Szeroko zakrojony program standardów zdrowotnych, bezpieczeństwa i ekologicznych oraz udoskonalonych protokołów sprzątania, których celem jest wzmocnienie efektywnych standardów higieny, stosowanych przez Valamar w jego obiektach.

V-Health&Safety
CleanSpace

 

CleanSpace - 100% privacy gwarantuje, że pokój jest gruntownie posprzątany i zdezynfekowany, a następnie zamknięty bez możliwości wejścia kogokolwiek aż do przybycia gościa.

Dowiedz się więcej

V Health&Safety
Manager

 

V Health&Safety Manager jest dostępny gościom 24/7 w trakcie całego pobytu i zapewnia im wsparcie w sytuacji, gdy potrzebna jest opieka zdrowotna.

Dowiedz się więcej

V-Health&Safety
Food

 

Kontrola bezpieczeństwa żywności od produkcji po serwowanie w restauracjach i barach.

Dowiedz się więcej

V-Health&Safety
CERTYFIKATY

 

Program V Health&Safety korzysta z najlepszych, uznanych na świecie praktyk, a najistotniejsze certyfikaty programu to: ISO 9001:2015, HACCP, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 i znakiem jakości „COVID-SECURE HOSPITALITY“, przyznawanym przez Austriacką Izbę Gospodarczą.

Dowiedz się więcej

V-Health&Safety to program standardów zdrowotnych, higienicznych, bezpieczeństwa i ekologicznych, które stosuje sieć Valamar, by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa gości. W celu dostosowania do nowych warunków w 2020 r., program V-Health&Safety został dodatkowo udoskonalony poprzez wdrożenie nowych protokołów zgodnie z rekomendacjami instytucji ochrony zdrowia zaangażowanych w zwalczanie Covid-19. Oprócz wdrożenia nowych protokołów, w 2020 r. zagwarantowaliśmy także jeszcze więcej przestrzeni dla naszych gości – na recepcji, w restauracjach, na basenach i plażach oraz w pozostałej wspólnie użytkowanej infrastrukturze.

Program V-Health&Safety obejmuje 3 kluczowe obszary:


1. V-Health&Safety CleanSpace składa się z udoskonalonych protokołów sprzątania jednostek zakwaterowania oraz wspólnych pomieszczeń (wewnątrz i na zewnątrz budynków) zgodnie z rekomendacjami światowych organizacji ochrony zdrowia WHO i ECDE. Protokoły sprzątania zostały zweryfikowane w ramach certyfikowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001, a realizowane są przy użyciu wiodących marek produktów sprzątania pomieszczeń Ecolab i Johnson-Diversey. W 2020 r. wdrożyliśmy nowy system sprzątania CleanSpace - 100% Privacy, zapewniający pełną dezynfekcję pokoi, apartamentów i domków letniskowych przed przyjazdem gości oraz wprowadziliśmy udoskonalone standardy sprzątania wspólnych pomieszczeń (wewnątrz i na zewnątrz budynków).


2. V-Health&Safety Food gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo żywności w naszych restauracjach i barach. Standard V Health&Safety Food kontroluje wszystkie procesy związane z jedzeniem i piciem, od produkcji, poprzez dowóz, po przygotowanie i serwowanie. Protokoły zarządzania jedzeniem i piciem mają certyfikat HACCP potwierdzony przez SGS, wiodące międzynarodowe przedsiębiorstwo ds. inspekcji, weryfikacji, testów i certyfikacji. Wszyscy nasi pracownicy posiadają wymagane świadectwa zdrowia, a w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości przechodzą regularne szkolenia.


3. V-Health&Safety Management to zarządzanie całościowo rozumianym bezpieczeństwem gości podczas podbytu w obiektach sieci Valamar, na które składa się stosowanie światowych standardów i kontrola użytkowania placów zabaw, basenów, plaż i pozostałej infrastruktury w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i na kempingach. Każdy obiekt ma przypisanego V-Health&Safety Managera, który pozostaje do dyspozycji gości 24/7 w trakcie całego pobytu, i który w razie konieczności zarządza zabezpieczeniem opieki zdrowotnej dla gości.


