Ponuky predčasného zakúpenia na rok 2014 na Dubrovniku

Dostupnosť ceny za predčasné zakúpenie je obmedzená, preto vás vyzývame, aby ste vykonali rezerváciu v dostatočnom predstihu. Jednoducho si vyberte hotel, zadajte termín cesty* a zvoľte izbu. V ďalšom kroku
potom vyberte možnosť sadzby za predčasné zakúpenie a získajte 10 % zľavu z ceny.

Podmienky rezervácie, ktoré sa vzťahujú na túto cenu:
  • svoju rezerváciu vykonajte minimálne 30 dní pred príchodom
  • suma je nevratná a vyžaduje plné uhradenie v čase rezervácie
  • po uskutočnení rezervácií ich nemožno zrušiť ani zmeniť
* Počas vybraných časových úsekov sa na určité nehnuteľnosti a ubytovacie jednotky vzťahuje vyradenie z určitých časových úsekov.
Hotely
  • Cena
  • Dátum
  • Zoznam
  • Galérie