Všestranný program zdravotných, bezpečnostných a ekologických štandardov i vylepšených protokolov čistenia, ktoré majú za cieľ posilniť účinné štandardy hygieny, ktoré Valamar používa vo všetkých svojich objektoch.

V-Health&Safety
CleanSpace

 

CleanSpace - 100% privacy zaručuje, že je vaša izba dôkladne uprataná a dezinfikovaná a následne zatvorená so znemožnením vstupu, až do vášho príchodu.

Zistiť viac

V Health&Safety
Manager

 

V Health&Safety Manager je k dispozícii 24/7 počas a v prípade potreby hosťom zabezpečuje zdravotnú starostlivosť.

Zistiť viac

V-Health&Safety
Food

 

Kontrola bezpečnosti a zdravotnej spôsobilosti od výroby až po podávanie v reštauráciách a baroch.

Zistiť viac

V-Health&Safety
CERTIFIKÁTY

 

V Health&Safety program používa najlepšiu svetovú prax a najvýznamnejšie certifikáty, ktoré program zahŕňa sú: ISO 9001:2015, HACCP, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 i označenie kvality „COVID-SECURE HOSPITALITY“, ktorú udeľuje Hospodárska komora Rakúska.

Zistiť viac

V Health&Safety je program zdravotných, hygienických, bezpečnostných a ekologických štandardov, ktoré Valamar používa, aby zabezpečil najvyššiu úroveň bezpečnosti hostí. S cieľom prispôsobenia sa novo vzniknutým podmienkam v roku 2020, V Health&Safety bol program dodatočne vylepšený zahrnutím nových protokolov spojených s Covid-19 v súlade s odporučeniami zdravotných organizácií. Okrem implementácie nových protokolov, sme v roku 2020 zabezpečili ešte VIAC PRIESTORU pre našich hostí - na recepcií, v reštauráciách, pri bazénoch, na plážach a všetkých ostatných spoločných zariadeniach.

V Health&Safety program zahŕňa 3 kľúčové oblasti:


1. V-Health&Safety CleanSpace zahŕňa posilnenie protokolov čistenia ubytovania a spoločných priestorov v súlade s odporučeniami svetových zdravotných organizácií WHO a ECDC. Protokoly čistenia sú verifikované systémom kvality ISO 9001 a vykonávajú sa za použitia vedúcich značiek na čistenie priestorov Ecolab a Johnson-Diversey. V r. 2020 sme implementovali nový systém čistenia „CleanSpace - 100% Privacy”, ktorý zabezpečuje úplnú dezinfekciu izieb, apartmánov a mobilných domov pred príchodom hostí a zaviedli sme posilnené štandardy čistenia spoločných priestorov.


2. V-Health&Safety Food zabezpečuje maximálne bezpečie a zdravotnú nezávadnosť potravín a nápojov vo všetkých reštauráciách a baroch. V Health&Safety Food&Beverage kontroluje všetky procesy od výroby, prípravy po podávanie a používa prísne protokoly (HACCP certifikovaný zo strany SGS vedúcej svetovej firmy na inšpekciu, kontrolu, testovanie a certifikovanie). Všetci naši pracovníci majú predpísané zdravotné certifikáty a pravidelne sa školia, aby zabezpečili najvyššie štandardy bezpečnosti a kvality.


3. V-Health&Safety Management zahŕňa riadenie celkovej bezpečnosti hostí počas pobytu v objektoch Valamar, čo podrozumieva použitie svetových štandardov a kontrolu používania detských ihrísk, bazénov, pláží a ostatných zariadení v hoteloch, letoviskách a kempoch. Každý objekt má V Health&Safety Managera, ktorý je hosťom k dispozícií 24/7 počas celého pobytu a v prípade potreby riadi zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre hostí.


V Health&Safety program vo svojich troch hlavných oblastiach používa najlepšiu svetovú prax a najvýznamnejšie certifikáty, ktoré program zahŕňa sú: ISO 9001:2015 – medzinárodná norma, ktorá určuje požiadavky Systému riadenia kvality; HACCP - systém na riadenie bezpečnosti potravín; ISO 14001:2015 - medzinárodná norma, ktorá určuje požiadavky Systému riadenia životného prostredia; ISO 50001:2018 - medzinárodná norma, ktorá určuje požiadavky Systému riadenia energií; Travelife Gold Certificate a Sustainable Hotel by UPUHH – prestížne certifikáty, ktoré rozvíjajú udržateľnosť v hotelierstve s aktívnym riadením spoločenského a ekologického vplyvu; EU Ecolabel je eko-označenie Európskej Komisie, ktorá potvrdzuje, že Valamarove produkty a služby s týmto označením uspokojujú štandardy ochrany životného prostredia.1. V-Health&Safety CleanSpace

