Pre ľahšie plánovanie vašej cesty sme pre vás vytvorili nový balíček opatrení pre ochranu vášho zdravia, s cieľom predchádzať nepredvídaným situáciám a zbytočným obavám o svoju bezpečnosť a zdravie počas vašej dovolenky. Všetci naši zamestnanci v hoteloch, rezortoch a camping rezortoch majú potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní COVID-19 alebo sa pravidelne testujú, aby Vás privítali pripravení a aby ste boli v bezpečí.

ORGANIZOVANIE ANTIGÉNOVÉHO A PCR TESTOVANIA

Ponúkame možnosť antigénového testovania testami RAT vo vašom hoteli alebo camping resorte za cenu od 10 - 20 € a PCR testovanie za cenu od 50 -120 €.

ORGANIZOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Online lekárske konzultácie 24 hodín denne, zdravotná starostlivosť vo vašom hoteli alebo camping resorte alebo v miestnom zdravotnom stredisku.
Dostupné zdravotnícke zariadenia

PREDĹŽENÝ POBYT A CESTA NASPÄŤ

Hradíme náklady v prípade potreby predĺženia pobytu osobám s ochorením COVID-19 a náklady verejnej dopravy na spiatočnú cestu.

ZAMESTNANCI VALAMARU ZAOČKOVANÍ ALEBO PRAVIDELNE TESTOVANÍ

Všetci naši zamestnanci v hoteloch, rezortoch a camping rezortoch majú potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní COVID-19 alebo sa pravidelne testujú.


Čo je V-care guarantee?

V-care guarantee je súčasťou programu V-Health&Safety, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme všetky potrebné služby zdravotnej starostlivosti počas vašej dovolenky (aj v prípade ochorenia na COVID-19).

V-care guarantee - Zdravotná starostlivosť i asistencia v našich hoteloch v Rakúsku

VIAC INFORMÁCIÍ

Ako sa uplatňuje nárok na V-care guarantee

V-care guarantee balíček opatrení platí pre všetky rezervácie (vrátane existujúcich) rezervovaných priamo prostredníctvom valamar.com alebo Valamar rezervačného centra. Zákazníci, ktorí si rezervujú ubytovanie prostredníctvom online cestovných kancelárií alebo iných partnerov, si môžu informácie o poistení a zdravotnej starostlivosti vyžiadať od nich.

V-care guarantee sa vzťahuje na všetky osoby zahrnuté v rezervácii a platí od okamihu, kedy sa zákazník prihlási v niektorom z našich hotelov alebo camping resortov.

Dôležité! Na zabezpečenie bezplatnej liečby vo verejných zdravotníckych zariadeniach počas pobytu v našich destináciách musí mať zákazník platný Európsky preukaz zdravotného poistenia.1

Čo zahŕňa služba V-care guarantee?

  • V-Health&Safety Manager je zákazníkom k dispozícii 24 hodín denne počas celého ich pobytu a v prípade potreby zabezpečuje primeranú zdravotnú staroslivosť.

  • Služby bezplatného zdravotného poradenstva (odoslaním SMS správy, telefonátom alebo video hovorom) 24 hodín denne.

  • Zdravotná starostlivosť 24 hodín denne v hoteloch a camping resortoch Valamar, kde je zákazník ubytovaný, alebo v miestnom zdravotníckom zariadení. Verejné zdravotnícke zariadenia poskytujú po preukázaní platného Európskeho preukazu zdravotného poistenia zdravotnú starostlivosť bezplatne. V súkromných zdravotníckych zariadeniach sa zdravotná starostlivosť poskytuje za poplatok.

  • Služby antigénového testovania testami RAT vo vašom hoteli alebo v jeho blízkosti alebo v camping resortu. Cena testovania je 10- 20 € a náklady hradí hosť (cena testovania je v závislosti na destinácii). Pre dohodnutie termínu kontaktujte recepciu alebo V Health & Safety Managera vo svojom ubytovacom zariadení najneskôr predchádzajúci pracovný deň do 12. hodiny pred termínom testovania, s výnimkou nedele, kedy sa nevykonáva testovanie. Na testovanie v pondelok je potrebné prihlásiť sa v sobotu do 12. hodiny. A ak si prajete svoj termín rezervovať vopred, môžete tak urobiť prostredníctvom Valamar rezervačného centra. Výsledky testov budú doručené na e-mailovú adresu, do 2 hodín (vzhľadom k vysokému dopytu, oneskorenia pri dodaní výsledkov testov sú možné).

  • Organizovanie PCR testovania vo vašom hoteli alebo v jeho blízkosti alebo v camping resortu. Cena testovania je 50 – 120 €, a náklady hradí hosť (cena testovania je v závislosti na destinácii). Pre dohodnutie termínu kontaktujte recepciu alebo V Health & Safety Managera vo svojom ubytovaní najneskôr predchádzajúci pracovný deň do 12. hodiny pred termínom testovania, s výnimkou nedele, kedy sa nevykonáva testovanie. Na testovanie v pondelok je potrebné prihlásiť sa v sobotu do 12. hodiny. A ak si prajete svoj termín rezervovať vopred, môžete tak urobiť prostredníctvom Valamar rezervačného centra. Výsledky testov budú doručené na e-mailovú adresu, do 24 hodín.

