Sveobuhvatni program zdravstvenih, sigurnosnih i ekoloških standarda, te unaprijeđenih protokola čišćenja kojima je cilj osnažiti učinkovite standarde higijene koje Valamar primjenjuje u svim svojim objektima.

V-Health&Safety
CleanSpace

 

CleanSpace - 100% privacy jamči da su ključne dodirne točke u smještajnim jedinicama dodatno temeljito očišćene i dezinficirane, te osigurava da prije dolaska gosta nitko nije ulazio u smještajnu jedinicu.

više informacija

V Health&Safety
Manager

 

V Health&Safety Manager je na raspolaganju 24/7 tijekom cijelog boravka, te osigurava podršku gostu u slučaju potrebe za zdravstvenom skrbi

više informacija

V-Health&Safety
Food

 

Kontrola sigurnosti i zdravstvene ispravnosti od proizvodnje do posluživanja u restoranima i barovima.

više informacija

V-Health&Safety
certifikati

 

V Health&Safety program koristi najbolju svjetsku praksu, a najznačajniji certifikati koje program podrazumijeva su: ISO 9001:2015, HACCP, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 i „COVID-SECURE HOSPITALITY“ koju dodjeljuje Gospodarska komora Austrije.

više informacija

V-Health&Safety je program zdravstvenih, higijenskih, sigurnosnih i ekoloških standarda koji Valamar primjenjuje kako bi osigurao najvišu razinu sigurnosti gostiju. U cilju prilagodbe novonastalim uvjetima u 2020. godini, V-Health&Safety program je dodatno unaprijeđen implementacijom novih protokola u skladu s preporukama zdravstvenih organizacija vezanih za Covid-19. Osim implementacije novih protokola u 2020. godini osigurali smo još VIŠE PROSTORA za naše goste - na recepciji, u restoranima, na bazenima, plažama i svim ostalim zajedničkim sadržajima.

V-Health&Safety program obuhvaća 3 ključna područja:


1. V-Health&Safety CleanSpace uključuje pojačane protokole čišćenja smještaja i zajedničkih prostora u skladu s preporukama svjetskih zdravstvenih organizacija WHO i ECDC. Protokoli čišćenja su verificirani certificiranim sustavom kvalitete ISO 9001, a provode se primjenom vodećih marki za čišćenje prostora Ecolab i Johnson-Diversey. U 2020. godini implementirali smo novi sustav čišćenja CleanSpace - 100% Privacy koji osigurava potpunu dezinfekciju soba, apartmana i mobilnih kućica prije dolaska gostiju te uveli pojačane standarde čišćenja zajedničkih prostora.


2. V-Health&Safety Food osigurava maksimalnu sigurnost i zdravstvenu ispravnost hrane i pića u svim restoranima i barovima. V Health&Safety Food standard kontrolira sve procese hrane i piće od proizvodnje, dostave i pripreme do posluživanja. Protokoli upravljanja hranom i pićem imaju HACCP certifikat potvrđen od strane SGS-a, vodeće svjetske tvrtke za inspekciju, provjeru, testiranje i certificiranje. Svi naši djelatnici imaju propisana zdravstvena uvjerenja te se redovno educiraju kako bi se osigurali najviši standardi sigurnosti i kvalitete.


3. V-Health&Safety Management podrazumijeva upravljanje ukupnom sigurnošću gostiju za vrijeme boravka u Valamar objektima koja uključuje implementaciju svjetskih standarda i kontrolu korištenja dječjih igrališta, bazena, plaža i ostalih sadržaja u hotelima, ljetovalištima i kampovima. Svaki smještajni objekt ima V-Health&Safety Managera koji je gostima na raspolaganju 24/7 tijekom cijelog boravka, te u slučaju potrebe upravlja s osiguranjem zdravstvene skrbi za goste.


