Objava dobitnika nagradne igre: "Osvojite sedmodnevni boravak" Pravila nagradne igre: "Osvojite sedmodnevni boravak!"

Objava dobitnika nagradne igre

„Osvojite sedmodnevni boravak“

Zahvaljujemo svim gostima Valamar hotela i Camping Adriatic by Valamar kampova koji su ispunili anketu i sudjelovali u nagradnoj igri. U skladu s pravilima nagradne igre, svi gosti koji su ispunili potrebna polja (ime, prezime, adresa, e-mail) imali su mogućnost osvojiti nagradu.

POPIS NAGRAĐENIH

5 x sedmodnevni boravak, u jednom od objekata (hoteli, apartmani, kampovi) u vlasništvu ili pod upravljanjem Priređivača, u sezoni 2019, po želji nagrađenog ali u skladu s trenutnim mogućnostima Priređivača.*

* Sedmodnevni boravak u nekom od hotela u vlasništvu ili pod upravljanjem Priređivača vrijedi za dvije osobe i uključuje polupansion.

* Sedmodnevni boravak u nekom od apartmana u vlasništvu ili pod upravljanjem Priređivača vrijedi za dvije osobe.

* Sedmodnevni boravak u nekom od kampova u vlasništvu ili pod upravljanjem Priređivača vrijedi za nagrađenog i za do 6 osoba, koje bi boravile s nagrađenim te za jedno vozilo (1 automobil i 1 autoprikolicu ili 1 šator, ili 1 kamper).

Sretni dobitnici Priređivača nagradne igre društva Valamar Riviera d.d. su:

NADJA PETUTSCHNIGG, AUSTRIJA

BEATRIX PRETZNE, MAĐARSKA

RON SMITH, VELIKA BRITANIJA

MARTINA LOESCH, ITALIJA

GERRINE JONGETJES, NIZOZEMSKA

Sretni dobitnici Priređivača nagradne igre društva Imperial Riviera d.d. su:

CAROLINANDRÉ SCHMITZ, NJEMAČKA

LIVIA PIVETTA, ITALIJA

ILONA LUKACSNE, MAĐARSKA

PAOLA CRABU, ITALIJA

GERDA SEMELIKER, AUSTRIJA

Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Nagrađeni će o nagradi biti obavješteni putem e-maila.

Čestitamo sretnim dobitnicima, a svima ostalima zahvaljujemo na sudjelovanju!

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14), te odobrenja Ministarstva financija (Klasa: UPI/I-460-02/17-01/755, Ur. Broj: 513-07-21-01/17-3) izdanog u Zagrebu, dana 28.12.2017., VALAMAR RIVIERA dioničko društvo, sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Osvojite sedmodnevni boravak“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom "Osvojite sedmodnevni boravak!" je društvo VALAMAR RIVIERA dioničko društvo, sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (dalje u tekstu: Priređivač).

Nagradna igra priređuje se u cilju motiviranja gostiju poslovnih objekata priređivača (gostiju hotela, apartmana i kampova) da ispune anketu o zadovoljstvu uslugom, a s ciljem unapređenja usluge.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u svim poslovnim objektima priređivača (hoteli, apartmani, kampovi), a koji su u vlasništvu priređivača, u razdoblju od 15.1.2018. do 31.12.2018. i ima samo jedno kolo.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na web stranicama Valamara: www.valamar.com

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju svi gosti stariji od 18 godina svih poslovnih objekata Priređivača (hotela, apartmana i kampova), neovisno o cijeni i dužini trajanja boravka, a koji u razdoblju od 15.01.2018. do 31.12.2018. godine popune obrazac ankete i ubace isti u vidljivo označen sandučić pokraj recepcije poslovnog objekta u kojem borave. Za sudjelovanje u nagradnoj igri, sudionici su obvezni upisati svoje podatke (ime, prezime, kućnu adresu i e-mail adresu) u za to predviđeno mjesto na obrascu ankete te dati suglasnost za sudjelovanje u nagradnoj igri označivši na anketi za to predviđeno polje.

Članak 5.