  • V prípade nutnosti predĺženia pobytu osobám, ktoré ochoreli na COVID-19, ako aj všetkým tým, ktoré majú rezerváciu, náklady na ich ubytovanie hradíme v dĺžke 14 dní.

  • Úhrada nákladov na spiatočnú cestu domov, spôsobených pandémiou COVID-19, nakazeným osobám, ak sa líšia od nákladov predpokladaného ukončenia dovolenky.

  • Záruka, že sú naši zamestnanci zaočkovaní alebo pravidelne testovaní. Väčšina našich zamestnancov má potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní COVID-19 a zvyšok zamestnancov, ktorí ešte neboli zaočkovaní proti COVID-19 sa pravidelne podrobuje testovaniu.3


1 Európsky preukaz zdravotného poistenia (EKZO)

Európsky preukaz zdravotného poistenia je bezplatná karta platná v 27 krajinách Európskej únie, vo Švajčiarsku, Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. Hostia z týchto krajín, s platným Európskym preukazom zdravotného poistenia, majú nárok na bezplatné využitie zdravotnej starostlivosti (vrátane liečby ochorenia COVID-19) vo verejných inštitúciách v krajine, kde sa dočasne zdržiavajú.

Ako získať Európsky preukaz zdravotného poistenia (EKZO)?
Európsky preukaz zdravotného poistenia môže získať každá osoba, ktorá je riadnym platiteľom poistenia v systéme zdravotnej starostlivosti vo svojej krajine v rámci Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku. Každý člen rodiny, ktorá cestuje, musí mať vlastný preukaz poistenca. Nárok na preukaz majú aj ľudia z krajín mimo EÚ, ktorí majú legálny pobyt v EÚ a sú zahrnutí v štátnom systéme sociálneho zabezpečenia. Dĺžka platnosti preukazu sa v jednotlivých krajinách líši. Ak si o preukaz požiadate bezprostredne pred cestou a nie je možné vám ho z dôvodu krátkeho termínu doručiť, máte nárok na náhradné potvrdenie, ktoré má počas vašej cesty platnosť preukazu.

Hostia zo Spojeného kráľovstva s kartou Global Health Insurance Card (GHIC) majú rovnaké právo na liečbu alebo zdravotnú starostlivosť ako všetci hostia z Európskej únie s Európskym preukazom zdravotného poistenia


2 Na úhradu nákladov je potrebné priložiť účet za verejnú dopravu (vlak, autobus, lietadlo, loď). Maximálna výška refundácie je 400 € za rezerváciu.
3 Zamestnanci Valamaru sa testujú v prípadoch keď je výskyt nákazy vyšší než 50 na 100.000 obyvateľov za 14 dní, respektíve v závislosti na zhodnotení epidemiologickej situácie.

V-care guarantee je súčasťou programu V-Health&Safety a uplatňuje normy v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia a vylepšuje protokoly dodržiavania hygieny zameraných na posilnenie účinných hygienických noriem, ktoré spoločnosť Valamar uplatňuje vo všetkých svojich zariadeniach.

V-care guarantee

V-care guarantee je balíček opatrení ochrany zdravia prostredníctvom ktorého zabezpečujeme všetky potrebné služby zdravotnej starostlivosti počas vašej dovolenky (aj v prípade ochorenia na COVID-19). V-care guarantee sa vzťahuje na všetky osoby zahrnuté v rezervácii a platí od okamihu, keď sa zákazník prihlási v niektorom z našich hotelov alebo camping resortov.

V-Health&Safety
CleanSpace

 

CleanSpace - 100% privacy zaručuje, že je vaša izba dôkladne uprataná a dezinfikovaná a následne zatvorená so znemožnením vstupu, až do vášho príchodu.

Zistiť viac

V Health&Safety
Manager

 

V Health&Safety Manager je k dispozícii 24/7 počas pobytu a v prípade potreby hosťom zabezpečuje zdravotnú starostlivosť.

Zistiť viac

V-Health&Safety
Food

 

Kontrola bezpečnosti a zdravotnej spôsobilosti od výroby až po podávanie v reštauráciách a baroch.

Zistiť viac

V-Health&Safety
CERTIFIKÁTY

 

V Health&Safety program používa najlepšiu svetovú prax a najvýznamnejšie certifikáty, ktoré program zahŕňa sú: Protokol V-Health & Safety v partnerstve s SGS, Safe stay in Croatia, "Safe travels", ISO 9001, HACCP, ISO 14001 i ISO 50001.

Zistiť viac
top