V-Health&Safety program kroz sva tri glavna područja primjene koristi najbolju svjetsku praksu, a najznačajniji certifikati koje program podrazumijeva su: ISO 9001:2015 - međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja kvalitetom; HACCP - sustav za upravljanje sigurnošću hrane; ISO 14001:2015 - međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja okolišem; ISO 50001:2018 - međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja energijom; Travelife Gold Certificate i Sustainable Hotel by UPUHH - prestižni certifikati koji promiču održivost u hotelijerstvu uz aktivno upravljanje društvenim i ekološkim utjecajem; EU Ecolabel je eko-oznaka Europske Komisije koja potvrđuje da Valamarovi proizvodi i usluge, s ovom oznakom, zadovoljavaju standarde zaštite okoliša.1. V-Health&Safety CleanSpace

V-Health&Safety CleanSpace uključuje pojačane protokole čišćenja smještaja i zajedničkih prostora u skladu s preporukama svjetskih zdravstvenih organizacija WHO i ECDC. Protokoli čišćenja su verificirani certificiranim sustavom kvalitete ISO 9001, a provode se primjenom vodećih marki za čišćenje prostora Ecolab i Johnson-Diversey. U 2020. godini implementirali smo novi sustav čišćenja CleanSpace - 100% Privacy koji osigurava potpunu dezinfekciju soba, apartmana i mobilnih kućica prije dolaska gostiju te uveli pojačane standarde čišćenja zajedničkih prostora.

KLJUČNI PROTOKOLI

 • Uveli smo novi standard čišćenja kojim dosadašnji visoki standard higijene dodatno unapređujemo dezinficiranjem ključnih točki u svim smještajnim jedinicama, te smještajne jedinice označavamo s pečatom CleanSpace - 100% Privacy do vašeg dolaska

 • Kako bi vam osigurali potpunu privatnost CleanSpace - 100% Privacy nudi i mogućnost otkazivanja usluge čišćenja smještajnih jedinica tijekom boravka

 • U prostorima recepcije implementirali smo visoke higijenske i sigurnosne standarde usklađene s preporukama WHO-a, ECD-a i nacionalnih zdravstvenih institucija

 • U sanitarnim čvorovima implementirali smo V-Health&Safety program uz najviše higijenske standarde i neprestani servis čišćenja, a uveli smo i sustav kontinuirane aktivne kontrole maksimalnog broja korisnika pa ćete i u sanitarnim čvorovima imati više osobnog prostora i privatnosti

 • Na bazenskim kupalištima osigurali smo najvišu razinu higijenskih standarda za tretiranje površina i dezinfekciju vode

 • Praonica rublja primjenjuje sustav kontrole bioonečišćenja (EN 14065), oblikovan tako da kontinuirano osigurava mikrobiološku ispravnost tekstila obrađenog u toj praonici

 • Izobrazba i uvježbavanje svih zaposlenika, koji obavljaju poslove čišćenja u svim našim objektima, u primjeni planova čišćenja i dezinfekcije (tko, što, kada, čime, kako) sukladno Health&Safety CleanSpace programu. Izobrazbu provodi naše iskusno osoblje i stručno osoblje dobavljača sredstava za čišćenje


SUSTAVNA VALIDACIJA KLJUČNIH PROTOKOLA

 • Provjera zdravstvene ispravnosti vode u bazenima i morske vode uz plaže - zavodi za javno zdravstvo redovito provjeravaju i objavljuju rezultate čistoće i zdravstvene ispravnosti vode u bazenima i morske vode uz plaže

 • U svim turističkim objektima zavodi za javno zdravstvo redovito uzimaju uzorke hrane, pitke vode, leda te provjeravaju njihovu zdravstvenu ispravnost

 • Također redovito se uzimaju brisovi pribora, radnih površina i ruku osoblja za procjenu mikrobiološke čistoće objektaPartneri:


2. V-Health&Safety Food

V-Health&Safety Food osigurava maksimalnu sigurnost i zdravstvenu ispravnost hrane i pića u svim restoranima i barovima. V Health&Safety Food standard kontrolira sve procese hrane i piće od proizvodnje, dostave i pripreme do posluživanja. Protokoli upravljanja hranom i pićem imaju HACCP certifikat potvrđen od strane SGS-a, vodeće svjetske tvrtke za inspekciju, provjeru, testiranje i certificiranje. Svi naši djelatnici imaju propisana zdravstvena uvjerenja te se redovno educiraju kako bi se osigurali najviši standardi sigurnosti i kvalitete.

