, keď sa zákazník prihlási v niektorom z našich hotelov alebo camping resortov.

Dôležité! Na zabezpečenie bezplatnej liečby vo verejných zdravotníckych zariadeniach počas pobytu v našich destináciách musí mať zákazník platný Európsky preukaz zdravotného poistenia.1

Čo zahŕňa služba V-care guarantee?

  • V-Health&Safety Manager je zákazníkom k dispozícii 24 hodín denne počas celého ich pobytu a v prípade potreby zabezpečuje primeranú zdravotnú staroslivosť.

  • Služby bezplatného zdravotného poradenstva po telefóne (hovor alebo videohovor) 24 hodín denne. Lekári k dispozícií minimálne v anglickom a chorvátskom jazyku. Nemecký je dostupný v súlade s dostupnosťou lekárov.

  • Zdravotná starostlivosť 24 hodín denne v hoteloch a camping resortoch Valamar, kde je zákazník ubytovaný, alebo v miestnom zdravotníckom zariadení. Verejné zdravotnícke zariadenia poskytujú po preukázaní platného Európskeho preukazu zdravotného poistenia zdravotnú starostlivosť bezplatne. V súkromných zdravotníckych zariadeniach sa zdravotná starostlivosť poskytuje za poplatok.

  • Služby ANTIGÉNOVÉHO testovania testami RAT vo vašom hoteli alebo camping resorte. Cena testovania je 20 € a náklady hradí zákazník.* Pre dohodnutie termínu kontaktujte manažéra V-Health&Safety vo vašom ubytovacom zariadení.

  • Organizovanie PCR testovania na vyhradených miestach vo všetkých destináciách Valamar. Cena testovania je 70 – 120 € a náklady hradí zákazník.* Pre dohodnutie termínu kontaktujte manažéra V-Health&Safety vo vašom ubytovacom zariadení.

  • Hradíme náklady v prípade potreby predĺžiť pobyt osobám, ktoré ochoreli na COVID-19 ako aj všetkým osobám zahrnutým v ich rezervácii v dĺžke 14 dní.

  • Úhrada nákladov na spiatočnú cestu domov spôsobených pandémiou COVID-19 nakazeným osobám, ak sa líši od nákladov predpokladaného ukončenia dovolenky.

  • *Cena testovania na osobu je na Istrii 17 eur za RAT (antigénový) test a 63 eur za PCR test.


1 Európsky preukaz zdravotného poistenia (EKZO)

Európsky preukaz zdravotného poistenia je bezplatná karta platná v 27 krajinách Európskej únie, vo Švajčiarsku, Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. Zákazníci z týchto krajín s platným Európskym preukazom zdravotného poistenia majú nárok na bezplatné využitie zdravotnej starostlivosti (vrátane liečby ochorenia COVID-19) vo verejných inštitúciách v krajine, kde sa dočasne zdržiavajú.

Ako získať Európsky preukaz zdravotného poistenia (EKZO)?
Európsky preukaz zdravotného poistenia môže získať každá osoba, ktorá je riadnym platiteľom poistenia v systéme zdravotnej starostlivosti vo svojej krajine v rámci Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku. Každý člen rodiny, ktorá cestuje, musí mať vlastný preukaz poistenca. Nárok na preukaz majú aj ľudia z krajín mimo EÚ, ktorí majú legálny pobyt v EÚ a sú zahrnutí v štátnom systéme sociálneho zabezpečenia. Dĺžka platnosti preukazu záleží sa v jednotlivých krajinách líši. Ak si o preukaz požiadate bezprostredne pred cestou a nie je možné vám ho z dôvodu krátkeho termínu doručiť, máte nárok na náhradné potvrdenie, ktoré má počas vašej cesty platnosť preukazu.

Zákazníci zo Spojeného kráľovstva s kartou Global Health Insurance Card (GHIC) majú rovnaké právo na liečbu alebo zdravotnú starostlivosť ako všetci zákazníci z Európskej únie s Európskym preukazom zdravotného poistenia.

Ak ste si nevyzdvihli váš Európsky preukaz zdravotného poistenia alebo sa chcete dodatočne poistiť na obdobie svojej dovolenky, môžete tak urobiť u nášho partnera v poisťovni Uniqua osiguranje.


2 Na úhradu nákladov je potrebné priložiť účet za verejnú dopravu (vlak, autobus, lietadlo, loď). Maximálna výška refundácie je 400 € za rezerváciu.

V-care guarantee je súčasťou programu V-Health&Safety a uplatňuje normy v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia a vylepšuje protokoly dodržiavania hygieny zameraných na posilnenie účinných hygienických noriem, ktoré spoločnosť Valamar uplatňuje vo všetkých svojich zariadeniach.

V-care guarantee

V-care guarantee je balíček opatrení ochrany zdravia prostredníctvom ktorého zabezpečujeme všetky potrebné služby zdravotnej starostlivosti počas vašej dovolenky (aj v prípade ochorenia na COVID-19). V-care guarantee sa vzťahuje na všetky osoby zahrnuté v rezervácii a platí od okamihu, keď sa zákazník prihlási v niektorom z našich hotelov alebo camping resortov.

V-Health&Safety
CleanSpace

 

CleanSpace - 100% privacy zaručuje, že je vaša izba dôkladne uprataná a dezinfikovaná a následne zatvorená so znemožnením vstupu, až do vášho príchodu.

Zistiť viac

V Health&Safety
Manager

 

V Health&Safety Manager je k dispozícii 24/7 počas a v prípade potreby hosťom zabezpečuje zdravotnú starostlivosť.

Zistiť viac

V-Health&Safety
Food

 

Kontrola bezpečnosti a zdravotnej spôsobilosti od výroby až po podávanie v reštauráciách a baroch.

Zistiť viac

V-Health&Safety
CERTIFIKÁTY

 

V Health&Safety program používa najlepšiu svetovú prax a najvýznamnejšie certifikáty, ktoré program zahŕňa sú: Safe stay in Croatia, "Safe travels", ISO 9001, HACCP, ISO 14001, ISO 50001 i označenie kvality „COVID-SECURE HOSPITALITY“, ktorú udeľuje Hospodárska komora Rakúska.

Zistiť viac
top