V-Health&Safety CleanSpace zahŕňa posilnené protokoly čistenia ubytovania a spoločných priestorov v súlade s odporučeniami svetových zdravotníckych organizácií WHO i ECDC. Protokoly čistenia sú verifikované certifikovaným systémom kvality ISO 9001 a vykonávajú sa za použitia vedúcich značiek na čistenie priestorov Ecolab a Johnson-Diversey. V r. 2020 sme implementovali nový systém čistenia „CleanSpace - 100% Privacy”, ktorý zabezpečuje úplnú dezinfekciu izieb, apartmánov a mobilných domov pred príchodom hostí a zaviedli sme posilnené štandardy čistenia spoločných priestorov.

KĽÚČOVÉ PROTOKOLY

 • Zaviedli sme štandard čistenia, ktorým doterajší vysoký štandard hygieny dodatočne zdokonaľujeme dezinfikovaním kľúčových bodov vo všetkých ubytovacích jednotkách a ubytovacie jednotky označujeme pečaťou CleanSpace - 100% Privacy do vášho príchodu

 • Aby sme vám zabezpečili úplné súkromie CleanSpace - 100% Privacy ponúka aj možnosť odvolania služby upratovania počas pobytu

 • V priestoroch recepcie sme implementovali vysoké hygienické a bezpečnostné štandardy v súlade s odporučeniami WHO, ECD a národných zdravotných inštitúcií

 • V sanitárnych uzloch sme implementovali V Health&Safety program s najvyššími hygienickými štandardami i neustály servis čistenia a zaviedli sme systém kontinuálnej aktívnej kontroly maximálneho počtu používateľov, takže aj v sanitárnych uzloch budete mať viac osobného priestoru a súkromia

 • Na bazénových kúpaliskách sme zabezpečili najvyššiu úroveň hygienických štandardov na ošetrenie povrchov a dezinfekciu vody

 • Práčovňa používa systém kontroly bioznečistenia (EN 14065), ktorý je formovaný tak, že neustále zabezpečuje mikrobiologickú správnosť textilu spracovaného v tej práčovni

 • Školenie a zácvik všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú práce čistenia vo všetkých našich objektoch, ohľadne používania plánov čistenia a dezinfekcie (kto, čo, kedy, čím, ako) v súlade s Health&Safety CleanSpace programom. Školenie vykonáva výlučne náš skúsený personál a odborní zamestnanci dodávateľov čistiacich prostriedkov


NEUSTÁLA VALIDÁCIA KĽÚČOVÝCH PROTOKOLOV

 • Kontrola zdravotnej spôsobilosti vody v bazénoch a morskej vody pri plážach – závody pre verejné zdravotníctvo pravidelne kontrolujú a oboznamujú s výsledkami kvality vody v bazénoch a morskej vody pri plážach

 • Vo všetkých turistických objektoch závody pre verejné zdravotníctvo berú vzorky potravín, pitnej vody, ľadu a kontrolujú ich zdravotnú nezávadnosť

 • Taktiež sa pravidelne berú stery z príborov, pracovných plôch a rúk personálu na kontrolu mikrobiologickej čistoty objektuPartneri:

2. V-Health&Safety Food

V-Health&Safety Food zabezpečuje maximálnu bezpečnosť a zdravotnú nezávadnosť jedla a nápojov vo všetkých reštauráciách a baroch. V Health&Safety Food štandard kontroluje všetky procesy potravín a nápojov od výroby, donášky a prípravy po podávanie. Protokoly riadenia potravín a nápojov majú HACCP certifikát potvrdený zo strany SGS, vedúcej svetovej firmy pre inšpekciu, kontrolu, testovanie a certifikovanie. Všetci naši zamestnanci majú predpísané zdravotné potvrdenia a pravidelne sa vzdelávajú, aby zabezpečili najvyšší štandard bezpečnosti a kvality.

