Časté otázky

Kde nájdem všetky informácie týkajúce sa programu Valamar Plus Club?

Všetky informácie ohľadom programu Valamar Plus Club nájdete kliknutím na Pravidlá programu.

Čo získam členstvom vo Valamar Plus Club?

  • zľavu až 10 % na vaše rezervácie
  • do 12 bodov za každé prijateľné*Prijateľné eurá, ktoré miniete počas svojho pobytu, sa nezahrnú do celkovej sumy minutej za služby tretích subjektov. Možné sú pritom dodatočné obmedzenia a výnimky. euro minuté počas pobytu
  • možnosť uhradiť nasledovný pobyt bodmi alebo sčasti bodmi a sčasti hotovosťou
  • možnosť previesť body na Valamar Plus Club kartu vášho priateľa alebo člena rodiny
  • zľavy vo wellnessových a športových centrách a reštauráciách využiteľné počas každého pobytu
  • široký výber individuálne tvorených služieb a výhod v súlade s úrovňou členstva
  • informácie z prvej ruky o najvýhodnejších cenách a mimoriadnych ponukách
  • prístup k osobným údajom a informácie o počte bodov na vašom užívateľskom účte vo Valamar Plus Club

Ako zbieram body?

Body sa získavajú iba za rezervácie ubytovania fyzickými osobami prostredníctvom internetových stránok www.valamar.com, www.camping-adriatic.com, alebo prostredníctvom rezervačného centra Valamar.

V závislosti od úrovne vášho členstva môžete za každé minuté*Prijateľné eurá, ktoré miniete počas svojho pobytu, sa nezahrnú do celkovej sumy minutej za služby tretích subjektov. Možné sú pritom dodatočné obmedzenia a výnimky. euro počas vášho pobytu získať 10, 11 alebo 12 bodov. Body sa pripisujú na váš užívateľský účet do 48 hodín od vášho odhlásenia na recepcii.

Body sa získavajú vždy rovnakým spôsobom, bez ohľadu na ročné obdobie a bez rozdielu medzi jednotlivými fázami turistickej sezóny.

Body sa vždy získavajú len za uhradené ubytovanie.

Kartu nemožno použiť retroaktívne; t.j. body za pobyty, ktoré sa uskutočnili pred zapojením sa do vernostného programu, sa už spätne pripísať nedajú.

Zbierať body môže iba majiteľ karty, ktorý je na pobyte a platí za ubytovanie.

Získavanie výherných bodov možno kombinovať s výhodami iných združení, ako je napríklad ADAC alebo akékoľvek iné kempingové združenie či klub.

Ako môžem využiť svoje body a ďalšie členské výhody?

Svoje body môžete vymeniť za bezplatný pobyt v niektorom z našich hotelov, letovísk alebo kempingových letovísk.

Pokiaľ nemáte dostatok bodov na bezplatný pobyt, môžete časť svojho pobytu uhradiť bodmi a zvyšnú časť v hotovosti.

Okrem bodov vám každá členská úroveň ponúka aj dodatočné služby a výhody, s ktorými vás oboznámime pri prihlasovaní (viď. tabuľku s úrovňami členstva a výhodami).

Aby ste mohli využiť svoje body a získali zľavy a ďalšie výhody, je potrebné rezervovať si ubytovanie prostredníctvom internetovej stránky valamar.com, camping-adriatic.com alebo prostredníctvom rezervačného centra Valamar.

S vernostným programom sa nedajú kombinovať zľavy rôznych motoklubov, resp. nedajú sa použiť na zníženie účtu za pobyt, v ktorom na ten istý účel použijete body z nášho vernostného programu.

Člen vernostného programu, ktorý vykonal rezerváciu, využívajúci body musí byť prítomný pri prihlásení sa do ubytovania, ako aj počas celého pobytu v zariadení.

Ako postúpiť na vyššiu úroveň členstva?

Existujú tri úrovne členstva: Valamar Plus Club Starter, Valamar Plus Club Insider a Valamar Plus Club VIP.

Určitá úroveň členstva sa získava na základe platných aktivít získaných bodov alebo nocľahov počas každého kalendárneho roka (od 1. januára do 31. decembra).

Minimálna kvalifikácia (v kalendárnom roku):
Starter - stačí sa zaregistrovať
Insider - 15 000 bodov alebo 8 nocí
VIP - 45 000 bodov alebo 20 nocí

Prihlásením sa do programu začínate získavať body a nocľahy, a postupne tak prechádzate na úroveň členstva s väčšími výhodami.

Body a nocľahy sa dajú získavať iba priamymi rezerváciami prostredníctvom internetových stránok www.valamar.com, www.camping-adriatic.com, resp. rezervačného centra Valamar.

Kedy a prečo môže dôjsť k zníženiu úrovne členstva?

Pokiaľ sa v rámci istého kalendárneho roka neuskutoční pobyt, bude člen na konci tohto kalendárneho roka (31. decembra) vrátený na predchádzajúcu členskú úroveň. Ak ste teda napríklad členom na úrovni Valamar Plus VIP, budete vrátení na úroveň Valamar Plus Club Insider.

Kedy a prečo strácam body?

