Sveobuhvatni program zdravstvenih, sigurnosnih i ekoloških standarda, te unaprijeđenih protokola čišćenja kojima je cilj osnažiti učinkovite standarde higijene koje Valamar primjenjuje u svim svojim objektima.

V-care guarantee

V-care guarantee je paket mjera zdravstvene zaštite putem kojeg pružamo organizaciju svih potrebnih zdravstvenih usluga za vrijeme vašeg odmora (i u slučaju oboljenja od COVID-19). Vrijedi za sve osobe uključene u rezervaciju i vrijedi od trenutka kada gost napravi check-in u nekom od Valamarovih hotela, resorta ili camping resorta.

više informacija

V-Health&Safety
CleanSpace

CleanSpace jamči da su ključne dodirne točke u smještajnim jedinicama dodatno temeljito očišćene i dezinficirane, te osigurava da prije dolaska gosta nitko nije ulazio u smještajnu jedinicu.

više informacija

V Health&Safety
Manager

V Health&Safety Manager je na raspolaganju 24/7 tijekom cijelog boravka, te osigurava podršku gostu u slučaju potrebe za zdravstvenom skrbi

više informacija

V-Health&Safety
Food

Kontrola sigurnosti i zdravstvene ispravnosti od proizvodnje do posluživanja u restoranima i barovima.

više informacija

V-Health&Safety
certifikati

V Health&Safety program koristi najbolju svjetsku praksu, a najznačajniji certifikati koje program podrazumijeva su: Protokol V Health & Safety u partnerstvu sa SGS-om, Safe stay in Croatia, "Safe travels", ISO 9001, HACCP, ISO 14001 i ISO 50001.

više informacija

V-Health&Safety je program zdravstvenih, higijenskih, sigurnosnih i ekoloških standarda koji Valamar primjenjuje kako bi osigurao najvišu razinu sigurnosti gostiju.

V Health & Safety program obuhvaća četiri ključna područja:

1. V-care guarantee dio je V Health & Safety programa kojim pružamo organizaciju svih potrebnih zdravstvenih usluga za vrijeme vašeg odmora (i u slučaju oboljenja od COVID-19). Uključuje organizaciju RAT (brzih antigenskih) i PCR testova, organizaciju zdravstvenih usluga te pokrivanje troškova produljenog boravka i povratnog putovanja. Svi naši zaposlenici u hotelima, resortima i camping resortima cijepljeni su protiv COVID-19 ili redovno pristupaju testiranju.

Saznajte više

2. V-Health&Safety CleanSpace uključuje pojačane protokole čišćenja smještaja i zajedničkih prostora u skladu s preporukama svjetskih zdravstvenih organizacija WHO i ECDC. Protokoli čišćenja su verificirani certificiranim sustavom kvalitete ISO 9001, a provode se primjenom vodećih marki za čišćenje prostora Ecolab i Johnson-Diversey. Implementirali smo novi sustav čišćenja CleanSpace koji osigurava potpunu dezinfekciju soba, apartmana i mobilnih kućica prije dolaska gostiju te uveli pojačane standarde čišćenja zajedničkih prostora.

3. V-Health&Safety Food osigurava maksimalnu sigurnost i zdravstvenu ispravnost hrane i pića u svim restoranima i barovima. V Health&Safety Food standard kontrolira sve procese hrane i piće od proizvodnje, dostave i pripreme do posluživanja. Protokoli upravljanja hranom i pićem imaju HACCP certifikat potvrđen od strane SGS-a, vodeće svjetske tvrtke za inspekciju, provjeru, testiranje i certificiranje. Svi naši djelatnici imaju propisana zdravstvena uvjerenja te se redovno educiraju kako bi se osigurali najviši standardi sigurnosti i kvalitete.

4. V-Health&Safety Management podrazumijeva upravljanje ukupnom sigurnošću gostiju za vrijeme boravka u Valamar objektima koja uključuje implementaciju svjetskih standarda i kontrolu korištenja dječjih igrališta, bazena, plaža i ostalih sadržaja u hotelima, ljetovalištima i kampovima. Svaki smještajni objekt ima V-Health&Safety Managera koji je gostima na raspolaganju 24/7 tijekom cijelog boravka, te u slučaju potrebe upravlja s osiguranjem zdravstvene skrbi za goste.