Gosti poslovnih objekata priređivača (hotela, apartmana i kampova) imaju pravo ispuniti jedan obrazac ankete za jedan boravak. U slučaju da osobe borave u istom ili različitim poslovnim objektima u različitim vremenskim razmacima, imaju pravo ispuniti jedan obrazac ankete za svaki pojedini neprekinuti boravak.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati radnici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 7.

Fond nagrada sastoji se od:

Nagrade za sve (hotelske, apartmanske, kamp) goste:

5 x sedmodnevni boravak u jednom od objekata (hoteli, apartmani, kampovi) u vlasništvu ili pod upravljanjem Priređivača, u sezoni 2019, po želji nagrađenog ali u skladu s trenutnim mogućnostima Priređivača.*

Vrijednost nagrade 5 x 13.500,00 kn= ukupno 67.500,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 67.500,00 kuna

* Sedmodnevni boravak u nekom od hotela u vlasništvu ili pod upravljanjem Priređivača vrijedi za dvije osobe i uključuje polupansion.

** Sedmodnevni boravak u nekom od apartmana u vlasništvu ili pod upravljanjem Priređivača vrijedi za dvije osobe.

*** Sedmodnevni boravak u nekom od kampova u vlasništvu ili pod upravljanjem Priređivača vrijedi za nagrađenog i za do 6 osoba koje bi boravile s nagrađenim te za jedno vozilo (1 automobil i 1 autoprikolicu ili 1 šator, ili 1 kamper).

Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Članak 8.

Svi predani obrasci anketa koji su jasno ispunjeni će se skenirati i pohraniti u računalnu bazu podataka.

Sukladno računalnom programu u koji će se obrasci anketa pohranjivati, svaki obrazac ankete će dobiti svoj broj, te će predsjednik komisije pritiskom tipke na računalu, u vrijeme kad se velikom brzinom izmjenjuju redni brojevi obrazaca anketa, zaustaviti to izmjenjivanje brojeva na jednom broju.

Na gore naveden način dobivanja nagradnog broja, odredit će se dobitni obrazac ankete.

Javno izvlačenje nagrađenih održat će se na adresi Valamar Riviera d.d., Stancija Kaligari 1, 52440 Poreč, 21.01.2019. godine s početkom u 14:00 sati.

U slučaju da izvučena anketa ne sadrži sve podatke o sudioniku (ime, prezime, kućnu adresu i email adresu) navedene u za to predviđeno mjesto na obrascu ankete, bit će izvučena druga.

Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija imenovana od strane Priređivača.

O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik.

Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

Članak 9.

Rezultati izvlačenja bit će objavljeni na web stranicama Valamara www.valamar.com u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika.
Svi nagrađeni bit će i putem e-maila u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada obaviješteni o dobivenoj nagradi.

Članak 10.

Dobitnici korištenje svoje nagrade trebaju dogovoriti kontaktiranjem Valamar rezervacijskog centra na sljedeće kontakt podatke, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi:
Valamar rezervacijski centar / Stancija Kaligari 1, 52440 Poreč, Hrvatska / T: +385 52 465 000 / E: reservations@valamar.com

Ako dobitnici nagrada ne dogovore u rokovima navedenim u ovom članku svoje nagrade, Priređivač ih je dužan ponovno u roku od 8 dana od isteka gore navedenih rokova obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za ''podizanje'' nagrada koji ne može biti kraći od 8 niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

Članak 11.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema nagrađenom.

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna koji nakon završetka nagradne igre (nakon isteka roka za podizanje nagrada, prekida nagradne igre, otkazivanja ili stavljanja u stanje mirovanja) ne bude podijeljen, Priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 13.

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o otkazu, prekidu ili stavljanju nagradne igre u stanje mirovanja biti obaviješteni putem web stranica Valamara www.valamar.com

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena.

Članak 15.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 16.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je stvarno nadležan sud prema sjedištu priređivača.

VALAMAR RIVIERA d.d.

Željko Kukurin, predsjednik Uprave

PREDBILJEŽITE SE ZA POSEBNE PONUDE

vrh