Pokiaľ sa za obdobie dvoch rokov nezaznamená žiadna aktivita (pobyt), členstvo vo Vernostnom programe zostáva naďalej v platnosti, no body k nemu budú vymazané. Člen môže opäť získať nové body prostredníctvom nových pobytov.

V akom prípade nemôžem využiť výhody vernostného programu?

Aby ste využili svoje body a získali zľavy a ďalšie výhody, je potrebné rezervovať si ubytovanie prostredníctvom internetových stránok valamar.com, camping-adriatic.com,alebo prostredníctvom rezervačného centra Valamar.

Výhody vernostného programu Valamar nemožno nadobnúť prostredníctvom nasledovných pobytov člena programu: pobyty rezervované prostredníctvom touroperátora alebo cestovných kancelárií, ktorých úhrada sa nevykonáva priamo na účet zariadenia alebo Valamaru. Rezervačné portály, na ktorých sa úhrada vykonáva priamo na účet ich operátora, sa tiež pokladajú za cestovné kancelárie. Rovnaké obmedzenia platia aj pre kupóny/vouchery, ktoré získa člen prostredníctvom nákupu cez internet. Taktiež nemožno využiť ani pobyty pri službách, ktoré hotel fakturuje tretím osobám, napr. poisťovniam a zdravotným poisťovniam. Vyňaté sú aj pobyty uhradené výhernými kupónmi/vouchermi. „Paušálni“ zákazníci, členovia vernostného programu, nezískavajú svojimi pobytmi v kempingoch Valamar právo na prémiové body, môžu však ako členovia vernostného programu využívať ostatné uvedené práva a výhody v programe vo forme zliav na produkty a služby (dodatočné výhody).

Čo ak musím zrušiť alebo zmeniť rezerváciu?

Pokiaľ zrušíte svoju rezerváciu, úroveň vášho členstva ostáva od vášho posledného odhlásenia z uskutočneného pobytu nezmenená.

Pokiaľ ste využili body na získanie zľavy, naloží sa s týmito bodmi v súlade so zásadami zrušenia rezervácie.

V prípade zmeny rezervácie vám ostáva aj naďalej právo na všetky výhody spojené s vašou úrovňou členstva, pričom je však dôležité, aby ste vy ako člen vernostného programu boli jednou z osôb, ktoré sa zúčastnia na pobyte, a aby váš pobyt trval najmenej dve noci.

Ako môžem získať kartu vernosti Valamar Plus Club?

Potom ako dostanete uvítací e-mail od Valamar Plus Clubu, aktivuje sa vaša karta a môžete si ju uložiť do svojej digitálnej peňaženky, aby ste ju mali vždy pri sebe.

Smiem svoju kartu venovať tretej osobe? Je dovolené kombinovanie dvoch kariet?

Karta je určená na osobné používanie, takže ju v žiadnom prípade nesmie používať iná osoba. Valamar Plus Club vám však umožňuje prevádzanie bodov na osobu podľa vášho výberu. Váš nový priateľ vo Valamar Plus Club sa musí stať členom programu Valamar Plus Club. Potom ako si on/ona založí svoj účet, budú sa dať body previesť na jeho/jej účet inou osobou výhradne na základe písomnej žiadosti na e-mailovú adresu zákazníckeho servisu Valamar Plus Club: info-loyalty@valamar.co alebo prostredníctvom služby Môj účet vernosti na našej internetovej stránke.

Kedy môže karta prestať platiť?

Karta nie je časovo limitovaná, no pokiaľ sa za posledné 2 kalendárne roky neuskutočnil žiaden pobyt, body na nej sa vymažú. Pokiaľ však vykonáte ďalšiu rezerváciu a pritom použijete identifikačné číslo Valamar Plus Club, môžete začať zbierať body od začiatku a stúpať v rámci členských úrovní.

Ako a kedy si môžem preveriť svoje bodové saldo?

Členovia si môžu preveriť svoje bodové saldo prostredníctvom služby Môj účet vernosti na našej internetovej stránke. www.valamar.com, www.camping-adriatic.com alebo kontaktovaním zákazníckeho servisu Valamar Plus Club (info-loyalty@valamar.com).

Pri preverovaní aktualizovaného stavu vašej bodovej bilancie vás prosíme počkať minimálne 7 dní od odhlásenia sa z recepcie, pretože v tejto dobe vám budú body pripočítané automaticky.

Ako zrušiť členstvo vo Valamar Plus Club?

Členovia môžu zrušiť svoje členstvo kedykoľvek. Stačí nám poslať e-mailovú správu na info-loyalty@valamar.com.

Dodatočné pripomienky

Na získanie zliav a výhod musíte vykonať priamu rezerváciu minimálne dvoch nocľahov, a to najmenej dva dni pred príchodom.

Prijateľné eurá minuté počas vášho pobytu nezahŕňajú čiastky uhradené za služby tretej osoby. Je možné využiť ďalšie obmedzenia a výnimky. Pre ďalšie informácie si pozrite Podmienky a ustanovenia programu.

Registrácia pre špeciálne ponuky

Naše mimoriadne ponuky a zľavy dostávate priamo do svojej e-mailovej schránky.

top