V-Health&Safety program kroz sva četiri glavna područja primjene koristi najbolju svjetsku praksu, a najznačajniji certifikati koje program podrazumijeva su: Protokol V Health & Safety u partnerstvu sa SGS-om; Safe stay in Croatia - nacionalna oznaka sigurnosti; "Safe travels" - oznaka za sigurna putovanja na svjetskoj razini; ISO 9001 - međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja kvalitetom; HACCP - sustav za upravljanje sigurnošću hrane; ISO 14001 - međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja okolišem; ISO 50001 - međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja energijom; Travelife Gold - je certifikat dodijeljen hotelu za primjenu mjerila održivosti; to je certifikacijska shema posvećena postizanju održivog poslovanja u turističkoj industriji; Sustainable Hotel by UPUHH - prestižni certifikat koji promiče održivost u hotelijerstvu uz aktivno upravljanje društvenim i ekološkim utjecajem; EU Ecolabel je eko-oznaka Europske Komisije koja potvrđuje da Valamarovi proizvodi i usluge, s ovom oznakom, zadovoljavaju standarde zaštite okoliša.


1. V-care guarantee

V-care guarantee

V-care guarantee je paket mjera zdravstvene zaštite putem kojeg pružamo organizaciju svih potrebnih zdravstvenih usluga za vrijeme vašeg odmora (i u slučaju oboljenja od COVID-19).

ORGANIZACIJA BAT (BRZOG ANTIGENSKOG) I PCR TESTIRANJA

Nudimo uslugu BAT (brzog antigenskog) testiranja u sklopu Vašeg hotela ili camping resorta po cijeni od 10 do 20 € te PCR testiranja po cijeni od 50 do 120 €.

ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENIH USLUGA

Online liječničke konzultacije 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, kao i usluga zdravstvene skrbi u Vašem hotelu ili camping resortu ili u zdravstvenoj ustanovi.
Dostupne zdravstvene ustanove

PRODULJENI BORAVAK I POVRATNO PUTOVANJE

Pokrivamo troškove u slučaju potrebe za produljenjem boravka osobama oboljelima od COVID-19 te troškove javnog prijevoza za povratno putovanje.

VALAMAROVI ZAPOSLENICI SU CIJEPLJENI ILI REDOVNO TESTIRANI

Svi naši zaposlenici u hotelima, resortima i camping resortima imaju potvrdu o cijepljenju ili preboljenju COVID-19 ili redovno pristupaju testiranju.

Saznajte više


2. V-Health&Safety CleanSpace

V-Health&Safety CleanSpace uključuje pojačane protokole čišćenja smještaja i zajedničkih prostora u skladu s preporukama svjetskih zdravstvenih organizacija WHO i ECDC. Protokoli čišćenja su verificirani certificiranim sustavom kvalitete ISO 9001, a provode se primjenom vodećih marki za čišćenje prostora Ecolab i Johnson-Diversey. Implementirali smo novi sustav čišćenja CleanSpace koji osigurava potpunu dezinfekciju soba, apartmana i mobilnih kućica prije dolaska gostiju te uveli pojačane standarde čišćenja zajedničkih prostora.

KLJUČNI PROTOKOLI

 • Uveli smo novi standard čišćenja kojim dosadašnji visoki standard higijene dodatno unapređujemo dezinficiranjem ključnih točki u svim smještajnim jedinicama

 • Kako bi vam osigurali potpunu privatnost CleanSpace nudi i mogućnost otkazivanja usluge čišćenja smještajnih jedinica tijekom boravka

 • U prostorima recepcije implementirali smo visoke higijenske i sigurnosne standarde usklađene s preporukama WHO-a, ECD-a i nacionalnih zdravstvenih institucija

 • U sanitarnim čvorovima implementirali smo V-Health&Safety program uz najviše higijenske standarde i neprestani servis čišćenja

 • Na bazenskim kupalištima osigurali smo najvišu razinu higijenskih standarda za tretiranje površina i dezinfekciju vode

 • Praonica rublja primjenjuje sustav kontrole bioonečišćenja (EN 14065), oblikovan tako da kontinuirano osigurava mikrobiološku ispravnost tekstila obrađenog u toj praonici