Na wszystkich trzech głównych obszarach stosowania program V Health&Safety korzysta z najlepszych, uznanych na świecie praktyk, a najistotniejsze certyfikaty programu to: ISO 9001:2015 – międzynarodowa norma określająca wymagania systemu zarządzania jakością; HACCP – system zarządzania bezpieczeństwem żywności; ISO 14001:2015 – międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego; ISO 50001:2018 – międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania energią; Travelife Gold Certificate i Sustainable Hotel by UPUHH – prestiżowe certyfikaty, które promują zrównoważony rozwój w hotelarstwie oraz aktywne zarządzanie oddziaływaniem społecznym i na środowisko; EU Ecolabel to europejskie oznakowanie, którego kryteria wyznacza Komisja Europejska, i które potwierdza, że oznaczone nim produkty i usługi sieci Valamar spełniają standardy ochrony środowiska.1. V-Health&Safety CleanSpace

V-Health&Safety CleanSpace składa się z udoskonalonych protokołów sprzątania jednostek zakwaterowania i wspólnych pomieszczeń (wewnątrz i na zewnątrz budynków) zgodnie z rekomendacjami światowych organizacji ochrony zdrowia WHO i ECDE. Protokoły sprzątania zostały zweryfikowane w ramach certyfikowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001, a realizowane są przy użyciu wiodących marek produktów sprzątania pomieszczeń Ecolab i Johnson-Diversey. W 2020 r. wdrożyliśmy nowy system sprzątania CleanSpace - 100% Privacy, zapewniający pełną dezynfekcję pokoi, apartamentów i domków letniskowych przed przyjazdem gości oraz wprowadziliśmy udoskonalone standardy sprzątania wspólnych pomieszczeń (wewnątrz i na zewnątrz budynków).

KLUCZOWE PROTOKOŁY

 • Wprowadziliśmy nowy standard sprzątania, który dodatkowo ulepsza dotychczasowy wysoki standard higieny poprzez dezynfekcję kluczowych miejsc we wszystkich jednostkach zakwaterowania; te jednostki zakwaterowania do Państwa przyjazdu są plombowane oznaką CleanSpace - 100% Privacy

 • by zapewnić gościom pełnię prywatności, CleanSpace - 100% Privacy oferuje także możliwość rezygnacji z usługi sprzątania jednostek zakwaterowania w trakcie pobytu

 • W przestrzeni recepcji wdrożyliśmy wysokie standardy higieny i standardy bezpieczeństwa, zgodne z rekomendacjami WHO, ECDE i i krajowych instytucji ochrony zdrowia

 • W węzłach sanitarnych wdrożyliśmy program V Health&Safety z najwyższymi standardami higieny i nieprzerwanym serwisem sprzątania, wprowadziliśmy także system nieprzerwanej aktywnej kontroli maksymalnej liczby użytkowników, tak więc również w węzłach sanitarnych będą Państwo mieli więcej prywatnej przestrzeni i intymności

 • Na basenach i towarzyszących im tarasach słonecznych zapewniliśmy najwyższy poziom standardu higieny, zarówno w utrzymywaniu czystości powierzchni, jak i dezynfekcji wody

 • Pralnia stosuje system kontroli skażenia biologicznego (EN 14065), który w sposób nieprzerwany zapewnia mikrobiologiczną jakość pranych w niej tekstyliów

 • Wszystkich naszych pracowników wykonujących prace sprzątające we wszystkich naszych obiektach edukujemy i szkolimy z wdrażania planów sprzątania i dezynfekcji (kto, co, kiedy, czym, jak) zgodnie z programem Health&Safety CleanSpace. Szkolenia prowadzi nasz doświadczony personel i fachowy personel dostawców środków czyszczących


SYSTEMOWA WALIDACJA KLUCZOWYCH PROTOKOŁÓW

 • Kontorola jakości wody w basenach i wody morskiej na plażach – właściwe placówki chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego regularnie dokonują sprawdzania i publikują dane dotyczące czystości i jakości wody w basenach i wody morskiej na plażach

 • We wszystkich obiektach turystycznych właściwe placówki chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego regularnie pobierają próbki żywności, wody pitnej i lodu oraz sprawdzają ich bezpieczeństwo i jakość

 • Regularnie pobierane są również wymazy z przyborów kuchennych, blatów i dłoni personelu w celu dokonania oceny mikrobiologicznej czystości obiektówPartnerzy:


2. V-Health&Safety Food

V-Health&Safety Food gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo żywności w naszych restauracjach i barach. Standard V Health&Safety Food kontroluje wszystkie procesy związane z jedzeniem i piciem, od produkcji, poprzez dowóz, po przygotowanie i serwowanie. Protokoły zarządzania jedzeniem i piciem mają certyfikat HACCP potwierdzony przez SGS, wiodące międzynarodowe przedsiębiorstwo ds. inspekcji, weryfikacji, testów i certyfikacji. Wszyscy nasi pracownicy posiadają wymagane świadectwa zdrowia, a w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości, przechodzą regularne szkolenia.

