V – Health&Safety je program zdravotních, hygienických, bezpečnostních a ekologických standardů, které Valamar dodržuje, aby zajistil nejvyšší úroveň bezpečnosti hostů. S cílem přizpůsobit se nově nastalým podmínkám v roce 2020 byl program V Health&Safety dodatečně zdokonalen implementací nových postupů v souladu s doporučeními zdravotních organizací, která se týkají Covid-19. Kromě zařazení nových postupů jsme v roce 2020 zajistili ještě VÍCE PROSTORU pro naše hosty - na recepci, v restauracích, u bazénů, na plážích a ve všech ostatních společných prostorách.

Program V – Health&Safety zahrnuje 3 klíčové oblasti:


1. V-Health&Safety CleanSpace zahrnuje rozšířené procedury úklidu ubytování a společných prostor v souladu s doporučeními zdravotnických organizací WHO a ECDC. Úklidové postupy jsou verifikované certifikovaným systémem kvality ISO 9001 a provádějí se za použití předních značek pro úklid prostoru Ecolab a Johnson-Diversey. V roce 2020 jsme zavedli nový systém úklidu „CleanSpace - 100% Privacy”, který zajišťuje dokonalou dezinfekci pokojů, apartmánů a mobilních domků před příjezdem hostů, a též jsme zavedli zvýšené standardy úklidu společných prostor.


2. V-Health&Safety Food zajišťuje maximální bezpečnost a zdravotní nezávadnost jídla a nápojů ve všech restauracích a barech. V Health&Safety Food standard kontroluje všechny procesy, kterými jídlo a nápoje procházejí, od výroby, doručení a přípravy po podávání. Postupy pro zacházení s jídlem a nápoji mají HACCP certifikát potvrzený SGS, přední světovou společností pro inspekci, kontrolu, testování a certifikaci. Všichni naši zaměstnanci mají předepsané zdravotní osvědčení a pravidelně se edukují, aby byly zajištěny nejvyšší standardy bezpečnosti a kvality.


3. V-Health&Safety Management se věnuje řízení celkové bezpečnosti hostů po dobu pobytu ve Valamar objektech, což zahrnuje implementaci světových standardů a kontrolu používání dětských hřišť, bazénů, pláží a dalšího vybavení v hotelech, letoviscích a kempech. Každý ubytovací objekt má V-Health&Safety Managera, který je hostům k dispozici 24/7 během celého pobytu a v případě potřeby řídí zajištění zdravotní péče pro hosty.


Program V Health&Safety prostřednictvím svých tří hlavních oblastí aplikace používá nejlepší světovou praxi a nejvýznamnějšími certifikáty, které program zahrnuje, jsou: ISO 9001:2015 – mezinárodní norma, která stanovuje požadavky Systému managementu kvality; HACCP – systém pro řízení bezpečnosti potravin; ISO 14001:2015 - mezinárodní norma, která stanovuje požadavky Systému řízení ochrany životního prostředí; ISO 50001:2018 – mezinárodní norma, která stanovuje požadavky Systému managementu hospodaření s energií; Travelife Gold Certificate a Sustainable Hotel by UPUHH - prestižní certifikáty, které propagují udržitelnost v oblasti hoteliérství s aktivním řízením společenského a ekologického vlivu; EU Ecolabel je ekoznačka Evropské Komise, která potvrzuje, že Valamarovy produkty a služby s tímto označením splňují standardy ochrany životního prostředí.1. V-Health&Safety CleanSpace

V-Health&Safety CleanSpace zahrnuje rozšířené procedury úklidu ubytování a společných prostor v souladu s doporučeními světových zdravotnických organizací WHO a ECDC. Úklidové postupy jsou verifikované certifikovaným systémem kvality ISO 9001 a provádějí se za použití předních značek pro čištění prostor Ecolab a Johnson-Diversey. V roce 2020 jsme zařadili nový systém úklidu „CleanSpace - 100% Privacy”, který zajišťuje dokonalou dezinfekci pokojů, apartmánů a mobilních domků před příjezdem hostů, a též jme zavedli zvýšené standardy úklidu společných prostor.

KLÍČOVÉ POSTUPY

 • Zavedli jsme nový standard úklidu, kterým dosavadní vysoký hygienický standard doplňujeme dezinfikováním klíčových bodů ve všech ubytovacích jednotkách a ubytovací jednotky označujeme pečetí CleanSpace - 100% Privacy do vašeho příjezdu

 • V ubytovacích jednotkách provádíme též politiku „100% privacy – no entry“ během celého pobytu, což znamená, že naši zaměstnanci budou do vaší ubytovací jednotky za účelem úklidu nebo výměny ložního prádla vstupovat výhradně na vaše vyzvání a v souladu se standardy našich značek

 • V prostorách recepce jsme implementovali vysoké hygienické a bezpečnostní standardy v souladu s doporučeními WHO, ECD a národních zdravotnických institucí