 • Izobrazba i uvježbavanje svih zaposlenika, koji obavljaju poslove čišćenja u svim našim objektima, u primjeni planova čišćenja i dezinfekcije (tko, što, kada, čime, kako) sukladno Health&Safety CleanSpace programu. Izobrazbu provodi naše iskusno osoblje i stručno osoblje dobavljača sredstava za čišćenje


SUSTAVNA VALIDACIJA KLJUČNIH PROTOKOLA

 • Provjera zdravstvene ispravnosti vode u bazenima i morske vode uz plaže - zavodi za javno zdravstvo redovito provjeravaju i objavljuju rezultate čistoće i zdravstvene ispravnosti vode u bazenima i morske vode uz plaže

 • U svim turističkim objektima zavodi za javno zdravstvo redovito uzimaju uzorke hrane, pitke vode, leda te provjeravaju njihovu zdravstvenu ispravnost

 • Također redovito se uzimaju brisovi pribora, radnih površina i ruku osoblja za procjenu mikrobiološke čistoće objekta


Partneri:


3. V-Health&Safety Food

V-Health&Safety Food osigurava maksimalnu sigurnost i zdravstvenu ispravnost hrane i pića u svim restoranima i barovima. V Health&Safety Food standard kontrolira sve procese hrane i piće od proizvodnje, dostave i pripreme do posluživanja. Protokoli upravljanja hranom i pićem imaju HACCP certifikat potvrđen od strane SGS-a, vodeće svjetske tvrtke za inspekciju, provjeru, testiranje i certificiranje. Svi naši djelatnici imaju propisana zdravstvena uvjerenja te se redovno educiraju kako bi se osigurali najviši standardi sigurnosti i kvalitete.

HACCP se temelji na 7 načela koja ga, sama po sebi, definiraju i dokazuju njegovu učinkovitost:

  1. Analiza opasnosti, izrada dijagram tijeka, identifikacija opasnost i specifikacija mjera kontrole

  2. Određivanje kontrolnih i kritičnih kontrolnih točaka

  3. Utvrđivanje kritičnih granica

  4. Uspostavljanje sustava nadzora

  5. Definiranje korektivnih mjera ako kritične kontrolne točke izmaknu kontroli

  6. Uspostavljanje postupke verificiranja

  7. Dokumentiranje postupaka i zapisa


KLJUČNI PROTOKOLI

 • V Health&Safety Food podrazumijeva protokol kojim svi zaposlenici koji dolaze u kontakt s hranom, igračkama moraju biti pod sanitarnim nadzorom te se jednom godišnje provjerava njihovo zdravstveno stanje i ovjeravaju im se sanitarne iskaznice

 • V Health&Safety Food podrazumijeva provjeru zdravstvene ispravnosti hrane i vode na način da u svim turističkim objektima zavodi za javno zdravstvo redovito uzimaju uzorke hrane, pitke vode te provjeravaju njihovi zdravstvenu ispravnost. Također se uzimaju brisovi pribora, radnih površina i ruku osoblja za procjenu mikrobiološke čistoće objekta


EDUKACIJE

 • Redovna edukacija o dobroj higijenskoj praksi za sve zaposlenike koji u radu dolaze u kontakt s hranom. Ovu edukaciju provode zavodi za javno zdravstvo i druge zdravstvene institucije

 • Internu edukaciju o dobroj higijenskoj praksi i primjeni HACCP sustava provodi stručno osoblje poslodavca ili ugovornog partnera


4. V Health&Safety Management

V Health&Safety management podrazumijeva upravljanje ukupnom sigurnošću gostiju uz posebne standarde za sigurnost dječjih igrališta, bazena, plaža i ostalih sadržaja. V Health&Safety Manager je gostima na raspolaganju 24/7 tijekom cijelog boravka, te im u slučaju potrebe osigurava zdravstvenu skrb.

