Destination

SKRYTÉ KRÁSY STARI GRADU

Stari Grad existuje od antické doby, kdy byl zvolen jako dokonalé místo k životu díky hluboké chráněné zátoce, prameni vody a úrodnému Starogradskému poli. Dlouhá tradice žití mu dala také bohaté historické dědictví, a proto dnes Stari Grad oplývá rozmanitou nabídkou pro celou rodinu – objevte ji!

Tvrdalj Petra Hektorovića

Tvrdalj Petra Hektorovića s rybníkem a holubníkem je nejznámější stavbou Stari Gradu. Tento renesanční básník jej budoval po celý svůj dlouhý život a byl pro něj stejně významný jako jeho literární dílo. Je ozdoben mnoha vytesanými nápisy a moudrými výroky v latinském a italském jazyce a představuje krásný náhled do pokrokového ducha Stari Gradu.

Starogradské pole

Starogradské pole, úrodné pole, které živí zdejší obyvatelstvo od antiky, je součástí dědictví UNESCO, a Hora, jak ji nazývali staří Řekové ještě stále plodí tytéž plody: vinnou révu, olivy, fíky a mandle. Základní architekturu mu dali před 24 staletími řečtí kolonisté: je rozdělené na pravoúhlé parcely ohraničené kamennými zídkami a polem procházejí hlavní cesty, které jej pravidelně dělí podél i napříč. Stojí za to vidět jej při západu slunce.

Srinja kola a náměstí Škor

Srinja kola je největší ulice ve Stari Gradu. Přestože byl Stari Grad především městem námořníků, kapitánů a rolníků, v této ulici byl kdysi ráj řemeslníků. A z četných malých náměstí, která můžete ve Stari Gradu nalézt, je nejmalebnější zcela jistě Škor. Toto náměstí vzniklo poté, co byla v 17. stol. zasypána mělčina, v níž byla loděnice, podle které dostalo jméno (škor od škver, dalmatsky = loděnice). Typická místní architektura jako z pohádky, která krášlí obě místa, vás zcela jistě ohromí.

Dominikánský klášter

Opevněný dominikánský klášter sv. Petra Mučedníka byl založen v roce 1482. Dnes se v něm nachází sbírka umění, jak na oltářích kostela - a nejkrásnější je dřevěný, malovaný renesanční kříž na hlavním oltáři – tak i v klášterním muzeu. Určitě nejcennější je obraz Oplakávání Krista benátského mistra Tintoretta, který se kdysi nacházel na Hektorovićově oltáři. Muzeum uchovává nejstarší nápisy nalezené na chorvatské půdě napsané v řeckém jazyce, které svědčí o bouřlivém životě antického Farosu.

Kostel Sv. Jerolima a eremitáž

Tento přímořský kostelík pochází ze 14. století a u něj se nachází také ermitáž, která kdysi sloužila jako zájezdní hostinec a bezpečné místo pro náhodné poutníky. Nachází se přímo na pobřeží, na severní straně městského přístavu, a pojí se k ní legenda o svatém Jerolimovi, který vytáhl lvovi trn z tlapy a zbavil ho tak bolesti. Stále ještě slouží a představuje hezký památník minulých časů a tradice pohostinnosti.

Zaregistrujte se pro speciální nabídky

Odebírejte naše speciální nabídky a slevy přímo do své e-mailové schránky.

nahoru