HACCP sa zakladá na 7 princípoch, ktoré ho samé po sebe definujú a dokazujú jeho účinnosť:

  1. Analýza nebezpečenstva, zhotovenie diagramu procesu, identifikácia nebezpečenstva a špecifikácia opatrení kontroly

  2. Určenie kontrolných a kritických kontrolných bodov

  3. Určenie kritických hraníc

  4. Zriadenie systému dozoru

  5. Definovanie nápravných opatrení, ak sa kritické kontrolné body vymknú spod kontroly

  6. Zriadenie procesov verifikácie

  7. Dokumentovanie procesov a zápisov


Programy nevyhnutných požiadaviek, ktoré spolu s HACCP umožňujú bezpečné potraviny vo vašich hoteloch a kempoch:

 • Zriadenie priestorov na uskladnenie i prípravu potravín a zónovanie

 • Kúpa kvalitného vybavenia a pravidelná údržba

 • Kontrola dodávateľov

 • Sledovateľnosť (Možnosť zistiť pôvod produktu)

 • Dozor a podmienky uskladnenia a distribúcia

 • Dobrá výrobná a hygienická prax

 • Správne zaobchádzanie s odpadom

 • Predchádzanie výskytu škodcov

 • Udržiavanie osobnej hygieny

 • Školenie zamestnancov


KĽÚČOVÉ PROTOKOLY

 • V-Health&Safety Food zahŕňa protokol, ktorým všetci zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu s potravinami a hračkami musia byť pod zdravotným dohľadom a jedenkrát ročne sa kontroluje ich zdravotný stav a potvrdzujú sa im zdravotné preukazy

 • V-Health&Safety Food zahŕňa kontrolu zdravotnej spôsobilosti potravín a vody spôsobom, že vo všetkých turistických objektoch závody pre verejné zdravotníctvo pravidelne berú vzorky jedla a pitnej vody a kontrolujú ich zdravotnú nezávadnosť. Taktiež sa berú stery príborov, pracovných plôch a rúk zamestnancov na preskúmanie mikrobiologickej čistoty objektu


ŠKOLENIA

 • Pravidelné školenia o dobrej hygienickej praxi pre všetkých zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu s potravinami. Takéto školenia vykonávajú závody pre verejné zdravotníctvo a iné zdravotné inštitúcie

 • Interné školenia o dobrej hygienickej praxi a používaní HACCP systému vykonávajú odborní zamestnanci zamestnávateľa alebo zmluvného partnera.3. V Health&Safety Management

V-Health&Safety management zahŕňa riadenie celkovej bezpečnosti hostí s osobitnými štandardami pre bezpečnosť detských ihrísk, bazénov, pláží a ostatných zariadení. V Health&Safety Manager je hosťom k dispozícií 24/7 počas celého pobytu a v prípade potreby zabezpečuje zdravotnú starostlivosť.

HEALTH&SAFETY MANAGER KEY TASKS

 • V Health&Safety manager je hosťom a zamestnancom k dispozícií 24h denne v každom objekte Valamaru

 • Neho základnou úlohou je starostlivosť o zdravie a bezpečnosti hostí a zamestnancov

 • V prípade potreby lekárskej starostlivosti v destinácií, zabezpečuje zdravotnú starostlivosť

 • Poskytuje všetku potrebnú podporu a pokyny na postup vo výnimočných situáciách

 • Zabezpečuje a kontroluje pripravenosť objektu na riadne vysporiadanie sa s výnimočnými situáciami

 • Školí zamestnancov ohľadne používania opatrení a procesov z V Health&Safety programu

 • Zabezpečuje prítomnosť zamestnancov vyškolených na poskytnutie prvej pomoci a používanie AVD prístrojov 24h na deň

 • Sleduje všeobecné zdravotné podmienky a zabezpečuje bezpečné prostredie, ktoré spĺňa všetky predpísané štandardy

 • Je zodpovedný za dôkladné pridržiavanie sa V Health&Safety CleanSpace Programu

 • Je zodpovedný za implementáciu V Health&Safety kultúry vo všetkých procesoch a aktivitách v objekte

 • Dohliada na používanie opatrení všeobecnej bezpečnosti, ochrany pri práci a ochrany pred požiarom

 • Pravidelne zhotovuje a dopĺňa pokyny o všeobecných i špecifických otázkach z oblasti zdravia a bezpečnosti pre jednotlivé objekty