KLJUČNI ZADACI HEALTH & SAFETY MANAGERA

 • V Health&Safety manager na raspolaganju je gostima i zaposlenicima 24h dnevno u svakom objektu Valamara

 • Njegov osnovni zadatak je briga o zdravlju i sigurnosti gostiju i zaposlenika

 • U slučaju potrebe sa dežurnim dokotorom u destinaciji osigurava zdravstvenu skrb

 • Pruža svu potrebnu podršku i smjernice za postupanje s izvanrednim situacijama

 • Osigurava i provjerava pripravnost objekta za pravilno suočavanje s izvanrednim situacijama

 • Educira zaposlenike u primjeni mjera i postupaka iz V Health&Safety programa

 • Osigurava prisutnost zaposlenika osposobljenih za pružanje prve pomoći i korištenje AVD uređaja 24h na dan

 • Prati opće zdravstvene uvijete i održava sigurno okruženje koje udovoljava svim propisanim standardima

 • Odgovoran je za dosljednu provedbu V Health&Safety CleanSpace Programa

 • Odgovoran je za implementaciju V Health&Safety kulture kroz sve procese i aktivnosti u objektu

 • Nadzire primjenu mjera opće sigurnosti, zaštite na radu i zaštite od požara

 • Redovito izrađuje i nadopunjuje upute o općim i specifičnim pitanjima iz područja zdravlja i sigurnosti za pojedini objekt


Kontakti V HEALTH&SAFETY managera u Valamarovim objektima.

V HEALTH&SAFETY CERTIFIKATI

V Health&Safety program kroz sva četiri glavna područja primjene koristi najbolju svjetsku praksu, a najznačajniji certifikati koje program podrazumijeva su: Protokol V Health & Safety u partnerstvu sa SGS-om; Safe stay in Croatia - nacionalna oznaka sigurnosti; "Safe travels" - oznaka za sigurna putovanja na svjetskoj razini; ISO 9001 - međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja kvalitetom; HACCP - sustav za upravljanje sigurnošću hrane; ISO 14001 - međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja okolišem; ISO 50001 - međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja energijom; Travelife Gold - je certifikat dodijeljen hotelu za primjenu mjerila održivosti; to je certifikacijska shema posvećena postizanju održivog poslovanja u turističkoj industriji; Sustainable Hotel by UPUHH - prestižni certifikat koji promiče održivost u hotelijerstvu uz aktivno upravljanje društvenim i ekološkim utjecajem; EU Ecolabel je eko-oznaka Europske Komisije koja potvrđuje da Valamarovi proizvodi i usluge, s ovom oznakom, zadovoljavaju standarde zaštite okoliša.


PROTOKOL V HEALTH & SAFETY U PARTNERSTVU SA SGS-om

V-care guarantee

Valamar je od SGS-a, vodeće svjetske tvrtke za inspekciju, provjeru, testiranje i certificiranje, zatražio sveobuhvatnu procjenu svojih protokola čišćenja i dezinfekcije te higijenskih praksi kojima se osigurava usklađenost s međunarodnim smjernicama te komunicira da Valamar provodi sve mjere za ublažavanje i smanjenje rizika od bolesti COVID-19.

SGS je obavio inspekciju u svim Valamarovim objektima kako bi utvrdio da se poduzete mjere u njima provode na odgovarajući način.

Po uspješnoj provedbi procjene i virtualne inspekcije, SGS je Valamarovim objektima dozvolio korištenje logotipa „In partnership with SGS“ (U partnerstvu sa SGS-om) radi kobrendiranja.

Popis segmenata poslovanja podvrgnutih procjeni
Navedeni je popis osmišljen za sve industrije i poslovne segmente. Pitanja su usklađena s međunarodnim smjernicama WHO-a, CDC-a i ECDC-a. Upitnici obuhvaćaju sljedeće kriterije:
1. Upravljanje
2. Protokole čišćenja i dezinfekcije

Inspekcija
Nakon procjene, SGS je proveo virtualnu inspekciju. Glavni je cilj bio potvrditi da se svi protokoli i mjere potvrđeni u fazi procjene ispravno i u cijelosti provode.

Izdavanje oznake i uvjerenja „IN PARTNERSHIP WITH SGS“
Oznaka „V HEALTH & SAFETY PROTOCOL IN PARTNERSHIP WITH SGS“ (Protokol V Health & Safety u partnerstvu sa SGS-om) Valamaru daje pravo na kobrendiranje korištenjem logotipa „In partnership with SGS“ u vanjskim komunikacijama kojima se prenosi poruka da Valamar provodi sve mjere za ublažavanje rizika od bolesti COVID-19 propisane međunarodnim smjernicama i lokalnim uredbama: protokoli čišćenja i dezinfekcije, upravljanje radnom snagom i korištenje osobne zaštitne opreme.

