Pravila nagradne igre: "Osvojite sedmodnevni boravak u 2022. godini!" Dobitnici nagradne igre "Osvojite sedmodnevni boravak u 2020. godini!" Pravila nagradne igre: "Osvojite sedmodnevni boravak"

Objava dobitnika nagradne igre

"Osvojite sedmodnevni boravak u 2020. godini!"

Zahvaljujemo svim gostima Valamar hotela i Camping Adriatic by Valamar kampova koji su ispunili anketu i sudjelovali u nagradnoj igri. U skladu s pravilima nagradne igre, svi gosti koji su ispunili potrebna polja (ime, prezime, adresa, e-mail) imali su mogućnost osvojiti nagradu.

POPIS NAGRAĐENIH

Sretni dobitnici Priređivača nagradne igre društva Valamar Riviera d.d. su:

MICHAEL OBERLEITHNER, AUSTRIJA

DANIELE CALDIERARO, ITALIJA

HEIKE SCHMETTE, AUSTRIJA

ISABELL CHRISTIN PETERS, NJEMAČKA

VIOLA IHL, NJEMAČKA

ASTRID THANEI, AUSTRIJA

KATHRIN MARZENDORFER, AUSTRIJA

JAROSLAV SYKORA, ČEŠKA

CHIARA TONSI, ITALIJA

MARINELA BULJUBAŠIĆ SULJIĆ, HRVATSKA

Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Nagrađeni će o nagradi biti obavješteni putem e-maila.

Čestitamo sretnim dobitnicima, a svima ostalima zahvaljujemo na sudjelovanju!

Temeljem odredbe članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14), Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10) uz prethodno odobrenje Ministarstva financija, Klasa: UP/I-460-02/19-01/781, Urbroj: 513-07-21-01-19-2 od dana 16. prosinca 2019. godine te naknadno odobrenje Ministarstva financija za izmjenu pravila nagradne igre, Klasa: UP/I-460-02/19-01/781, Urbroj: 513-07-21-01-20-4 od dana 16. lipnja 2020. godine, VALAMAR RIVIERA dioničko društvo za turizam, sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847, donosi sljedeću:

IZMJENU PRAVILA NAGRADNE IGRE

"Osvojite sedmodnevni boravak u 2022. godini!"

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom "Osvojite sedmodnevni boravak u 2022. godini!" je VALAMAR RIVIERA dioničko društvo za turizam, sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (dalje u tekstu: Priređivač).

Nagradna igra priređuje se u cilju motiviranja gostiju koji borave u hotelima, apartmanima i kampovima da ispune anketu o zadovoljstvu uslugom u poslovnim objektima Priređivača i poslovnim objektima društava IMPERIAL RIVIERA dioničko društvo za turizam, sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, OIB: 90896496260 (dalje: IMPERIAL RIVIERA d.d.) i HELIOS FAROS dioničko društvo za ugostiteljstvo, sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409 (dalje: HELIOS FAROS d.d.), s kojima Priređivač ima sklopljen Ugovor u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima, a sve u svrhu unapređenja ugostiteljskih i drugih usluga.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u svim poslovnim objektima Priređivača (hoteli, apartmani, kampovi) te u poslovnim objektima društava IMPERIAL RIVIERA d.d. i HELIOS FAROS d.d. (hoteli, apartmani, kampovi) kojima Priređivač upravlja, u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2021. i ima samo jedno kolo.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na web stranicama Priređivača: www.valamar.com

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju gosti stariji od 18 godina koji borave u poslovnim objektima Priređivača ili poslovnim objektima društava IMPERIAL RIVIERA d.d. i HELIOS FAROS d.d. (hotela, apartmana i kampova), neovisno o cijeni i dužini trajanja boravka te koji u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2021. godine popune obrazac ankete i ubace ga u označen sandučić pokraj recepcije poslovnog objekta u kojem borave. Za valjano sudjelovanje u nagradnoj igri, sudionici su obvezni upisati svoje podatke (ime, prezime, adresu i e-mail adresu) u za to predviđeno mjesto na obrascu ankete, dati suglasnost za sudjelovanje u nagradnoj igri i suglasnost za korištenje osobnih podataka za sudjelovanje u nagradnoj igri označivši na anketi za to previđeno polje, te potpisati obrazac ankete.

Članak 4.

Gosti poslovnih objekata Priređivača i društava IMPERIAL RIVIERA d.d. i HELIOS FAROS d.d. (hotela, apartmana i kampova) imaju pravo ispuniti jedan obrazac ankete za svaki pojedini neprekinuti boravak.

Članak 5.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i društava IMPERIAL RIVIERA d.d. i HELIOS FAROS d.d., niti članovi njihove uže obitelji.