 • V sanitárních uzlech jsme implementovali program V-Health&Safety s nejvyššími hygienickými standardy a nepřetržitým úklidovým servisem, přičemž jsme zavedli také systém nepřetržité aktivní kontroly maximálního počtu uživatelů, takže i v sociálním zařízení budete mít více osobního prostoru a soukromí

 • Na koupalištích u bazénů jsme zajistili nejvyšší úroveň hygienických standardů pro ošetřování povrchů a dezinfekci vody

 • Prádelna se řídí systémem kontroly bio znečištění (EN 14065), který je nastaven tak, aby byla neustále zajištěna mikrobiologická nezávadnost textilu zpravovaného v této prádelně

 • Edukace a zaškolování všech zaměstnanců, kteří vykonávají úklidové práce ve všech našich objektech, v používání úklidových plánů a dezinfekce (kdo, co, kdy, čím, jak) v souladu s V-Health&Safety programem. Školení provádí náš zkušený personál a odborný personál dodavatele čisticích prostředků


SOUSTAVNÁ VALIDACE KLÍČOVÝCH POSTUPŮ

 • Kontrola zdravotní nezávadnosti vody v bazénech a mořské vody na plážích – instituty veřejného zdravotnictví pravidelně kontrolují a zveřejňují výsledky čistoty a zdravotní nezávadnosti vody v bazénech a mořské vody na plážích

 • Ve všech turistických objektech instituce pro veřejné zdravotnictví pravidelně odebírají vzorky jídla, pitné vody a ledu a kontrolují jejich zdravotní nezávadnost

 • Též se pravidelně odebírají stěry příboru, pracovních ploch a rukou personálu, aby se vyhodnotila mikrobiologická čistota objektuPartneři:


2. V-Health&Safety Food

V-Health&Safety Food zajišťuje maximální bezpečnost a zdravotní nezávadnost jídla a nápojů ve všech restauracích a barech. V-Health&Safety Food standard kontroluje všechny procesy, kterými jídlo a nápoje procházejí, od výroby, doručení a přípravy po podávání. Postupy pro zacházení s jídlem a nápoji mají HACCP certifikát potvrzený SGS, přední světovou společností pro inspekci, kontrolu, testování a certifikaci. Všichni naši zaměstnanci mají předepsané zdravotní osvědčení a pravidelně se edukují, aby byly zajištěny nejvyšší standardy bezpečnosti a kvality.

HACCP se zakládá na 7 zásadách, které jej samy o sobě definují a zajišťují jeho účinnost:

  1. Analýza nebezpečí, vypracování diagramu průběhu, identifikace nebezpečí a specifikace kontrolních opatření

  2. Určování kontrolních a kritických kontrolních bodů

  3. Stanovení kritických hranic

  4. Zřízení systému dozoru

  5. Definování korekčních opatření, pokud se kritické kontrolní body vymknou kontrole

  6. Stanovení postupů verifikace

  7. Dokumentace postupů a zápisů


Podmíněné programy, které společně s HACCP umožňují bezpečné stravování v našich hotelech a kempech:

 • Uspořádání prostor pro skladování a přípravu pokrmů a zónování

 • Zajištění kvalitního vybavení a pravidelná údržba

 • Kontrola dodavatelů

 • Sledovatelnost (Možnost vysledování původu produktu)

 • Dohled a podmínky skladování a distribuce

 • Správná výrobní a hygienická praxe

 • Správné zacházení s odpadem

 • Zabránění výskytu škůdců

 • Dodržování osobní hygieny

 • Edukace zaměstnanců


KLÍČOVÉ POSTUPY

 • V-Health&Safety Food se rozumí procedura, podle které všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do kontaktu s jídlem a hračkami, musejí být pod sanitárním dohledem a jednou ročně se kontroluje jejich zdravotní stav a jsou jim ověřovány sanitární průkazy

 • V-Health&Safety Food se rozumí kontrola zdravotní nezávadnosti jídla a vody prováděná tak, že ve všech turistických objektech instituce veřejného zdraví pravidelně odebírají vzorky jídla a pitné vody a kontrolují jejich zdravotní nezávadnost. Též se odebírají stěry příboru, pracovních ploch a rukou personálu, aby se vyhodnotila mikrobiologická čistota objektu


EDUKACE

 • Pravidelná edukace o správné hygienické praxi pro všechny zaměstnance, kteří při práci přicházejí do styku s jídlem. Tuto edukaci provádí instituce veřejného zdraví a jiné zdravotnické instituce

 • Interní edukaci o správné hygienické praxi a aplikaci systému HACCP provádí odborný personál zaměstnavatele nebo smluvního partnera3. V Health&Safety Management

V-Health&Safety managementem se rozumí řízení celkové bezpečnosti hostů se speciálními standardy pro bezpečnost dětských hřišť, bazénů, pláží a dalšího vybavení. V Health&Safety Manager je hostům k dispozici 24/7 během celého pobytu a v případě potřeby jim zajišťuje zdravotní péči.