Oznaka “Trusted Cleanliness” koju je izdao Trust you, vodeća svjetska internetska platforma za reputaciju, koja jamči da su u svim objektima poduzete sve propisane epidemiološke mjere i zdravstvene i sigurnosne preporuke.

Safe stay in Croatia - nacionalna oznaka sigurnosti koju izdaje Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske i koja jamči da su na lokaciji poduzete sve propisane epidemiološke mjere i preporuke zdravstvene sigurnosne zaštite.
Sigurnosni protokoli za ovu oznaku poštuju smjernice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Svjetskog vijeća za putovanja i turizam.

"Safe travels" je oznaka za sigurna putovanja na svjetskoj razini koju je kreiralo Svjetsko vijeće za putovanja i turizam (WTTC), kako bi putnici lakše identificirali destinacije i tvrtke koje su usvojile svjetske standarde zdravstvene i higijenske zaštite.

ISO 9001 je međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja kvalitetom. Valamar normu ISO 9001 primjenjuje i certificiran je u kontinuitetu od 2009. godine sa ciljem stalnog poboljšavanja i dosljednog ostvarivanja kvalitete svojih usluga. Certifikacijom i djelotvornim primjenom ovog sustava upravljanja kvalitetom Valamar pokazuje svoju posvećenost povećanju zadovoljstva svojih gostiju.

HACCP je sustav za upravljanje sigurnošću hrane za koji Valamar ima certifikat sukladnosti u kontinuitetu od 2006. godine. HACCP je najprestižniji međunarodni certifikat koji analizira sve procese u proizvodnji hrane – od same proizvodnje do posluživanja, te određuje procedure koje treba primijeniti da bi se osigurala potpuna sigurnost hrane. HACCP sustav razvila je NASA kako bi osigurala 100% zdravstveno ispravnu hranu za svemirski program. Komisija Codex Alimentariusa proglasila je HACCP najučinkovitijim sustavom osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane.

ISO 14001 je međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja okolišem. Valamar primjenjuje normu ISO 14001 od 2009. godine sa ciljem zaštite okoliša i stvaranja ravnoteže s društvenim i gospodarskim potrebama. Primjenom ove norme Valamar svojim djelovanjem povećava pozitivne utjecaje na okoliš te sprječava štetne utjecaje na okoliš i okoliša na goste i zaposlenike.

ISO 50001 je međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja energijom. Valamar normu ISO 50001 primjenjuje od 2016. godine s ciljem racionalnog korištenja prirodnih resursa, unaprjeđenja energetske učinkovitosti i smanjenja emisije stakleničkih plinova.

Travelife Gold je certifikat koji se dodjeljuje hotelu za primjenu kriterija održivosti. Travelife certificira hotele prema standardu, priznatom od strane GSTC-a, koji sadrži 163 kriterija. 28 naših hotela je certificirano ili je u procesu certificiranja.

Sustainable Hotel by UPUHH je prestižni certifikat koji promiče održivost u hotelijerstvu uz aktivno upravljanje društvenim i ekološkim utjecajem. Uvođenjem ovog certifikata Valamar je osnažio praksu zelenog poslovanja uz postizanje ravnoteže s očuvanjem okoliša u najširem smislu te socijalnom uključenošću u lokalnu zajednicu.

EU Ecolabel je eko-oznaka Europske Komisije koja potvrđuje da Valamarovi proizvodi i usluge, s ovom oznakom, zadovoljavaju standarde zaštite okoliša. Cilj uvođenja je efikasnije upravljanje smanjenjem negativnih utjecaja na okoliš, zdravlje, klimu, te na potrošnju resursa i energije.

*Protokoli vezani za upravljanje kvalitetom, sigurnošću i zdravstvenom ispravnošću hrane i pića, te upravljanje energijom i zaštitom okoliša se u Valamar Obertauern hotelu i Kesselspitze Valamar Collection hotelu provode sukladno V Health & Safety standardima iako su navedeni certifikati važeći isključivo za Valamar objekte u Hrvatskoj. Mjere zdravlja i sigurnosti provode se sukladno važećim propisima od strane Austrijske vlade.

vrh