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od 10 x sedmodnevni boravak u sezoni 2022. godine u jednom od poslovnih objekata (hoteli, apartmani, kampovi) u vlasništvu ili pod upravljanjem Priređivača po izboru dobitnika nagrade, a ovisno o raspoloživosti i kapacitetu objekta.*

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 90.000,00 kuna (10 x 9.000,00 kuna).

Nagrade nisu zamjenjive za novac.

* Sedmodnevni boravak u nekom od hotela u vlasništvu ili pod upravljanjem Priređivača vrijedi za dvije osobe i uključuje polupansion.

** Sedmodnevni boravak u nekom od apartmana u vlasništvu ili pod upravljanjem Priređivača vrijedi za dvije osobe.

*** Sedmodnevni boravak u nekom od kampova u vlasništvu ili pod upravljanjem Priređivača vrijedi za nagrađenog i za do 6 osoba koje bi boravile s nagrađenim te za jedno vozilo (1 automobil i 1 auto prikolicu ili 1 šator, ili 1 kamper).

Članak 7.

Svi predani obrasci anketa u papirnatom obliku koji su jasno ispunjeni skenirati će se i pohraniti u računalnu bazu podataka te će svaki obrazac ankete, sukladno računalnom programu, dobiti svoj broj. Ankete ispunjene u elektronskom obliku automatski se pohranjuju u računalnu bazu i, sukladno računalnom programu, dobivaju svoj broj.

Za izvlačenje dobitnih obrazaca, Priređivač će imenovati tročlanu komisiju koja će nadgledati ispravnost izvlačenja.

Dobitni obrazac ankete izabrati će predsjednik komisije na javnom izvlačenju pritiskom tipke na računalu kojom se zaustavlja izmjenjivanje brojeva obrazaca anketa.

U slučaju da izvučeni dobitni obrazac ankete ne sadrži sve podatke o sudioniku u za to predviđenom mjestu na obrascu ankete ili ne sadrži druge podatke iz članka 3. ovih Pravila, neće se uzeti u obzir.

Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

Javno izvlačenje dobitnika nagrada održat će se dana 20.01.2022. godine s početkom u 14:00 sati u sjedištu Priređivača na adresi Valamar Riviera d.d., Stancija Kaligari 1, 52440 Poreč.

O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik.

Članak 8.

Rezultati izvlačenja bit će objavljeni na web stranicama Priređivača: www.valamar.com u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika.

Dobitnici nagrada biti će obaviješteni o nagradi putem e-maila u roku od 8 dana od dana izvlačenja.

Članak 9.

Radi dogovora o korištenju nagrade, dobitnici nagrada trebaju u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi kontaktirati Valamar rezervacijski centar poštom na adresu Valamar Riviera d.d., Valamar rezervacijski centar, Stancija Kaligari 1, 52440 Poreč ili telefonom na broj +385 52 465 000 ili na adresu elektroničke pošte reservations@valamar.com.

Ako dobitnici nagrada ne dogovore korištenje nagrade u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, Priređivač ih je dužan ponovno u roku od 8 dana od isteka gore navedenog roka obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za ''podizanje'' nagrada koji ne može biti kraći od 8 niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik nagrade ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

Članak 10.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku nagrade.

Članak 11.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna koji nakon završetka nagradne igre (nakon isteka roka za podizanje nagrada, prekida nagradne igre, otkazivanja ili stavljanja u stanje mirovanja) ne bude podijeljen, Priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 12.

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o otkazu, prekidu ili stavljanju nagradne igre u stanje mirovanja biti obaviješteni putem web stranica Priređivača: www.valamar.com.

Članak 13.

Sudionici nagradne igre prihvaćaju prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo financija i budu objavljena na web stranicama Priređivača.

Članak 14.

Priređivač će čuvati sve osobne podatke sudionika koje prikupi tijekom ove nagradne igre u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i u skladu sa svojom Politikom privatnosti objavljenoj na web-stranicama www.valamar.com. Podaci koji će se prikupljati sukladno ovim Pravilima i koji su nužni za sudjelovanje u nagradnoj igri koristit će se u svrhu provođenja nagradne igre, te će biti brisani u roku od 5 godina nakon završetka nagradne igre.

Podatke koje sudionici popune u anketnom obrascu za nagradnu igru, Priređivač ima pravo temeljem legitimnog interesa prikupljati i koristiti u svrhu direktnog marketinga i to isključivo u svrhu obavještavanja o ponudama i vijestima Priređivača i/ili IMPERIAL RIVIERE d.d. i/ili HELIOS FAROS d.d. putem e-maila. U ovom slučaju svaki sudionik nagrade igre ima pravo prigovora na takvu obradu, uključujući izradu profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno.