HACCP opiera się na 7 zasadach, które go definiują, dowodząc jednocześnie jego efektywności:

  1. Analiza zagrożeń, sporządzenie schematu blokowego, identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych

  2. Identyfikacja krytycznych punktów kontroli

  3. Identyfikacja limitów krytycznych

  4. Ustalenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli

  5. Określenie działań korygujących w wypadku przekroczenia ustalonych granic krytycznych

  6. Ustalenie procedur weryfikacji systemu

  7. Dokumentowanie procedur i zapisów


Programy warunków wstępnych, które wraz z systemem HACCP zapewniają bezpieczne wyżywienie w naszych hotelach i na kempingach:

 • Zaaranżowanie przestrzeni do magazynowania i przygotowywania jedzenia oraz strefowanie

 • Zakup wysokiej jakości sprzętu i jego regularna konserwacja

 • Kontrola dostawców

 • Identyfikowalność żywności (możliwość prześledzenia pochodzenia produktu)

 • Kontrola i warunki magazynowania i dystrybucji

 • Dobre praktyki produkcyjne i higieniczne

 • Właściwe zarządzanie odpadami

 • Zapobieganie występowaniu szkodników

 • Utrzymywanie higieny osobistej

 • Edukowanie pracowników


KLUCZOWE PROTOKOŁY

 • V Health&Safety Food to protokół, który przewiduje, że wszyscy pracownicy mający kontakt z żywnością i zabawkami muszą być objęci nadzorem sanitarnym, a także że raz w roku muszą być poddani badaniu stanu zdrowia, co zostaje potwierdzone przedłużeniem książeczki zdrowia

 • V Health&Safety Food obejmuje kontrolę bezpieczeństwa żywności i wody w ten sposób, że we wszystkich obiektach turystycznych właściwe placówki chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego regularnie pobierają próbki żywności i wody pitnej oraz sprawdzają ich bezpieczeństwo i jakość. Pobierane są również wymazy z przyborów kuchennych, blatów i dłoni personelu w celu dokonania oceny mikrobiologicznej czystości obiektów


SZKOLENIA

 • Regularnie przeprowadzane są szkolenia z dobrych praktyk higienicznych wszystkih pracowników, którzy w pracy mają kontakt z żywnością. Te szkolenia przeprowadzają właściwe placówki chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego i inne instytucje ochrony zdrowia

 • Wewnętrzne szkolenia z dobrych praktyk higienicznych i stosowania systemu HACCP przeprowadza personel pracodawcy lub kontrahenta3. V Health&Safety Management

V Health&Safety Management zakłada zarządzanie całościowo rozumianym bezpieczeństwem gości z zastosowaniem specjalnych standardów bezpieczeństwa placów zabaw, basenów, plaż i pozostałej infrastruktury. V-Health&Safety Manager w trakcie całego pobytu pozostaje do dyspozycji gości 24/7 i, w razie konieczności, zarządza zabezpieczeniem dla nich opieki zdrowotnej.

KLUCZOWE ZADANIA HEALTH & SAFETY MANAGERA

 • V Health&Safety Manager pozostaje do dyspozycji gości i pracowników 24 godziny na dobę w każdym obiekcie sieci Valamar

 • Jego podstawowym zadaniem jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo gości i pracowników

 • W wypadku zaistnienia potrzeby kontaktu z dyżurnym lekrzem destynacji zapewnia opiekę zdrowotną

 • Daje pełne wsparcie oraz wytyczne postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych

 • Zapewnia i kontroluje gotowość obiektu do właściwego radzenia sobie z sytuacją nadzwyczajną

 • Edukuje pracowników w stosowaniu środków i procedur programu V Health&Safety

 • Zapewania przez 24 godziny na dobę obecność pracowników przeszkolonych w zakresie pierwszej pomocy i używania defibrylatora AVD

 • Śledzi ogólne wskazania zdrowotne i utrzymuje bezpieczne otoczenie, spełniające wszystkie wymagane standardy

 • Odpowiada za konsekwentne stosowanie programu V Health&Safety CleanSpace

 • Odpowiada za wdrażanie środowiska V Health&Safety za pomocą wszystkich procesów i działań w obiekcie

 • Nadzoruje stosowanie środków ogólnego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