HACCP se temelji na 7 načela koja ga, sama po sebi, definiraju i dokazuju njegovu učinkovitost:

  1. Analiza opasnosti, izrada dijagram tijeka, identifikacija opasnost i specifikacija mjera kontrole

  2. Određivanje kontrolnih i kritičnih kontrolnih točaka

  3. Utvrđivanje kritičnih granica

  4. Uspostavljanje sustava nadzora

  5. Definiranje korektivnih mjera ako kritične kontrolne točke izmaknu kontroli

  6. Uspostavljanje postupke verificiranja

  7. Dokumentiranje postupaka i zapisaKLJUČNI PROTOKOLI

 • V Health&Safety Food podrazumijeva protokol kojim svi zaposlenici koji dolaze u kontakt s hranom, igračkama moraju biti pod sanitarnim nadzorom te se jednom godišnje provjerava njihovo zdravstveno stanje i ovjeravaju im se sanitarne iskaznice

 • V Health&Safety Food podrazumijeva provjeru zdravstvene ispravnosti hrane i vode na način da u svim turističkim objektima zavodi za javno zdravstvo redovito uzimaju uzorke hrane, pitke vode te provjeravaju njihovi zdravstvenu ispravnost. Također se uzimaju brisovi pribora, radnih površina i ruku osoblja za procjenu mikrobiološke čistoće objekta


EDUKACIJE

 • Redovna edukacija o dobroj higijenskoj praksi za sve zaposlenike koji u radu dolaze u kontakt s hranom. Ovu edukaciju provode zavodi za javno zdravstvo i druge zdravstvene institucije

 • Internu edukaciju o dobroj higijenskoj praksi i primjeni HACCP sustava provodi stručno osoblje poslodavca ili ugovornog partnera3. V Health&Safety Management

V Health&Safety management podrazumijeva upravljanje ukupnom sigurnošću gostiju uz posebne standarde za sigurnost dječjih igrališta, bazena, plaža i ostalih sadržaja. V Health&Safety Manager je gostima na raspolaganju 24/7 tijekom cijelog boravka, te im u slučaju potrebe osigurava zdravstvenu skrb.

KLJUČNI ZADACI HEALTH & SAFETY MANAGERA

 • V Health&Safety manager na raspolaganju je gostima i zaposlenicima 24h dnevno u svakom objektu Valamara

 • Njegov osnovni zadatak je briga o zdravlju i sigurnosti gostiju i zaposlenika

 • U slučaju potrebe sa dežurnim dokotorom u destinaciji osigurava zdravstvenu skrb

 • Pruža svu potrebnu podršku i smjernice za postupanje s izvanrednim situacijama

 • Osigurava i provjerava pripravnost objekta za pravilno suočavanje s izvanrednim situacijama

 • Educira zaposlenike u primjeni mjera i postupaka iz V Health&Safety programa

 • Osigurava prisutnost zaposlenika osposobljenih za pružanje prve pomoći i korištenje AVD uređaja 24h na dan

 • Prati opće zdravstvene uvijeta i održava sigurno okruženje koje udovoljava svim propisanim standardima

 • Odgovoran je za dosljednu provedbu V Health&Safety CleanSpace Programa

 • Odgovoran je za implementaciju V Health&Safety kulture kroz sve procese i aktivnosti u objektu

 • Nadzire primjenu mjera opće sigurnosti, zaštite na radu i zaštite od požara

 • Redovito izrađuje i nadopunjuje upute o općim i specifičnim pitanjima iz područja zdravlja i sigurnosti za pojedini objekt

Kontakti V HEALTH&SAFETY managera u Valamarovim objektima.