V-HEALTH&SAFETY Manager – kontakty

V HEALTH&SAFETY CERTIFIKÁTY

V Health&Safety program prostredníctvom svojich troch hlavných oblastí používa najlepšiu svetovú prax a najvýznamnejšie certifikáty, ktoré program zahŕňa sú: ISO 9001:2015 – medzinárodná norma, ktorá určuje požiadavky Systému riadenia kvality; HACCP - systém na riadenie bezpečnosti potravín; ISO 14001:2015 - medzinárodná norma, ktorá určuje požiadavky Systému riadenia životného prostredia; ISO 50001:2018 - medzinárodná norma, ktorá určuje požiadavky Systému riadenia energií; Travelife Gold Certificate a Sustainable Hotel by UPUHH – prestížne certifikáty, ktoré rozvíjajú udržateľnosť v hotelierstve s aktívnym vedením spoločenským a ekologickým vplyvom; EU Ecolabel je eko-označenie Európskej Komisie, ktorá potvrdzuje, že Valamarove produkty a služby s týmto označením uspokojujú štandardy ochrany životného prostredia.


ISO 9001:2015 je medzinárodná norma, ktorá určuje podmienky Systému riadenia kvality. Valamar normu ISO 9001 používa a je certifikovaný nepretržite od r. 2009 s cieľom stáleho zlepšovania a dôkladného skvalitňovania svojich služieb. Certifikáciou a účinným používaním tohto systému riadenia kvality Valamar ukazuje svoju horlivosť vo zvyšovaní spokojnosti svojich hostí.

HACCP je systém riadenia bezpečnosti potravín, na ktorý má Valamar certifikát o zhode, v kontinuite od r. 2006. HACCP je najprestížnejší medzinárodný certifikát, ktorý analyzuje všetky procesy vo výrobe potravín – od samotnej výroby po podávanie a určuje procedúry, ktoré je potrebné používať, aby sa zabezpečila úplná bezpečnosť potravín. HACCP systém rozvila NASA, aby zabezpečila 100% zdravotne spôsobilé potraviny pre vesmírny program. Komisia Codex Alimentariusa vyhlásila HACCP najúčinnejším systémom zabezpečenia zdravotnej nezávadnosti potravín.

ISO 14001:2015 je medzinárodná norma, ktorá určuje požiadavky Systému riadenia životného prostredia. Valamar používa normu ISO 14001 od r. 2009 s cieľom ochrany životného prostredia a vytvárania rovnováhy so spoločenskými a hospodárskymi potrebami. Používaním tejto normy Valamar svojou činnosťou zvyšuje pozitívny vplyv na životné prostredie a obmedzuje škodlivé účinky na životné prostredie a prostredia na hostí i zamestnancov.

ISO 50001:2018 je medzinárodná norma, ktorá určuje požiadavky na Systém riadenia energií. Valamar normu ISO 50001 používa od r. 2016 s cieľom racionálneho používania prírodných zdrojov, zlepšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov.

Travelife Gold Certificate a Sustainable Hotel by UPUHH sú prestížne certifikáty, ktoré podporujú udržateľnosť v hotelierstve prostredníctvom aktívneho riadenia spoločenským a ekologickým vplyvom. Zavádzaním týchto dvoch certifikátov Valamar posilnil prax zeleného podnikania s dosiahnutím rovnováhy s ochranou životného prostredia v najširšom zmysle a sociálnym začlenením do miestnej komunity.

EU Ecolabel je eko-označenie Európskej Komisie ktorá potvrdzuje, že Valamarove výrobky a služby s týmto označením uspokojujú štandardy ochrany životného prostredia. Cieľ jeho zavádzania je efektívne riadenie znížením negatívnych vplyvov na životné prostredie, zdravie, klímu a na využívanie zdrojov a energií.

Valamar Obertauern hotel má označenie kvality „COVID-SECURE HOSPITALITY“, ktorú udeľuje Hospodárska komora Rakúska (Wirtschaftskammer Österreich), ktorá potvrdzuje dôkladné vykonávanie množstva preventívnych opatrení s osobitným zameraním na pravidelné testovanie zamestnancov, najvyššiu úroveň čistoty a hygieny a neustále informovanie hostí o procedúrach a pravidlách správania sa.

*Protokoly na riadenie kvality, bezpečnosti a zdravotnej nezávadnosti jedla a nápojov, spravovanie energií či ochranu životného prostredia sa vo Valamar Obertauern hoteli vykonávajú v súlade s V Health & Safety štandardami aj keď uvedené certifikáty platia výlučne pre Valamar objekty v Chorvátsku. Opatrenia na ochranu zdravia i zabezpečenie bezpečnosti sa vykonávajú v súlade s platnými predpismi vydanými Rakúskou vládou.

top