KLÍČOVÉ ÚKOLY HEALTH & SAFETY MANAGERA

 • V-Health&Safety manager je k dispozici hostům a zaměstnancům 24 h denně v každém objektu Valamaru

 • Jeho základním úkolem je péče o zdraví a bezpečnost hostů a zaměstnanců

 • V případě potřeby společně s pohotovostním lékařem v destinaci zajišťuje zdravotní péči

 • Poskytuje veškerou potřebnou podporu a směrnice pro jednání v mimořádných situacích

 • Zajišťuje a kontroluje připravenost objektu pro případ výskytu mimořádné situace

 • Edukuje zaměstnance o dodržování opatření a postupů z programu V Health&Safety

 • Zajišťuje přítomnost zaměstnanců proškolených v poskytování první pomoci a používání AED přístroje 24 h denně

 • Sleduje všeobecné zdravotní podmínky a udržuje bezpečné prostředí, které splňuje všechny předepsané standardy

 • Je odpovědný za důsledné provádění programu V Health&Safety CleanSpace

 • Je odpovědný za začlenění V Health&Safety kultury do všech procesů a aktivit v objektu

 • Dohlíží na dodržování pravidel všeobecné bezpečnosti, ochrany při práci a protipožární bezpečnost

 • Pravidelně vypracovává a doplňuje pokyny o obecných a specifických otázkách z oblasti zdraví a bezpečnosti pro jednotlivé objekty

V-HEALTH&SAFETY Manager – kontakty

V HEALTH&SAFETY CERTIFIKÁTY

Program V Health&Safety prostřednictvím svých tří hlavních oblastí aplikace používá nejlepší světovou praxi a nejvýznamnějšími certifikáty, které program zahrnuje, jsou: ISO 9001:2015 – mezinárodní norma, která stanovuje požadavky Systému managementu kvality; HACCP – systém pro řízení bezpečnosti potravin; ISO 14001:2015 - mezinárodní norma, která stanovuje požadavky Systému řízení ochrany životního prostředí; ISO 50001:2018 – mezinárodní norma, která stanovuje požadavky Systému managementu hospodaření s energií; Travelife Gold Certificate a Sustainable Hotel by UPUHH - prestižní certifikáty, které propagují udržitelnost v oblasti hoteliérství s aktivním řízením společenského a ekologického vlivu; EU Ecolabel je ekoznačka Evropské Komise, která potvrzuje, že Valamarovy produkty a služby s tímto označením splňují standardy ochrany životního prostředí.


ISO 9001:2015 je mezinárodní norma, která stanovuje požadavky Systému řízení kvality. Valamar normu ISO 9001 používá a certifikován je nepřetržitě od roku 2009 s cílem neustálého zlepšování a důsledné realizace kvality svých služeb. Certifikací a účinným používáním tohoto systému řízení kvality Valamar ukazuje svou snahu o zvýšení spokojenosti svých hostů.

HACCP je systém pro řízení bezpečnosti potravin, pro který má Valamar certifikát o shodě nepřetržitě od roku 2006. HACCP je nejprestižnější mezinárodní certifikát, který analyzuje všechny procesy při výrobě potravin – od samotné výroby po podávání, a stanovuje postupy, které je třeba dodržovat, aby byla zajištěna dokonalá bezpečnost potravin. Systém HACCP vyvinula NASA, aby zajistila 100% zdravotně nezávadné potraviny pro vesmírný program. Komise Codex Alimentarius prohlásila HACCP nejúčinnějším systémem pro zajištění zdravotní nezávadnosti potravin.

ISO 14001:2015 je mezinárodní norma, která stanovuje požadavky Systému řízení ochrany životního prostředí. Valamar používá normu ISO 14001 od roku 2009 s cílem ochrany životního prostředí a vytváření rovnováhy se společenskými a ekonomickými potřebami. Dodržováním této normy Valamar svým působením zvyšuje pozitivní vliv na životní prostředí a brání negativním vlivům na okolí a okolí na hosty a zaměstnance.

ISO 50001:2018 je mezinárodní norma, která stanovuje požadavky Systému řízení hospodaření s energií. Valamar používá normu ISO 50001 od roku 2016 s cílem racionálního využívání přírodních zdrojů, zvýšení energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů.

Travelife Gold Certificate a Sustainable Hotel by UPUHH jsou prestižní certifikáty, které propagují udržitelnost v hoteliérství s aktivním řízením společenského a ekologického vlivu. Zavedením těchto dvou certifikátů Valamar posílil praxi zeleného provozu a dosažení rovnováhy s ochranou životního prostředí v nejširším smyslu a sociálním začleněním do místní společnosti.

EU Ecolabel je ekoznačka Evropské Komise, která potvrzuje, že Valamarovy produkty a služby s tímto označením splňují standardy ochrany životního prostředí. Cílem zavedení je účinnější řízení snížení negativních vlivů na životní prostředí, zdraví a klima, jakož i na spotřebu zdrojů a energie.

*Protokoly týkající se bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti jídla a nápojů se ve Valamar Obertauern hotelu provádějí v souladu s V Health & Safety standardy, přestože jsou uvedené certifikáty platné výhradně pro Valamar objekty v Chorvatsku.

nahoru