V HEALTH&SAFETY CERTIFIKATI

V Health&Safety program kroz sva tri glavna područja primjene koristi najbolju svjetsku praksu, a najznačajniji certifikati koje program podrazumijeva su: ISO 9001:2015 - međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja kvalitetom; HACCP - sustav za upravljanje sigurnošću hrane; ISO 14001:2015 - međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja okolišem; ISO 50001:2018 - međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja energijom; Travelife Gold Certificate i Sustainable Hotel by UPUHH - prestižni certifikati koji promiču održivost u hotelijerstvu uz aktivno upravljanje društvenim i ekološkim utjecajem; EU Ecolabel je eko-oznaka Europske Komisije koja potvrđuje da Valamarovi proizvodi i usluge, s ovom oznakom, zadovoljavaju standarde zaštite okoliša.


ISO 9001:2015 je međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja kvalitetom. Valamar normu ISO 9001 primjenjuje i certificiran je u kontinuitetu od 2009. godine sa ciljem stalnog poboljšavanja i dosljednog ostvarivanja kvalitete svojih usluga. Certifikacijom i djelotvornim primjenom ovog sustava upravljanja kvalitetom Valamar pokazuje svoju posvećenost povećanju zadovoljstva svojih gostiju.

HACCP je sustav za upravljanje sigurnošću hrane za koji Valamar ima certifikat sukladnosti u kontinuitetu od 2006. godine. HACCP je najprestižniji međunarodni certifikat koji analizira sve procese u proizvodnji hrane – od same proizvodnje do posluživanja, te određuje procedure koje treba primijeniti da bi se osigurala potpuna sigurnost hrane. HACCP sustav razvila je NASA kako bi osigurala 100% zdravstveno ispravnu hranu za svemirski program. Komisija Codex Alimentariusa proglasila je HACCP najučinkovitijim sustavom osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane.

ISO 14001:2015 je međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja okolišem. Valamar primjenjuje normu ISO 14001 od 2009. godine sa ciljem zaštite okoliša i stvaranja ravnoteže s društvenim i gospodarskim potrebama. Primjenom ove norme Valamar svojim djelovanjem povećava pozitivne utjecaje na okoliš te sprječava štetne utjecaje na okoliš i okoliša na goste i zaposlenike.

ISO 50001:2018 je međunarodna norma koja određuje zahtjeve Sustava upravljanja energijom. Valamar normu ISO 50001 primjenjuje od 2016. godine s ciljem racionalnog korištenja prirodnih resursa, unaprjeđenja energetske učinkovitosti i smanjenja emisije stakleničkih plinova.

Travelife Gold Certificate i Sustainable Hotel by UPUHH su prestižni certifikati koji promiču održivost u hotelijerstvu uz aktivno upravljanje društvenim i ekološkim utjecajem. Uvođenjem ova dva certifikata Valamar je osnažio praksu zelenog poslovanja uz postizanje ravnoteže s očuvanjem okoliša u najširem smislu te socijalnom uključenošću u lokalnu zajednicu.

EU Ecolabel je eko-oznaka Europske Komisije koja potvrđuje da Valamarovi proizvodi i usluge, s ovom oznakom, zadovoljavaju standarde zaštite okoliša. Cilj uvođenja je efikasnije upravljanje smanjenjem negativnih utjecaja na okoliš, zdravlje, klimu, te na potrošnju resursa i energije.

Valamar Obertauern hotel ima oznaku kvalitete „COVID-SECURE HOSPITALITY“ koju dodjeljuje Gospodarska komora Austrije (Wirtschaftskammern Österreichs), a koja potvrđuje dosljednu provedu cjelog niza preventivnih mjera s posebnim fokusom na redovno testiranje zaposlenika, najvišu razinu čistoće i higijene, te na sustavno informiranje gostiju o procedurama i pravilima ponašanja.

*Protokoli vezani za upravljanje kvalitetom, sigurnošću i zdravstvenom ispravnošću hrane i pića, te upravljanje energijom i zaštitom okoliša se u Valamar Obertauern hotelu provode sukladno V Health & Safety standardima iako su navedeni certifikati važeći isključivo za Valamar objekte u Hrvatskoj. Mjere zdravlja i sigurnosti provode se sukladno važećim propisima od strane Austrijske vlade.

vrh