Članak 15.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda iz članka 6. ovih Pravila uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 16.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je stvarno nadležan sud prema sjedištu Priređivača.

VALAMAR RIVIERA d.d.

Ivana Budin Arhanić, Potpredsjednica za poslovni razvoj i korporativne poslove

Tea Pestotnik Prebeg, Direktorica Sektora kvalitete

PRAVILA NAGRADNE IGRE

"Osvojite sedmodnevni boravak!"

Priređivač nagradne igre pod nazivom "Osvojite sedmodnevni boravak!" je društvo Valamar Obertauern.

Nagradna igra priređuje se u cilju motiviranja gostiju hotela da ispune anketu o zadovoljstvu uslugom, a s ciljem unapređenja usluge.

Nagradna igra održava se u poslovnom objektu priređivača u razdoblju od 29.11.2019. do 15.5.2020. i ima samo jedno kolo.

Pravila nagradne igre bit će dostupna na recepciji hotela Valamar Obertauern. I na web stranicama društva Valamar Riviera d.d. www.valamar.com

Pravo sudjelovanja imaju svi gosti poslovnog objekta Priređivača, koji su stariji od 18 godina, neovisno o cijeni i dužini trajanja boravka, a koji u razdoblju od 29.11.2019.do 15.5.2020. godine popune obrazac ankete i ubace isti u vidljivo označen sandučić pokraj recepcije poslovnog objekta u kojem borave. Za sudjelovanje u nagradnoj igri, sudionici su obvezni upisati svoje podatke (ime, prezime, kućnu adresu i e-mail adresu) u za to predviđeno mjesto na obrascu ankete, dati suglasnost za sudjelovanje u nagradnoj igri označivši na anketi za to predviđeno polje te dati suglasnost vlastoručnim potpisom na kraju ankete o zadovoljstvu.

Gosti poslovnog objekta priređivača imaju pravo ispuniti jedan obrazac ankete za jedan boravak.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati radnici priređivača sa svojom užom obitelji.

Fond nagrada sastoji se od:

Nagrade za sve hotelske goste:

 • 1 x sedmodnevni boravak u jednom od objekata (hoteli, apartmani, kampovi) kompanije Valamar Priređivača ili u jednom od objekata (hoteli, apartmani, kampovi) društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, u sezoni 2020, po želji nagrađenog ali u skladu s trenutnim mogućnostima Priređivača
 • * Sedmodnevni boravak u nekom od hotela Priređivača ili društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, vrijedi za dvije osobe i uključuje polupansion.

  Nagrade nisu zamjenjive za novac

  Svi predani obrasci anketa koji su jasno ispunjeni će se skenirati i pohraniti u računalnu bazu podataka.

  Sukladno računalnom programu u koji će se obrasci anketa pohranjivati, svaki obrazac ankete će dobiti svoj broj, te će predsjednik komisije pritiskom tipke na računalu, u vrijeme kad se velikom brzinom izmjenjuju redni brojevi obrazaca anketa, zaustaviti to izmjenjivanje brojeva na jednom broju.

  Na gore naveden način dobivanja nagradnog broja, odredit će se dobitni obrazac ankete.

  Javno izvlačenje nagrađenih održat će se na adresi Valamar Riviera d.d., Stancija Kaligari 1, 52440 Poreč, 18.05.2020. godine s početkom u 14:00 sati.

  U slučaju da izvučena anketa ne sadrži sve podatke o sudioniku (ime, prezime, kućnu adresu i email adresu) navedene u za to predviđeno mjesto na obrascu ankete, bit će izvučena druga.

  Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija imenovana od strane Valamar Riviere.

  O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik.

  Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

  Rezultati izvlačenja bit će objavljeni na web stranicama društva Valamar Riviera d.d. www.valamar.com u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika.

  Nagrađeni će putem e-maila u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada biti obaviješteni o dobivenoj nagradi.

  Dobitnik korištenje svoje nagrade treba dogovoriti kontaktiranjem Valamar Riviera rezervacijskog centra na sljedeće kontakt podatke, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi:
  Valamar rezervacijski centar
  Stancija Kaligari 1, 52440 Poreč, Hrvatska
  T: +385 52 465 000
  E: reservations@valamar.com

  Ako dobitnik nagrade ne dogovori u rokovima navedenim u ovom članku svoje nagrade, Priređivač ih je dužan ponovno u roku od 8 dana od isteka gore navedenih rokova obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za ''podizanje'' nagrada koji ne može biti kraći od 8 niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.

  Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

  Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema nagrađenom.

  Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o otkazu, prekidu ili stavljanju nagradne igre u stanje mirovanja biti obaviješteni putem web stranica Valamara www.valamar.com

  Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

  PREDBILJEŽITE SE ZA POSEBNE PONUDE

  vrh