 • Regularnie sporządza i uzupełnia wytyczne dotyczące ogólnych i szczegółowych zagadnień z dziedziny zdrowia i bezpieczeństwa dla pojedynczych obiektów

V-HEALTH&SAFETY Manager – kontakty

CERTYFIKATY V HEALTH&SAFETY

Na wszystkich trzech głównych obszarach stosowania program V Health&Safety korzysta z najlepszych, uznanych na świecie praktyk, a najistotniejsze certyfikaty programu to: ISO 9001:2015 – międzynarodowa norma określająca wymagania systemu zarządzania jakością; HACCP – system zarządzania bezpieczeństwem żywności; ISO 14001:2015 – międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego; ISO 50001:2018 – międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania energią; Travelife Gold Certificate i Sustainable Hotel by UPUHH – prestiżowe certyfikaty, które promują zrównoważony rozwój w hotelarstwie oraz aktywne zarządzanie oddziaływaniem społecznym i na środowisko; EU Ecolabel to europejskie oznakowanie, którego kryteria wyznacza Komisja Europejska, i które potwierdza, że oznaczone nim produkty i usługi sieci Valamar spełniają standardy ochrony środowiska.


ISO 9001:2015 to międzynarodowa norma określająca wymagania systemu zarządzania jakością. Normę ISO 9001 Valamar stosuje i jest certyfikowany nieprzerwanie od 2009 roku po to, by stale udoskonalać i trwale utrzymywać jakość usług. Za pomocą certyfikowania i efektywnego stosowania systemu zarządzania jakością Valamar pokazuje swoje oddanie celowi, jakim jest powiększanie zadowolenia gości.

HACCP to system zarządzania bezpieczeństwem żywności, dla którego sieć Valamar posiada certyfikat zgodności nieprzerwanie od 2006 roku. HACCP jest najbardziej prestiżowym międzynarodowym certyfikatem, analizującym wszystkie procesy w produkcji żywności (od samej produkcji po serwowanie) oraz określa procedury, które należy zastosować dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa żywności. System HACCP opracowała NASA, by zagwarantować 100% bezpieczeństwo żywności w ramach programu kosmicznego. Komisja Kodeksu Żywnościowego ogłosiła HACCP najbardziej efektywnym systemem zapewniania bezpieczeństwa żywności.

ISO 14001:2015 to międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego. Valamar stosuje normę ISO 14001 od 2009 roku z celem ochrony środowiska i wypracowania równowagi w obrębie potrzeb społeczynych i gospodarczych. Dzięku zastosowaniu tej normy Valamar intensyfikuje swoje pozytywne oddziaływanie na środowisko, zapobiegając jednocześnie temu szkodliwemu, jak również szkodliwemu oddziaływaniu środowiska na gości i pracowników.

ISO 50001:2018 to międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania energią. Valamar stosuje normę ISO 50001 od 2016 roku w celu racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Travelife Gold Certificate i Sustainable Hotel by UPUHH to prestiżowe certyfikaty, które promują zrównoważony rozwój w hotelarstwie oraz aktywne zarządzanie oddziaływaniem społecznym i na środowisko. Wprowadzając ten certyfikat, Valamar wzmocnił praktyki tzw. zielonego biznesu, osiągając równowagę między ochroną środowiska w najszerszym rozumieniu, a zaangażowaniem społecznym na poziomie lokalnym.

EU Ecolabel to europejskie oznakowanie, którego kryteria wyznacza Komisja Europejska, i które potwierdza, że oznaczone nim produkty i usługi sieci Valamar spełniają standardy ochrony środowiska. Celem jego wprowadzenia jest efektywniejsze zarządzanie niwelowaniem negatywnego oddziaływania na środowisko, zdrowie, klimat oraz zużycie zasobów i energii.

Valamar Obertauern Hotel został wyróżniony znakiem jakości „COVID-SECURE HOSPITALITY“, przyznawanym przez Austriacką Izbę Gospodarczą (Wirtschaftskammer Österreich), który jest potwierdzeniem konsekwentnego stosowania całego szeregu środków zapobiegawczych, obejmujących zwłaszcza regularne testowanie personelu, najwyższy stopień czystości i higieny oraz system informowania gości o procedurach i zasadach zachowania.

*Protokoły związane z zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności oraz energią i ochroną środowiska w Valamar Obertauern Hotel stosowane są zgodnie ze standardami V Health & Safety, choć wspomniane certyfikaty obowiązują wyłącznie w obiektach sieci Valamar w Chorwacji. Środki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa stosowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzonymi przez władze Austrii.

góra